Gå direkt till innehåll
Bank på orten viktigt för både privatpersoner och företag

Pressmeddelande -

Bank på orten viktigt för både privatpersoner och företag

För 7 av 10 svenskar utanför storstäderna är det viktigt eller mycket viktigt med ett bankkontor på bostadsorten enligt Novus nya mätning. Både hos allmänheten och hos företagarna är det stor skillnad mellan de som idag har ett kontor på orten och de som inte har det.

Novus har undersökt vikten av det lokala bankkontoret bland allmänhet och företagare utanför storstäderna. För upp till 74% av allmänheten i Sverige och för 69% av företagarna är det viktigt eller mycket viktigt att det finns ett bankkontor på orten, enligt den färska undersökningen.

– Återigen ser vi hur viktigt det lokala bankkontoret är för människors trygghet och möjligheter att leva, verka och satsa på landsbygden. Novus undersökning visar på signifikanta skillnader när det gäller att ha och inte ha ett bankkontor på orten. Och särskilt stor har den lokala bankens betydelse visat sig under kristider. Inte minst har det varit tydligt under Pandemin. Inom samtliga områden som täcks av undersökningen, anser både allmänhet och företagare att det är bättre att leva och verka i områden där det finns en Sparbank. Varför landets beslutsfattare inte arbetar hårdare för att ge Sparbanker ökade förutsättningar att expandera sin verksamhet är för dagen en högst relevant fråga, säger Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund, i en kommentar till nyheten.

Bankernas lokala närvaro är mycket viktig

Novus undersökning ger ett tydligt stöd för att bankernas lokala närvaro är fortsatt mycket viktig i Sverige utanför storstäderna. Det gäller såväl stödet till det lokala näringslivet som till lokal föreningsverksamhet, kultur, idrott och utbildning.

– Tre gånger så många av Sparbankernas kunder säger att de fått ett lokalt stöd under Corona-pandemin jämfört med övriga bankers kunder. Det är ytterligare ett bevis för vikten av en finansiell infrastruktur i hela Sverige också utanför storstäderna, fortsätter Ewa Andersen.

Med omkring 2 miljoner kunder och cirka 195 kontor i 20 landskap är Sparbankerna den viktigaste banken för människor och företag utanför storstäderna.

Om undersökningen

Novus mätning genomfördes bland 2734 personer ur allmänheten i mars 2021 och 800 ägare/vd på små och medelstora företag i maj 2021. Samtliga respondenter var bosatta eller verksamma utanför storstäderna. Undersökningen bland allmänheten genomfördes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Företagsundersökningen genomfördes med telefonintervjuer.

Seminarium idag på Almedalsveckan

Undersökningen kommer följas upp med ett digitalt seminarium i eftermiddag kl 14.00 på Almedalsveckan. Seminariet går att se live eller i efterhand på Almedalen Play eller denna länk: https://tv.streamfabriken.com/sparbankernas-riksforbund-varfor-spelar-sparbanken-en-viktig-roll-for-ortens-utveckling

Medverkande:
Åsa Hedström, Strategic Advisor, Novus
Per Åsling, 1:e vice ordf Skatteutskottet, Centerpartiet
Charlotta Mellberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping
Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 24 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt

Björn Elfstrand

Björn Elfstrand

Presskontakt Vd Sparbankernas Riksförbund 070-840 06 45

Relaterat innehåll

Ett branschförbund för landets Sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser. De 58 medlemsbankerna har tillsammans cirka 200 bankkontor runt om i landet och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.

Sparbankernas Riksförbund representerar medlemsbankerna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna. Förbundet har som Sparbankernas intresseorganisation även uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster och regelverkshantering etc.

Om Sparbankerna
Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser i Sverige. Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna.

Alla Sparbanker har samma grundläggande värderingar och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.

Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas Riksförbund
Box 16249
103 24 Stockholm
Sweden