Gå direkt till innehåll
Flertalet kommuner inleder året med att skicka spelmissbrukare till extern öppenvård.

Pressmeddelande -

Flertalet kommuner inleder året med att skicka spelmissbrukare till extern öppenvård.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Under 2018 har Spelfriheten föreläst på flera kommuner runt om i landet. Spridit kunskap om hur man bör behandla spelberoende och hur man på bästa sätt bibehåller en spelfrihet över tid. Ett av Spelfrihetens huvudbudskap är att lösningen måste motsvara problemets art och omfattning. Många behandlingar ligger på mellan 20 - 40 behandlingstimmar, vilket Spelfriheten inte tycker räcker för att lära sig hitta ett nytt sätt att leva utan spel. 2018 har känts som ett uppbyggnadsår för många kommuner, där interna behandlingar har prioriterats. Men nu i början av 2019 har situationen förändrats och flera kommuner i Sverige har redan skickat spelmissbrukare till Spelfrihetens öppenvårdsbehandling. 

Marknadschefen Adam Kirstein Reuterswärd berättar - Vi ser väldigt positivt på utvecklingen och hoppas såklart att fler kommuner ser fördelarna med att vi är en renodlad specialistbehandling för spelberoende och anhöriga med korta ledtider. Där vår omfattande primärvård och eftervård skiljer oss från många andra i branschen. Det viktigaste för oss är att tillsammans med kommunernas stöd kunna erbjuda hjälpsökande en möjlighet att direkt få påbörja en djupgående och igenkännande behandling som banar väg för ett nytt sätt att leva.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Spelfriheten tillhandahåller ett nytt unikt helhetskoncept gällande behandlingar av spelberoende och dess anhöriga. Företagets mål är att kunna hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia. Läs mer på www.spelfriheten.se

Presskontakt

Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Presskontakt Marknad och klientkoordinator +46 70 999 07 54
Finn Stenwall

Finn Stenwall

Presskontakt Behandlingsansvarig + 46 70 735 10 10

Ett nytt sätt att leva.

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017 med formandet av en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik. Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut.

Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso - och sjukvårdslagen den 1 januari 2018.
Behandlingsmodellen hos oss följer självfallet de nationella riktlinjerna gällande KBT och MI, men det är endast några pusselbitar i ett stort pussel.

Vår behandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap, psykodynamisk terapi, återuppväckande av undanträngda känslor, identifiering av anknytningsmönster och traumabearbetning. Arbetet skapar möjligheter för klienten att reparera sig själv, sina relationer och lära sig vad som krävs för att kunna möta livets upp- och nedgångar utan att återvända till spelandet, medberoendet eller något annat destruktivt.

Vårt mål är att kunna hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia.