Gå direkt till innehåll
Spelfriheten tecknar ramavtal med Stockholms stad

Pressmeddelande -

Spelfriheten tecknar ramavtal med Stockholms stad

Socialnämnden i Stockholms stad har efter upphandling valt att skriva ramavtal för behandling av personer med missbruksproblematik med Spelfriheten. Upphandlingen ska vara ett komplement till stadens egna verksamheter och i Spelfrihetens fall handlar det om specialiserad behandling för spelberoende.

Vi är mycket positiva till att få skriva ramavtal med Stockholms stad och hoppas att det kommer leda till snabbare hjälp vid behov. Att erbjuda gruppbehandling för ett specialiserat ämne och med snabb uppstart kan annars svårt att få till säger Allan Erdman, kommunikationsansvarig på Spelfriheten.

Extra roligt är också att upphandlingen innehåller öppenvårdsbehandling riktad mot kvinnor. Vi ser redan idag många kvinnor som söker hjälp via vår helpline och chatt men steget till behandling är ibland större. Att Stockholms stad själva ser det behovet och har det som ett separat delområde för upphandlingen ser vi därför mycket positivt på.

Allt mer marknadsföring riktar sig direkt mot kvinnor och spelutbudet har sedan länge varit anpassat för att locka in fler kvinnor. Det är viktigt att vi som motvikt även utökar stödet till denna målgrupp och arbetar aktivt för att minska stigmat kring spelberoende hos just kvinnor avslutar Allan Erdman.

Avtalet träder i kraft i början på 2024 och innefattar vuxna från 18 år och uppåt. Så slutligen ser vi ser fram emot det utökade samarbetet med Stockholms stad och hoppas att vi tillsammans kan hjälpa fler.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Spelfriheten är ensamma i Sverige om att tillhandahålla en dygnet runt öppen hjälpservice via telefon 08 - 37 43 00 och chatt på https://spelfriheten.se de som svarar är spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Varje tisdag och torsdag mellan kl 18.00 - 19.00 anordnas det öppna digitala självhjälpsmöten både för spelare och anhöriga.

Länk till mötet: https://zoom.us/join

Mötes ID: 444 781 632

Syftet med dessa möten är att skapa igenkänning och hopp.

Kontakter

Allan Erdman

Allan Erdman

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 73 610 85 68

Relaterat innehåll

Om Spelfriheten

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017. Vår grundidé var att forma en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik. Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut.

Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018. Behandlingsmodellen följer de nationella riktlinjer gällande KBT och MI, men består av mycket mer än så. Dessa riktlinjer är endast ett par pusselbitar i ett större pussel för att ta sig an beroendeproblematiken.

Vår behandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap. På psykodynamisk terapi, återuppväckande av undanträngda känslor, traumabearbetning och identifiering av anknytningsmönster. Modellen skapar möjligheter för klienten att reparera sig själv, sina relationer samt att lära sig vad som krävs för att möta livets upp- och nedgångar – utan att återvända till spelandet, medberoendet eller något annat destruktivt.

Spelfrihetens mål är att hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia.