Gå direkt till innehåll
Spelfriheten tecknar samarbetsavtal med Svensk Elitfotboll och Unibet för att belysa och motverka spelproblematik.

Pressmeddelande -

Spelfriheten tecknar samarbetsavtal med Svensk Elitfotboll och Unibet för att belysa och motverka spelproblematik.

Med resultatet från den forskningsrapport som Karolinska Institutet (KI) genomfört på uppdrag av Svensk Elitfotboll (SEF) har SEF och Unibet valt att inleda ett långtgående samarbete med Spelfriheten. Rapporten befäster tidigare forskning som menar att elitidrottare inom fotboll är överrepresenterade bland personer med spelrelaterade problem. Med forskningen som grund är ambitionen att motverka spelproblematik såväl förebyggande genom samtal och utbildning men även reaktivt genom att ha förberedda kontaktytor för de som behöver direkt hjälp.

Som huvudsponsor till Svensk Elitfotboll är vi stolta över att ha bidragit till att samarbetet med Spelfriheten blir verklighet. Återigen visar vi att samverkan mellan oss och idrotten innebär förbättringar inom området spelansvar, där vi sedan tidigare lanserat obligatoriska utbildningar inom matchfixning och spelansvar, både på senior- och juniornivå. Unibets uttalade ambition är att ha noll procent intäkter från osunt spelande, vilket också är en självklar del i vårt sponsorskap. Vi ser fram emot att genom samarbetet med Spelfriheten vara en aktiv partner där vi tillsammans främjar en sund spelkultur inom svensk fotboll säger Anders Falk, sponsorchef på Unibet.

Som en del i SEF:s åtgärdsplan för det resultat som KI presenterat inleds därför ett samarbete med behandlingsföretaget Spelfriheten. Första steget blir en utbildning om osunt spelande och spelberoende för samtliga Integrity Officers i SEF:s 32 medlemsklubbar. Därefter kommer Spelfriheten erbjuda samtliga spelare och anställda ute hos klubbarna utbildning i spelproblematik. Parallellt med utbildningarna tecknas även en behandlingslicens mellan SEF och Spelfriheten vilket innebär att spelare och anställda som visar tecken på spelproblem snabbt kan få hjälp.

Vi har genomfört 6 föreläsningar och vi har redan individer som hört av sig direkt till Spelfriheten för att få hjälp eller stöd. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi jobbar aktivt med dessa frågor. Att kunna ge både ledare och spelare verktyg som gör det enklare att upptäcka avvikande beteenden i tid är något vi tror på mycket. Vi har en rad olika insatser planerade närmsta åren tillsammans med Spelfriheten och Unibet som vi är övertygade om kommer kunna göra skillnad på riktigt berättar Anders Wikström, ansvarig för klubbutveckling och ligaintegritet på Svensk Elitfotboll.

Förutom det förebyggande arbete som redan har påbörjats med återkommande utbildningar innebär samarbetet med Spelfriheten att alla har tillgång till hjälp. Först och främst genom en stödlinje med garanterad första kontakt inom 24 timmar. Men också genom att tillgängliggöra en 16 månaders behandling vid upptäckt spelberoende.

Sedan starten för fem år sedan har vi på Spelfriheten mött flera elitidrottare, inklusive fotbollsspelare som tappat kontrollen över sitt spelande med förödande konsekvenser som följd. För att åstadkomma en grundlig förändring behöver vi samverka brett, därför är vi väldigt positivt inställda till detta långsiktiga samarbete som innehåller både direkta och regelbundna åtgärder. Tillgänglighet och långsiktighet är två huvudprinciper när det kommer till den här typen av arbete så det är också därför vi är så positiva till den här typen av engagemang. Tillsammans med Svensk Elitfotboll och Unibet kommer vi kunna göra stor skillnad för många spelare, ledare och familjer både på och utanför fotbollsplanen avslutar Adam Kirstein Reuterswärd, marknadskoordinator på Spelfriheten.

Kontakta oss gärna om du har några ytterligare frågor:

Anders Falk - Sponsorchef - Unibet

070 - 875 39 42 anders.falk@kindredgroup.com

Anders Wikström - Klubbutveckling & Integritet - Svensk Elitfotboll

070 - 938 77 95 anders.wikstrom@svenskelitfotboll.se

Adam Kirstein Reuterswärd - Marknadskoordinator - Spelfriheten

070 - 999 07 54 adam@spelfriheten.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Spelfriheten är ensamma i Sverige om att tillhandahålla en dygnet runt öppen hjälpservice via telefon 08 - 37 43 00 och chatt på https://spelfriheten.se de som svarar är spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Varje tisdag och torsdag mellan kl 18.00 - 19.00 anordnas det öppna digitala självhjälpsmöten både för spelare och anhöriga.

Länk till mötet: https://zoom.us/join

Mötes ID: 444 781 632

Syftet med dessa möten är att skapa igenkänning och hopp.

Kontakter

Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Presskontakt Marknad och klientkoordinator +46 70 999 07 54
Finn Stenwall

Finn Stenwall

Presskontakt Behandlingsansvarig + 46 70 735 10 10

Relaterat innehåll

Om Spelfriheten

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017. Vår grundidé var att forma en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik. Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut.

Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018. Behandlingsmodellen följer de nationella riktlinjer gällande KBT och MI, men består av mycket mer än så. Dessa riktlinjer är endast ett par pusselbitar i ett större pussel för att ta sig an beroendeproblematiken.

Vår behandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap. På psykodynamisk terapi, återuppväckande av undanträngda känslor, traumabearbetning och identifiering av anknytningsmönster. Modellen skapar möjligheter för klienten att reparera sig själv, sina relationer samt att lära sig vad som krävs för att möta livets upp- och nedgångar – utan att återvända till spelandet, medberoendet eller något annat destruktivt.

Spelfrihetens mål är att hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia.