This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bengt-Olof Isaksson,  Mosa Alasaly, Peter Helander, Simon Wancke, Karl Wennberg och Göran Bengtsson

Blogginlägg -

Hur ska småföretag växla ägare och överleva

Torsdagen i Almedalen innehöll ett för många sparbankskunder högaktuellt seminarium som tog upp generationsskiften hos småföretag. I den namnkunniga panelen fanns bland andra Göran Bengtsson, vd Falkenbergs Sparbank.

– För att underlätta ägarväxling kan man kosta på sig att tänka brett, alltså att det inte nödvändigtvis behöver vara en fråga inom familjen utan där man till exempel i god tid tänker igenom om det finns en plats för anställda att gå in som ägare eller delägare, säger Göran.

– Men om det nu är en familjefråga tycker vi att det, på tal om tid, alltid är rätt tid att ha frågan om ägarskiften aktuell i bolaget. Bland det bästa man kan göra är att prata med sin företagsrådgivare om möjliga scenarior för framtiden. Och genom återkommande beröring av frågan bekanta sig med de varianter man själv känner starkast för. Det ligger annars i farans riktning att man kommer på när man redan är 70 år, att ett generationsskifte är aktuellt. Men då har ofta barnen redan rotat sig i storstan och inte längre bundit upp sig till familjeföretaget. Den där så viktiga perioden när man rest, studerat, levt lite och vill hem till rötterna och ta vid i bolaget är då sen länge förbi. Och entusiasmen har hunnit slockna hos juniorerna innan den seniora generationen gjort sig redo att släppa taget. Det är tyvärr inte ett ovanligt utfall när småföretag ska växla ägande. Alltså är vårt kanske bästa råd att "tänka i tid". Och precis som med något annat värdefullt hålla bolaget fint och ordnat så en försäljning i princip kan ske vilken dag som helst.

Ämnen


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt