This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sparbankerna på tredjeplats i kundnöjdhetsundersökning

Pressmeddelande -

Sparbankerna på tredjeplats i kundnöjdhetsundersökning

2019 års resultat av Svenskt Kvalitetsindex branschmätning av de svenska bankernas kunder presenteras idag. Sparbankerna som grupp kommer som nummer tre både på privat- och företagssidan, vilket är långt över branschsnittet.

– Resultatet är oerhört glädjande och visar på vikten av att det finns sparbanker runt om i Sverige, säger Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Det är stor spridning mellan enskilda Sparbanker där de som kommer bäst ut har riktigt nöjda kunder. Både nöjdast företagskunder och privatkunder har Ålems Sparbank som ligger i östra Småland.

Företagsmarknaden

Ålems Sparbank 80,0

Sparbanken Göinge 79,4

Kinda-Ydre Sparbank 77,1

Sparbankerna som grupp 68,0

Branschen 64,1

Privatmarknaden

Ålems Sparbank 83,9

Sparbanken Göinge 82,5

Sparbanken Eken 81,4

Sparbankerna som grupp 73,3

Branschen 67,3

Related links

Ämnen

Taggar


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt

Relaterat material