Gå direkt till innehåll
Från vänster: Sandra Dahlberg Postkodlotteriet, Petra Nyberg tf generalsekreterare SOS Barnbyar, Gabriella Kamal Programansvarig SOS Barnbyar.
Från vänster: Sandra Dahlberg Postkodlotteriet, Petra Nyberg tf generalsekreterare SOS Barnbyar, Gabriella Kamal Programansvarig SOS Barnbyar.

Pressmeddelande -

20 miljoner från Postkodlotteriet till SOS Barnbyars Drömprojekt i Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar barnen svårt.

För att öka antalet familjehem och stärka de existerande i det krigshärjade landet får SOS Barnbyar 20 miljoner kronor från Postkodlotteriet för att genomföra Drömprojektet On the road to Recovery - Tillbaka till trygghet.

Redan innan Rysslands fullskaliga invasion befann sig drygt 100 000 barn i Ukraina i institutionsvård. Nu, två år senare, har över 10 000 barn förlorat sina föräldrar, varav omkring 1 600 har förlorat båda och saknar släktingar som kan ta hand om dem. Tiotusentals barn riskerar att växa upp utan trygghet, stöd av trygga vuxna eller utbildning.

– Barnen i Ukraina behöver en trygg famn som de kan kalla sitt hem, säger SOS Barnbyars t f generalsekreterare Petra Nyberg. Alternativet institutionsvård är en form av ålderstigen barnförvaring som ofta innebär kränkningar av barnens rättigheter.

Sex lokala organisationer i landet samarbetar med SOS Barnbyar i projektet för att nå familjehem i regionerna Kyiv, Chernihiv, Poltava, Chernivtsi, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk och Lviv. Tanken är att stärka de familjehem som redan finns och även skapa fler sådana genom rekrytering, utbildning och stödprogram. Dessutom ska projektet öka den vanlige ukrainarens förståelse av att familjeomsorg är bättre för barns välbefinnande och utveckling, än institutionsvård.

– Alla barn har rätt till en trygg barndom, det slår FN:s barnkonvention fast, säger Postkodlotteriets vd Anders Årbrandt. Kriget i Ukraina har gjort att barnen där är speciellt utsatta.

Mobila team ska ta sig direkt till barnen och familjehemmen. Specialister inom socialt arbete, psykologi, socialpedagogik och logopedi ska finnas tillgängliga för att möta behoven. Samtidigt ska familjehemsföräldrarnas kompetens öka med fysisk utbildning i förebyggande och stärkande metoder, för att öka välmående i familjer. Därtill ska barn och ungas kunskap om hur de anmäler brister i omsorgen via digitala rapporteringssystem säkerställas.

– Syftet är att rädda så många barn som möjligt från en mörk framtid i hopplöshet och i stället ge dem en ny verklighet där de får läka krigets sår, säger Petra Nyberg.

Projektet pågår under tre år och under den tiden räknar SOS Barnbyar med att åtminstone 1 200 familjehemsföräldrar och 3 000 barn får stöd av specialister. Samtidigt ska 1 600 blivande familjedaghem utvärderas psykologiskt och genomgå utbildning innan barn placeras.

Dessutom är målet att minst 1 400 existerande familjehem får stärkt kapacitet om barns utveckling och uppfostran, 300 000 ukrainare får ökad medvetenhet om familjehemsvård och 550 specialister från lokala myndigheter får stärkt yrkeskompetens.

Relaterade länkar

Ämnen


SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.