Gå direkt till innehåll
Fortsatt ökning av antalet spelberoende som söker hjälp.

Pressmeddelande -

Fortsatt ökning av antalet spelberoende som söker hjälp.

Den digitala öppenvårdsbehandlingen Spelfriheten har tidigare rapporterat om en markant ökning av antalet hjälpsökande under första kvartalet av 2022.

Nu när andra kvartalet precis avslutats kan det konstateras att ökningen fortsätter.

Så här såg resultatet ut i år jämfört med föregående års kvartalsperioder.

Q1 - 2022 Antal hjälpsökande: 2604 st - 2021 - Antal hjälpsökande: 1748 st

Q2 - 2022 Antal hjälpsökande: 2736 st - 2021 Antal hjälpsökande: 2049 st

Statistiken är baserad på personer som bett om hjälp via Spelfrihetens samtliga kontaktytor vilket innebär alla sociala medier, helpline, chatt, självhjälpsmöten och mail.  Nedan ser ni mer i detalj hur fördelningen sett ut månad för månad under kvartal två 2022.

April 2022

Hjälpsökande spelare: 889 stycken

Antal män: 498 stycken Antal kvinnor: 391 stycken

Genomsnittsålder: 31 år

Vanligaste spelformerna denna månad:

Nätkasino 5 av 10

Sportspel 3 av 10

Trav 1 av 10

Aktier, värdepapper och kryptovalutor 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 8 av 10

Maj 2022

Hjälpsökande spelare: 904 stycken

Antal män: 564 stycken Antal kvinnor: 340 stycken

Genomsnittsålder: 27 år

Vanligaste spelformerna denna månad:

Nätkasino 5 av 10

Sportspel 3 av 10

Aktier, värdepapper och kryptovalutor 1 av 10

Dataspel / TV-spel 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 8 av 10

Juni 2022

Hjälpsökande spelare: 943 stycken

Antal män: 549 stycken Antal kvinnor: 394 stycken

Genomsnittsålder: 28 år

Vanligaste spelformerna denna månad:

Nätkasino 6 av 10

Sportspel 2 av 10

Trav 1 av 10

Aktier, värdepapper och kryptovalutor 1 av 10

Genomsnitt spärrade på spelpaus.se: 9 av 10

-  Det finns det en tydlig förändring gentemot föregående år som jag vill lyfta fram och det är ökningen av personer som söker hjälp för sitt ohälsosamma spelande på börsen. Det är väl inte särskilt konstigt nu när börsen en längre tid pekat nedåt och där tidigare plus förvandlats till röda minussiffror. Tittar vi på vår utvecklingskurva så kan vi se att vetskapen om att man vunnit stora belopp i sin portfölj tidigare gör det enklare att både höja insatserna och ta större risker. Risker som i många fall kan utvecklas till något som är långt ifrån det trygga och säkra sparande man en gång väl började med avslutar Adam Kirstein Reuterswärd marknadschef på Spelfriheten.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Spelfriheten är ensamma i Sverige om att tillhandahålla en dygnet runt öppen hjälpservice via telefon 08 - 37 43 00 och chatt på https://spelfriheten.se de som svarar är spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Varje tisdag och torsdag mellan kl 18.00 - 19.00 anordnas det öppna digitala självhjälpsmöten både för spelare och anhöriga.

Länk till mötet: https://zoom.us/join

Mötes ID: 444 781 632

Syftet med dessa möten är att skapa igenkänning och hopp.

Kontakter

Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Presskontakt Marknad och klientkoordinator +46 70 999 07 54

Om Spelfriheten

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017. Vår grundidé var att forma en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik. Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut.

Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018. Behandlingsmodellen följer de nationella riktlinjer gällande KBT och MI, men består av mycket mer än så. Dessa riktlinjer är endast ett par pusselbitar i ett större pussel för att ta sig an beroendeproblematiken.

Vår behandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap. På psykodynamisk terapi, återuppväckande av undanträngda känslor, traumabearbetning och identifiering av anknytningsmönster. Modellen skapar möjligheter för klienten att reparera sig själv, sina relationer samt att lära sig vad som krävs för att möta livets upp- och nedgångar – utan att återvända till spelandet, medberoendet eller något annat destruktivt.

Spelfrihetens mål är att hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia.