Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Impact report - 75 år med SOS Barnbyar

SOS Barnbyar grundades i efterkrigstidens Europa av en ung läkarstudent i Österrike. Många barn hade förlorat sina föräldrar. Det som då handlade om att barnen fick ett tryggt hem hos en SOS-mamma och syskon i en grannby, har utvecklats till att vara världens största barnrättsorganisation för barn som förlorat föräldrars omsorg, eller riskerar att göra det. SOS-modellen visade sig fungera väldigt bra och allt fler länder anslöt sig.

- Kraften i rörelsen är fortfarande densamma - att inget barn ska växa upp ensamt. En arbete som blir allt viktigare när vi idag ser hur tusentals barn i såväl Ukraina som Gaza står utan föräldrar eller andra vuxna anhöriga säger Petra Nyberg, tf generalsekreterare SOS Barnbyar i Sverige.

I rapporten "75-years of impact" finns data, fakta och utfall av det arbete som påbörjades idag för 75 år sedan.

Ämnen


SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.