Gå direkt till innehåll
Håcan Nilsson, Magdalena Andersson och Ewa Andersen
Håcan Nilsson, Magdalena Andersson och Ewa Andersen

Blogginlägg -

Sparbankerna samlades för årlig konferens

Ordförande och vd från 59 sparbanker runt om i Sverige samlades i Stockholm för två dagars konferens i slutet av september. En av höjdpunkterna på agendan var Finansminister Magdalena Andersson som pratade om det ekonomiska läget, både i Sverige, EU och andra delar av världen. Hon tog även upp flera punkter från höstbudgeten. Dock kunde hon inte berätta några detaljer om den föreslagna bankskatten som hon stod bakom. Hon var däremot negativt inställd till att EU föreslagit en slopning av momsgrupperna, vilket skulle slå hårt mot sparbankerna. Hon lovade att de jobbade mot detta på EU-nivå.

Första dagen fick vi även träffa och lyssna till Göran Persson, ny ordförande hos vår samarbetspartner Swedbank. Persson bor och verkar i sparbanksland och verkar ha god förståelse för sparbanksidén. Så vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Många talare hade fokus på framtiden. Det pratades AI i finanssektorn, Cyberhot i en digital värld, Brexit och hållbarhet med mera. Även framtiden för hur vi på förbundet ska arbeta togs upp i och med att det beslutats på stämman i maj att vi ska utöka förbundet. Ett ingående arbete pågår sedan dess med att konkretisera detta. Vi återkommer när vi har mer att berätta om det arbetet.

Ämnen

Kontakter

Björn Elfstrand

Björn Elfstrand

Presskontakt Vd Sparbankernas Riksförbund 070-840 06 45

Ett branschförbund för landets Sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser. De 58 medlemsbankerna har tillsammans cirka 180 bankkontor runt om i landet och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.

Sparbankernas Riksförbund representerar medlemsbankerna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna. Förbundet har som Sparbankernas intresseorganisation även uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster och regelverkshantering etc.

Om Sparbankerna
Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 25 Sparbanksstiftelser i Sverige. Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna.

Alla Sparbanker har samma grundläggande värderingar och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.

Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas Riksförbund
Box 16249
103 24 Stockholm
Sweden