Gå direkt till innehåll
Relansering av Lyckoslanten

Pressmeddelande -

Relansering av Lyckoslanten

Tidningen Lyckoslanten har i decennier inspirerat barn i grundskolan till kunskap om pengar och sparande. Inför tidningens 90-årsdag passar Swedbank och Sparbankerna på att modernisera Lyckoslanten. Den nya versionen innehåller mer underhållande läsning för barn och mer interaktion. Samtidigt som den blir ett enkelt och tydligare stöd för lärarna i undervisningen.

– Vi vet att barn och ungdomar idag har ett stort behov av att lära sig mer om pengars värde och hur man får dem att räcka. Lyckoslanten är ett bra hjälpmedel som på ett lustfyllt sätt ger barn mer kunskap om privatekonomi, vilket är viktigt i det konsumtionssamhälle vi lever i, säger Arturo Arques, chefredaktör för Lyckoslanten och Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Undersökningar i skolor bland lärare och elever visar att Lyckoslanten är en uppskattad tidning som fyller en viktig funktion för både elever och lärare. Med den omgjorda tidningen vill Swedbank ytterligare förstärka tidningens relevans för målgruppen och nya Lyckoslanten har fått både en tydligare inriktning samt koppling till läroplanen – allt med syfte att inspirera till läsning och ökad användning i undervisningen.

Den omgjorda tidningen har också större fokus på interaktion med barnen, som själva producerar delar av innehållet. Bland annat medverkar, Stina Thorsell, 10 år och Isak Zubcevic, 10 år, knattereportrar för tidningen, liksom Donya Absi – Sveriges yngsta mästerkock 2015. Skolklasser har också möjlighet att som gästskribenter producera ett uppslag i tidningen.

– Jag tycker att det är jättebra att vi barn får vara med och göra tidningen eftersom det är barn som läser den. Barn tänker ganska lika och vuxna vet kanske inte vad vi vill läsa om, säger Stina Thorsell.

Mycket kommer att kännas igen i tidningen – vi möter till exempel fortfarande Spara och Slösa som dock har blivit ett par år äldre – annat kommer vara nytt, som ett större inslag av entreprenörskap som syftar till att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Målgruppen har också ändrats till barn i åldern 10-12 år, det vill säga årskurs 4-6, från tidigare 9-12 år, för att ge en tydligare inriktning.

För att enkelt fungera som ett hjälpmedel i undervisningen bifogas med varje nummer en lärarhandledning med förslag på hur tidningen kan användas i undervisningen. Som ytterligare inspiration kommer det även finnas rörligt material på sajten Lyckoslanten.se där bland annat Donya Absi lagar mat och visar på skillnaden i pris på hemlagad och köpt mat.

Swedbank har valt företaget Vi Media AB som ny leverantör av Lyckoslanten. Vi Media AB, som bland annat ger ut Tidningen Vi, står för hög kvalitet och trovärdighet och har en värdegrund och historia som stämmer överens med Swedbanks och Sparbankernas.

Lyckoslanten är en av Sveriges äldsta och mest spridda tidningar för barn. Den trycks i 350 000 exemplar och skickas kostnadsfritt till alla landet grundskolor, årskurs 4-6. Årets första nummer kommer i mitten av mars och kommande nummer i maj, september och november.   

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen när det gäller in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt

Björn Elfstrand

Björn Elfstrand

Presskontakt Vd Sparbankernas Riksförbund 070-840 06 45

Ett branschförbund för landets Sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser. De 58 medlemsbankerna har tillsammans cirka 200 bankkontor runt om i landet och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.

Sparbankernas Riksförbund representerar medlemsbankerna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna. Förbundet har som Sparbankernas intresseorganisation även uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster och regelverkshantering etc.

Om Sparbankerna
Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser i Sverige. Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna.

Alla Sparbanker har samma grundläggande värderingar och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.

Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas Riksförbund
Box 16249
103 24 Stockholm
Sweden