Gå direkt till innehåll
Småföretagarbarometern 2023: "Vi har en viktig roll i den stora omställning som sker i Norrbotten och norra Västerbotten", säger Anneli Sjömark, vd Sparbanken Nord. Fotot på Anneli: Jens Ökvist.
Småföretagarbarometern 2023: "Vi har en viktig roll i den stora omställning som sker i Norrbotten och norra Västerbotten", säger Anneli Sjömark, vd Sparbanken Nord. Fotot på Anneli: Jens Ökvist.

Pressmeddelande -

Norrbotten i topp när småföretagare bedömer konjunkturen

Det är en tydlig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare, totalt sett. Skillnaderna mellan länen är dock stora, där Norrbotten sticker ut som det enda länet med positiv konjunkturindikator jämfört med fjolåret. Det visar de länsvisa rapporterna av Småföretagsbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

— Vi har en viktig roll i den stora omställning som sker i Norrbotten och norra Västerbotten, säger Anneli Sjömark, vd Sparbanken Nord.

Stora skillnader mellan länen
Sammantaget för riket föll konjunkturindikatorn till den lägsta nivån sedan pandemiåren och skiljer sig markant från småföretagens optimistiska förväntningar från i fjol. Samtliga delar i indikatorn blev klart svagare med de största avvikelserna för småföretagens uppfattning om sysselsättning och orderingång. Norrbotten toppar listan över Sveriges län med den starkaste småföretagskonjunkturen. Även Uppsala och Västerbotten står sig starkt. De län där småföretagarna är mest pessimistiska om det aktuella konjunkturläget är Gotland och Västernorrland, Kronoberg och Södermanland.

Konjunkturläget i Norrbotten
Småföretagskonjunkturen i Norrbottens län har stärkts ytterligare efter fjolårets uppgång och är det län som uppvisade den starkaste konjunkturen i landet under de senaste tolv månaderna. Även om länets företag räknar med en något svalare utveckling under det närmaste året är framtidsutsikterna de mest expansiva i landet.

Sammanfattning av rapporten:

  • Sysselsättningstillväxten är fortsatt stark men har avtagit efter fjolårets starka uppgång. Placerar sig ändå över rikssnittet. Det osäkra konjunkturläget hindrar inte småföretagen från att öka antalet anställda kommande år.
  • Tillväxten på orderingång ökar för andra året i rad bland länets företag.
  • Omsättningen ökar på bred front. Norrbotten var det län som hade störst andel företag som uppvisade ökad omsättning det senaste året.
  • Lönsamheten i länets företag har inte förbättrats trots stark omsättningstillväxt. Företagens syn på lönsamheten fortsätter att vara låg, men inte lika nedpressad som i riket som helhet.
  • Sju av tio företag i länet (71 procent) ser goda expansionsmöjligheter, vilket är högst i riket. Mest optimistiska är länets tjänsteföretag (73 procent) jämfört med 68 procent bland tillverkningsföretagen.
  • Det främsta tillväxthindret som småföretagen i Norrbotten uppger är bristen på lämplig arbetskraft. Svårigheten med kompetensförsörjning är utbredd och omfattar både tillverkande som tjänsteproducerande företag.

Bankens roll för småföretagen i Norrbotten

Anneli Sjömark, vd Sparbanken Nord menar att banken har en viktig roll i den stora omställning som sker i Norrbotten och norra Västerbotten. Både som kapitalförsörjare och riskhanterare, men också genom bankens betydande samhällsengagemang.

— Vi är en aktör som gör viktiga steg i samhällsomställningen möjliga. Det som får mest uppmärksamhet idag är de enorma industriella satsningarna, men vi får inte glömma att i kölvattnet av dessa så kommer det finnas så många andra viktiga etableringar. Där är vi en viktig möjliggörare, säger Anneli Sjömark.

Fakta om Småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

För mer information, se bifogat pressmeddelande från Företagarna Norrbotten samt rapport Småföretagarbarometern 2023 - Norrbotten.

Länk till samtliga länsrapporter: www.sparbankennord.se/smaforetagsbarometern

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sparbanken Nord har kontorsverksamhet i de tio kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå, samt en hög digital närvaro med ett eget Digitalt kontor. Med en affärsvolym på drygt 60 miljarder kronor och 200 medarbetare är vi en av landets största sparbanker och en betydande finansiell aktör i regionen där vi verkar. En stor del av vinsten avsätter banken till hållbar utveckling på olika nivåer och i olika områden i lokalsamhället.

http://www.sparbankennord.se/

Kontakter

Anneli Sjömark

Anneli Sjömark

Presskontakt VD 070-227 07 21
Anna Boström

Anna Boström

Presskontakt Marknadschef 0911 - 23 13 59

Sparbanken Nord

Som sparbank är vi trygga i vår lokala närvaro, har sunda värderingar och engagemang i din vardag. Utan aktieägare kan vi investera i utvecklingen av vår gemensamma region. Våra kunders pengar stannar kvar och gör nytta här där vi bor. Välkommen in på något av våra kontor, ring oss på 0771-23 00 23 eller besök oss på sparbankennord.se

Sparbanken Nord

Box 735
94128 Piteå
Sweden