Gå direkt till innehåll
Bank på orten viktigt för både privatpersoner och företag

Pressmeddelande -

Bank på orten viktigt för både privatpersoner och företag

För 7 av 10 svenskar utanför storstäderna är det viktigt eller mycket viktigt med ett bankkontor på bostadsorten enligt Novus nya mätning. Både hos allmänheten och hos företagarna är det stor skillnad mellan de som idag har ett kontor på orten och de som inte har det.

Novus har undersökt vikten av det lokala bankkontoret bland allmänhet och företagare utanför storstäderna. För upp till 74% av allmänheten i Sverige och för 69% av företagarna är det viktigt eller mycket viktigt att det finns ett bankkontor på orten, enligt den färska undersökningen.

– Återigen ser vi hur viktigt det lokala bankkontoret är för människors trygghet och möjligheter att leva, verka och satsa på landsbygden. Novus undersökning visar på signifikanta skillnader när det gäller att ha och inte ha ett bankkontor på orten. Och särskilt stor har den lokala bankens betydelse visat sig under kristider. Inte minst har det varit tydligt under Pandemin. Inom samtliga områden som täcks av undersökningen, anser både allmänhet och företagare att det är bättre att leva och verka i områden där det finns en Sparbank. Varför landets beslutsfattare inte arbetar hårdare för att ge Sparbanker ökade förutsättningar att expandera sin verksamhet är för dagen en högst relevant fråga, säger Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund, i en kommentar till nyheten.

Bankernas lokala närvaro är mycket viktig

Novus undersökning ger ett tydligt stöd för att bankernas lokala närvaro är fortsatt mycket viktig i Sverige utanför storstäderna. Det gäller såväl stödet till det lokala näringslivet som till lokal föreningsverksamhet, kultur, idrott och utbildning.

– Tre gånger så många av Sparbankernas kunder säger att de fått ett lokalt stöd under Corona-pandemin jämfört med övriga bankers kunder. Det är ytterligare ett bevis för vikten av en finansiell infrastruktur i hela Sverige också utanför storstäderna, fortsätter Ewa Andersen.

Med omkring 2 miljoner kunder och cirka 195 kontor i 20 landskap är Sparbankerna den viktigaste banken för människor och företag utanför storstäderna.

Om undersökningen

Novus mätning genomfördes bland 2734 personer ur allmänheten i mars 2021 och 800 ägare/vd på små och medelstora företag i maj 2021. Samtliga respondenter var bosatta eller verksamma utanför storstäderna. Undersökningen bland allmänheten genomfördes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Företagsundersökningen genomfördes med telefonintervjuer.

Seminarium idag på Almedalsveckan

Undersökningen kommer följas upp med ett digitalt seminarium i eftermiddag kl 14.00 på Almedalsveckan. Seminariet går att se live eller i efterhand på Almedalen Play eller denna länk: https://tv.streamfabriken.com/sparbankernas-riksforbund-varfor-spelar-sparbanken-en-viktig-roll-for-ortens-utveckling

Medverkande:
Åsa Hedström, Strategic Advisor, Novus
Per Åsling, 1:e vice ordf Skatteutskottet, Centerpartiet
Charlotta Mellberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping
Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 24 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt

Ewa Andersen

Ewa Andersen

Presskontakt Vd 08-684 206 21

Relaterat material

Relaterade nyheter

Ett branschförbund för landets sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser. De 58 medlemsbankerna har tillsammans över 3 300 medarbetare och drygt 2,2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på cirka 200 bankkontor i fler än 120 kommuner.
Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Om Sparbankerna
Sveriges 58 sparbanker runt om i landet är annorlunda banker med en gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för Sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen.
En sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.
De allra flesta sparbanker erbjuder Swedbanks produkter och tjänster och samarbetar även kring IT och administration. Det orangea myntet med den klassiska sparbankseken i sparbankernas logotyp symboliserar just detta samarbete mellan Swedbank och sparbankerna.

Sparbankernas Riksförbund
Vasagatan 11, 10 tr
111 20 STOCKHOLM