Gå direkt till innehåll
SOS Barnbyar på plats i Marocko

Pressmeddelande -

SOS Barnbyar på plats i Marocko

Tusentals har dött i den förödande jordbävningen natten mot lördag. SOS Barnbyar, som redan är etablerade i landet, stöttar nu drabbade barn och familjer på plats, som behöver akut stöd.

Barn har förlorat sin familj och sina hem. Många har blivit separerade från sina föräldrar. Tillsammans med lokala myndigheter arbetar nu SOS Barnbyar för att skydda drabbade barn, bistå med förnödenheter och psykosocialt stöd.

– I samband med en naturkatastrof är det viktigt att skapa trygga miljöer för barn och barnfamiljer genom så tidiga insatser som möjligt. Inte bara för att ge dem akut stöd, men också för att hjälpa till att motverka att barn till exempel drabbas av stressrelaterade symptom på grund av de dem upplevt senare i livet, säger Petra Nyberg, programchef SOS Barnbyar Sverige.

SOS Barnbyars katastrofarbete fokuserar på drabbade regioner Al-Haouz, Aït Ourir, Moulay Brahim, Tazart, Asni och Taroudannt. Organisationen utvärderar hela tiden situationen för att säkerställa att rätt stöd når rätt personer i rätt tid. Målgruppen för SOS Barnbyar, både i organisationens kortsiktiga och långsiktiga arbete, är barn som har förlorat eller riskerar att förlora omsorgen från sina föräldrar samt familjer med ensamstående föräldrar.

SOS Barnbyar i Marocko har sedan tidigare bland annat arbetat med att stötta barn med psykologiskt stöd. Det här arbetet blir än mer aktuellt i samband med en sådan omfattande kris som landet nu drabbats av.

Genom katastrofarbetet som nu aktiveras i Marocko kommer SOS Barnbyar att stötta barn med:

  • Skydd och omsorg för att bland annat förebygga exploatering av barn
  • Utbildning
  • Psykosocialt stöd
  • Mat-, hygienpaket och kontantbidrag till utsatta hushåll

Om SOS Barnbyar i Marocko

SOS Barnbyar har i fyrtio år funnits på plats i Marocko och bedrivit verksamhet för att stötta barn i utsatthet i landet. I dag finns SOS Barnbyars verksamhet i Aït Ourir, i Haouz-regionen och i Agadir, där de har barnbyverksamhet, familjestärkande verksamhet och ungdomsprogram. Ingen personal eller de som SOS Barnbyar stöttar långsiktigt har hittills kommit till skada i jordbävningen. Men, på grund av den stora förödelse och antalet omkomna som jordbävningen orsakat aktiverar SOS Barnbyar nu ett katastrofarbete på plats i Marocko.

För mer information om SOS Barnbyars arbete i Marocko, kontakta SOS Barnbyars presskontakt.

Foto: AFP

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.