Gå direkt till innehåll
SPPs nyförsäljning ökade med 65% under första halvåret 2022

Pressmeddelande -

SPPs nyförsäljning ökade med 65% under första halvåret 2022

Mätt i APE uppgick SPPs nyförsäljning till 1 231 miljoner kronor under första halvåret jämfört med 746 miljoner kronor motsvarande period 2021. SPP redovisar därmed sitt bästa halvår, avseende nyförsäljning, sedan Storebrand köpte bolaget 2007.

­­- Den starka nyförsäljningen är ett gott bevis på att SPPs starka kunderbjudande med enkla digitala tjänster och en tydlig hållbarhetsprofil är ytterst konkurrenskraftigt på marknaden, kommenterar Staffan Hansén, vd SPP.

Det underliggande driftsresultatet uppgick till 367 miljoner kronor (422). Finansresultatet påverkades negativt av turbulenta finansmarknader, och uppgick till -133 miljoner kronor (262).

Under andra kvartalet träffade SPP avtal med Stockholms Stadshus AB om att förvärva aktierna i S:t Erik Livförsäkring AB, vilket inkluderar övertagande av tillhörande försäkringsbestånd på cirka 2,5 miljarder kronor. Efter sedvanligt godkännande av Finansinspektionen kunde förvärvet slutföras den 8 juli.

- Förvärvet av S:t Erik Livförsäkring visar på styrkan i SPPs skalbara affärsmodell och den djupa kompetensen inom tjänstepensionsområdet. Vi fortsätter att vara en aktiv aktör i den förändring som pågår inom tjänstepensionsmarknaden, säger SPPs vd Staffan Hansén.

Med mer än 99% av det premiebestämda försäkringsbeståndet på en modern Tech-plattform närmar sig bytet av IT-plattform nu sitt slutskede.

Staffan Hansén, kommenterar:

- Att vi närmar oss målsnöret för vårt byte av IT-plattform ger oss utmärkta förutsättningar att mer offensivt än någonsin utveckla kunderbjudandet med nya innovativa lösningar. Kunderna efterfrågar enkla digitala tjänster. Vi står väl rustade för framtiden, som vi ser ljust på.

Staffan Hansén lämnar sitt uppdrag som vd för SPP, som tidigare meddelats, under hösten 2022. Han tillträder sin nya roll hos Tredje AP-fonden senast 1 december. Rekrytering av ny vd till SPP pågår.

SPP Fonder AB har under juni bytt namn till Storebrand Fonder AB. Namnbytet har sin grund i Storebrands starka tillväxtresa i Norden och internationellt. Fondbolaget ser en stor potential i ett starkare nordiskt varumärke som möjliggör att man kan erbjuda en bredare fondpalett på flera marknader under ett gemensamt varumärke – Storebrand.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 234 miljoner kronor för första halvåret 2022 (684 miljoner kronor motsvarande period 2021). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 30 juni 2022 till 215 miljarder kronor (236). Inbetalda premier exklusive beståndsöverlåtelser under perioden var 7 262 miljoner kronor (7 013). Solvenskvoten för SPP var per den 30 juni 2022 163 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat -14,0 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder -10,5 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till -14,92 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till -8,45 procent.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Välkommen till Storebrand Sverige

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

På Storebrand/SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att vi utöver ekonomiska parametrar väger in även sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas inom koncernen – från mindre inköpsfrågor till stora investeringsbeslut.

Presskontakt

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden