Gå direkt till innehåll
Spelfriheten håller rundabordssamtal i Almedalen

Pressmeddelande -

Spelfriheten håller rundabordssamtal i Almedalen

Igår genomförde Spelfriheten tillsammans med Kindred ett rundabordssamtal i Almedalen. Det var en bra bredd på besökarna från spelbolag, mediabolag, idrottsrörelsen, betaloperatörer, politiker, hjälporganisationer och behandlingsföretag. Besökarna delades in i mindre grupper med olika huvudteman.

Nedan följer några exempel på vad som diskuterades i två av grupperna.

Grupp 1: Spel om pengar och idrott.

Forskning visar att idrotten kan vara en riskmiljö för personer med spelproblematik. Därför finns ett behov av att öka medvetenheten problemspelande och motverka att den uppstår i riskmiljöer.

Frågeställningar:

✍️Vilka preventiva insatser skulle kunna användas?

✍️Hur tidigt kan man börja jobba mot spelproblematik inom idrott?

✍️Vilka krav kan vi ställa på organiserad idrott generellt?

✍️Vilka krav kan vi ställa på professionell idrott?

✍️Finns det andra riskmiljöer som kräver samverkan?

Grupp 2 : Marknadsföring av spel.

Spelreklam anses av många vara aggressiv och överväldigande. Den kan även utgöra en trigger för spelberoende som dessutom har svårt att undvika att exponeras för den.

Frågeställningar:

✍️Går det att utforma spelreklam för att undvika triggers?

✍️Hur kan spelreklam se ut?

✍️Hur mycket hänsyns ska tas till spelreklamens utformning det offentliga rummet?

✍️Vilka reformer/regler bör ändras?

✍️Hur fungerar nya regler kring marknadsföring?

- Bra idéer kom upp och något vi kommer kunna jobba vidare med framgent. Återigen blev det så tydligt att vi behöver samverka för att kunna göra skillnad berättar Adam Kirstein Reuterswärd Marknad och klientkoordiantor på Spelfriheten.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Spelfriheten är ensamma i Sverige om att tillhandahålla en dygnet runt öppen hjälpservice via telefon 08 - 37 43 00 och chatt på https://spelfriheten.se de som svarar är spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Varje tisdag och torsdag mellan kl 18.00 - 19.00 anordnas det öppna digitala självhjälpsmöten både för spelare och anhöriga.

Länk till mötet: https://zoom.us/join

Mötes ID: 444 781 632

Syftet med dessa möten är att skapa igenkänning och hopp.

Kontakter

Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Presskontakt Marknad och klientkoordinator +46 70 999 07 54

Om Spelfriheten

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017. Vår grundidé var att forma en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik. Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut.

Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018. Behandlingsmodellen följer de nationella riktlinjer gällande KBT och MI, men består av mycket mer än så. Dessa riktlinjer är endast ett par pusselbitar i ett större pussel för att ta sig an beroendeproblematiken.

Vår behandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap. På psykodynamisk terapi, återuppväckande av undanträngda känslor, traumabearbetning och identifiering av anknytningsmönster. Modellen skapar möjligheter för klienten att reparera sig själv, sina relationer samt att lära sig vad som krävs för att möta livets upp- och nedgångar – utan att återvända till spelandet, medberoendet eller något annat destruktivt.

Spelfrihetens mål är att hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia.