Gå direkt till innehåll
Erika Mattson, Sparbanken Nord, Helén Nilsson och Ylva Löwenborg, båda Rädda Barnen, menar att samarbetet möjliggör att fler barn i Norrbotten kan nås av organisationens insatser. Foto: Maria Fäldt och Rädda Barnen.
Erika Mattson, Sparbanken Nord, Helén Nilsson och Ylva Löwenborg, båda Rädda Barnen, menar att samarbetet möjliggör att fler barn i Norrbotten kan nås av organisationens insatser. Foto: Maria Fäldt och Rädda Barnen.

Pressmeddelande -

Sparbanken Nord och Rädda Barnen i samarbete för barns hälsa

Sparbanken Nord och Rädda Barnen Nord ingår ett 3-årigt samarbete som ger organisationen 1 miljon kronor. Målet är att genom olika insatser stärka barn och ungas rättigheter till delaktighet, inflytande och meningsfull fritid i Norrbotten. Dessutom görs en riktad satsning i länet för barns psykiska hälsa genom programmet ”Blandade känslor”.

– Det är viktigt att varje samhälle tar ansvar över och hanterar ungas möjligheter att engagera sig och påverka sin situation samt ge stöd i frågor som är aktuella för barn och unga. Rädda Barnen Nord är för oss en självklar samarbetspartner. Med den centrala organisationen som starkt stöd gör de en viktig insats för barn, unga och föräldrar i Norrbotten, säger Erika Mattsson, chef Hållbarhet & Samhälle på Sparbanken Nord.

Samarbetets syfte på samhällsnivå är att bidra till ökad jämlikhet, stärkt demokrati och gemenskap. Detta i sin tur skapar ett mer attraktivt samhälle att bo i och flytta till. På individnivå är syftet att bidra till en ökad fysisk och psykisk hälsa samt framtidstro.

Målgruppen för Rädda Barnens arbete är primärt barn och unga som i dagsläget har svårast att få sina rättigheter tillgodosedda, samt viktiga vuxna i deras liv. Insatserna, som alla handlar om att skapa trygghet och inkludering, består bland annat av lov- och fritidsaktiviteter, demokratiforum, ledarskapsutbildningar för unga, studiestöd samt stöd till föräldrar.

– Tack vare samarbetet kan vi nu både utveckla och sprida våra insatser i länet och därigenom nå fler barn. Det ökar våra kunskaper och möjligheten att påverka och långsiktigt skapa bättre förutsättningar för barn och unga i Norrbotten, säger Ylva Löwenborg, regionchef Rädda Barnen Nord.


Rädda barnen arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter till delaktighet, inflytande och meningsfull fritid i Norrbotten. Foto: Imgorthand bidbyrå.

”Blandade känslor” – Kiruna är först ut
Blandade känslor är ett vägledningsmaterial framtaget av Rädda Barnens psykologer. I vägledningen ges konkreta tips och råd för att stärka skyddsfaktorer för barn och unga. Syftet är att uppmärksamma och skapa handling kring identifierade friskfaktorer kopplade till barn och ungas psykiska hälsa. I det särskilt framtagna materialet för barn ges kunskap och språk kring känslor och mående.

– Forskning visar att barn och unga som rustas med kunskap om psykisk hälsa också mår bättre. Därför måste vi våga prata mer om just psykisk hälsa och här spelar vi vuxna en viktig roll. Att vi finns där, lyssnar och ger det stöd vi kan. Här kan materialet Blandade känslor vara ett viktigt verktyg som gör det lättare att ta och lyfta samtalen, säger Helen Nilsson, gruppchef på Rädda Barnen Nord.

Ett nytt koncept baserat på vägledningen ska testas i form av information och workshops riktat till all som träffar barn i sitt yrke, på sin fritid eller hemma. Kiruna är först ut i länet, där bjuder Rädda Barnen in till information på Hjalmar Lundbohmsskolan 20–21 november. Målet är att arbetet ska spridas till fler kommuner i länet och även nå ut nationellt.

För mer information, kontakta:

Sparbanken Nord
Erika Mattsson, tel. 070-388 60 25

Rädda Barnen
Information om samarbetet: Helén Nilsson, tel. 073-355 34 44
För information om workshops i Kiruna: Gunnel Särkimukka Mörtlund, tel. 073-154 22 88

Läs mer om evenemanget i Kiruna på Rädda Barnen Norrbottens facebooksida

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sparbanken Nord har kontor i de tio kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå, samt en hög digital närvaro med ett eget Digitalt kontor. Med en affärsvolym på drygt 60 miljarder kronor och 200 medarbetare är vien av landets största sparbanker och en betydande finansiell aktör i regionen där vi verkar. Som sparbank avsätter vi en betydande del av vinsten varje år till samhällsengagemang och hållbar utveckling i lokalsamhället.

http://www.sparbankennord.se/

Kontakter

Anneli Sjömark

Anneli Sjömark

Presskontakt VD 070-227 07 21
Erika Mattsson

Erika Mattsson

Chef Hållbarhet och Samhälle 0911 - 23 13 41

Sparbanken Nord

Som sparbank är vi trygga i vår lokala närvaro, har sunda värderingar och engagemang i din vardag. Utan aktieägare kan vi investera i utvecklingen av vår gemensamma region. Våra kunders pengar stannar kvar och gör nytta här där vi bor. Välkommen in på något av våra kontor, ring oss på 0771-23 00 23 eller besök oss på sparbankennord.se

Sparbanken Nord

Box 735
94128 Piteå
Sweden