Gå direkt till innehåll
Synnöve Corson Verksamhetsutvecklare, Petra Nyberg tf generalsekreterare och Sandra Jannati Familjestödjare  riktar ett varmt tack till Postkodlotteriet som möjliggör det viktiga stödet till barn och unga i utsatthet. Foto: Isabell Sjöberg
Synnöve Corson Verksamhetsutvecklare, Petra Nyberg tf generalsekreterare och Sandra Jannati Familjestödjare riktar ett varmt tack till Postkodlotteriet som möjliggör det viktiga stödet till barn och unga i utsatthet. Foto: Isabell Sjöberg

Pressmeddelande -

Postkodlotteriet stöttar SOS Barnbyar med 21 miljoner

– Med det årliga stödet från Postkodlotteriet kan vi ge fler barn och unga möjlighet att växa upp med trygga vuxna, ofta i lokalsamhällen som skyddar dem och där de kan utvecklas till sina starkaste jag, säger Petra Nyberg tf generalsekreterare på SOS Barnbyar.

Sedan 2008 har SOS Barnbyar varit förmånstagare hos Postkodlotteriet som bidragit med över 300 miljoner kronor till SOS Barnbyars arbete. Stödet möjliggör att SOS Barnbyar kan fortsätta med det långsiktiga arbetet för att fler barn ska få växa upp i trygghet och få sina grundläggande rättigheter uppfyllda.

Basstödet delas ut årligen och har tidigare år bland annat använts för att möjliggöra gratis mensskydd och utbildning för flickor i Bangladesh. Initiativet stärker flickornas skolgång och bidrar till att motverka användandet av andra, ofta skadliga, metoder som i de mest allvarliga fallen kan leda till både infektioner och infertilitet. Stödet har även bidragit till familjeliknande omsorg i Moçambique och Togo samt SOS Barnbyars nationella verksamhet.

Stödet har även gått till SOS Barnbyars arbete i Ukraina, både för att bygga upp den grundläggande verksamheten i landet till att nu möjliggöra stöd för barn, unga och familjer som drabbats av kriget - vilket i dagsläget känns ovärderligt och viktigt.

Sedan tidigare har Postkodlotteriet bidragit med stöd till SOS Barnbyars nystartade ”Drömprojekt - On the road to Recovery - Tillbaka till trygghet. Drömprojektet ska öka antalet familjehem och stärka de existerande i det krigshärjade Ukraina.

SOS Barnbyar arbetar i närmre 140 länder för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Det ger barn och unga förutsättningar att forma sitt liv och bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. SOS Barnbyar arbetar förebyggande för att familjer inte ska splittras, ger barn utan omsorg en familj och en plats att kalla sitt hem.

SOS Barnbyar är en av de 61 organisationer som tar del av Postkodlotteriets utdelning och tillsammans gör skillnad. Det är det som kallas #postkodeffekten.

Ämnen


SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.