Gå direkt till innehåll
Vad händer med ett lands utveckling när en uppväxande generation berövas den trygghet som borde vara alla barns självklara rätt till en framtid, säger SOS Barnbyars tf generalsekreterare Petra Nyberg
Vad händer med ett lands utveckling när en uppväxande generation berövas den trygghet som borde vara alla barns självklara rätt till en framtid, säger SOS Barnbyars tf generalsekreterare Petra Nyberg

Pressmeddelande -

Till svenska folket - Ukrainas barn behöver framtidstro

Två år efter den fullskaliga invasionen av Ukraina ser vi hur tiotusentals barn på barninstitutioner riskerar att växa upp utan trygghet, stöd eller utbildning. Ytterligare tiotusentals barn riskerar att hamna på institutioner. Sverige och Ukraina har ett ansvar för Ukrainas barns framtid, skriver SOS Barnbyars respektive generalsekreterare i Sverige och Ukraina.

En dyster spiral riskerar att långsamt ta vid och fortsätta när kriget i Ukraina är över. Att bryta den negativa spiralen och förhindra att fattigdom, utanförskap och otrygghet går i arv till barn och barnbarn är det viktigaste vi kan bidra med - oavsett om det sker i östra Ukraina eller i de svenska förorterna.

Vad händer med ett lands utveckling när en uppväxande generation berövas den trygghet som borde vara alla barns självklara rätt till en framtid? När tusentals barn har fått sin undervisning där klassrummet är ett skyddsrum och läxorna görs i skenet av ett stearinljus?

Redan i början av februari 2022 beslutade SOS Barnbyar att evakuera barn och vuxna från våra program i Ukraina. Barnen och deras familjer från Brovary och Luhanskregionen evakuerades först till Lviv och sedan vidare till Polen när den fullskaliga invasionen var ett faktum. Våra kollegor i Polen mötte dem vid gränsen och tog in dem i program där de garanteras en fortsatt utbildning och ett tryggt och säkert hem. Alla fosterfamiljer från vår verksamhet som valde att stanna kvar i Ukraina fick stöd av SOS Barnbyars personal.

Redan innan invasionen var över 100 000 barn placerade på ålderstigna institutioner som ofta höll en nivå som för tanken decennier tillbaka i tiden. Under de första dagarna av kriget skickades en majoritet av dessa barn hastigt iväg till sina kämpande familjer. Andra fördes bort av de invaderande styrkorna och skickades till Ryssland. Ett uppenbart krigsbrott, vid sidan av många andra som de ryska styrkorna har gjort sig skyldiga till i Ukraina.

Andra barn som var institutionsplacerade på ukrainsk mark, lever i dag under en lika svår situation som innan kriget bröt ut. De har ingen möjlighet att få tillgång till bra utbildning, samvaro eller självklara rättigheter. Det här är en generation barn och unga som ska förvalta ett framtida och fritt Ukraina, men också en framtida medlem av EU-familjen.

För många av barnen är livet på institutioner en dyster verklighet utan framtidstro. Nu är det akut för Sverige att agera - inte bara som biståndsgivare, men även som garant för att ge alla Ukrainas barn hållbara och långsiktiga lösningar för en trygg uppväxt i familjeliknande förhållanden.

De svenska regeringarna har under de senaste åren bidragit med stora och välbehövliga insatser till det ukrainska folket. Samtidigt måste vi hålla blicken långt fram och stötta Ukrainas mest utsatta barn och unga vuxna för en ny framtid. Stödet till Ukraina måste därför omedelbart:

  • Säkerställa att evakuerade barn från institutionerna får återvända till sina biologiska familjer i de fall det är möjligt och att dessa familjer får stöd så att barnen kan få trygg omvårdnad och bearbeta det de har upplevt.
  • Säkerställa att de evakuerade barnen som inte kan återvända till sina biologiska familjer och barn som har blivit föräldralösa med anledningen av kriget tas om hand inom ramen för familjebaserade lösningar, till exempel i fosterfamiljer.
  • Skala upp riktade insatser inom psykosocialt stöd och utbildning till barn i Ukraina. Genom individuella och kollektiva insatser ge barnen stöd i att hantera sina upplevelser.
  • Stötta kraven på ett reformerat system av omsorg och skydd för barnen i Ukraina. Att reformera systemen är avgörande för möjligheten för Ukrainas barn att återvända till sina familjer och sitt hemland.

Även om vi i detta nu har svårt att se ett slut på det fasansfulla kriget, kommer en tid när dagens barn och unga kommer att bygga upp Ukraina på nytt. SOS Barnbyar, som har varit närvarande i Ukraina under många år och dagligen bevittnar de krigshärjade barnens vardag, har ett särskilt ansvar. Men vi behöver hjälp.

Det är dags för Sverige att agera kraftfullt och beslutsamt för att säkerställa att dagens unga i Ukraina, även de som förlorat sin familjs trygghet och stöd, kan växa upp som fria och säkra medborgare. Trygga barn ger trygga vuxna, både i Sverige och Ukraina.

Petra Nyberg, tf. generalsekreterare SOS Barnbyar Sverige

Serhii Lukashov, generalsekreterare SOS Barnbyar Ukraina

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.