Gå direkt till innehåll
Håcan Nilsson, Magdalena Andersson och Ewa Andersen
Håcan Nilsson, Magdalena Andersson och Ewa Andersen

Blogginlägg -

Sparbankerna samlades för årlig konferens

Ordförande och vd från 59 sparbanker runt om i Sverige samlades i Stockholm för två dagars konferens i slutet av september. En av höjdpunkterna på agendan var Finansminister Magdalena Andersson som pratade om det ekonomiska läget, både i Sverige, EU och andra delar av världen. Hon tog även upp flera punkter från höstbudgeten. Dock kunde hon inte berätta några detaljer om den föreslagna bankskatten som hon stod bakom. Hon var däremot negativt inställd till att EU föreslagit en slopning av momsgrupperna, vilket skulle slå hårt mot sparbankerna. Hon lovade att de jobbade mot detta på EU-nivå.

Första dagen fick vi även träffa och lyssna till Göran Persson, ny ordförande hos vår samarbetspartner Swedbank. Persson bor och verkar i sparbanksland och verkar ha god förståelse för sparbanksidén. Så vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Många talare hade fokus på framtiden. Det pratades AI i finanssektorn, Cyberhot i en digital värld, Brexit och hållbarhet med mera. Även framtiden för hur vi på förbundet ska arbeta togs upp i och med att det beslutats på stämman i maj att vi ska utöka förbundet. Ett ingående arbete pågår sedan dess med att konkretisera detta. Vi återkommer när vi har mer att berätta om det arbetet.

Ämnen


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 24 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt

Ewa Andersen

Ewa Andersen

Presskontakt Vd 08-684 206 37