Gå direkt till innehåll
Väpnade styrkor tar över SOS Barnbyars lokaler i Khartoum

Pressmeddelande -

Väpnade styrkor tar över SOS Barnbyars lokaler i Khartoum

SOS Barnbyars lokaler i Khartoum, Sudans huvudstad, togs över med våld av väpnade styrkor den 17 april 2023, vilket tvingade SOS Barnbyar att av säkerhetsskäl omedelbart evakuera alla barn och ungdomar, samt personal. SOS Barnbyar uppmanar styrkorna att omedelbart utrymma SOS Barnbyars lokaler och låta barn och ungdomar växa upp i trygghet. SOS Barnbyar fördömer starkt det våldsamma intrånget.

– SOS Barnbyar uppmanar båda sidor att följa internationella humanitära lagar och principer och låta oss fortsätta vårt livsviktiga arbete för barn som lever i utsatthet, säger Senait Gebregziabher, internationell direktör för SOS Barnbyar i östra och södra Afrika.

SOS Barnbyar har lyckats evakuera 68 barn, 11 vårdgivare och åtta anställda till ett tillfälligt boende i ett säkert område i Khartoum. Organisationen arbetar för att tillhandahålla förnödenheter, samt psykiskt och ekonomiskt stöd till barnen.

SOS Barnbyar har stöttat barn, ungdomar och familjer i Sudan i över 40 år. Arbetet styrs av humanitära normer och principer om neutralitet, opartiskhet och oberoende.

Enligt FN har beskjutningar, flygattacker och användning av andra tunga vapen utsatt ett stort antal civila, särskilt barn och familjer, för en ökad risk för död och skador, eftersom en stor del av striderna äger rum i den tätbefolkade staden Khartoum.

Om SOS Barnbyar i Sudan

SOS Barnbyar har arbetat i Sudan i mer än 40 år och organisationens ger just nu katastrofstöd till ca 71 000 personer och stöttar cirka 700 barn och ungdomar i deras familjestärkande program.

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.