Gå direkt till innehåll
ARTIKEL MED JOHAN FALLBY, IDROTTSPSYKOLOG
ARTIKEL MED JOHAN FALLBY, IDROTTSPSYKOLOG

Nyhet -

SÅ LYCKAS DU SOM TRÄNARE

Johan Fallby är idrottspsykologisk rådgivare och före detta landslagsman i bordtennis. Han har hjälpt hundratals föreningar med utbildning för tränare, ledare, föräldrar och styrelser. Johan är också aktiv som föreläsare och författare, och har bland annat arbetat för F.C. Köpenhamn, Svenska Fotbollförbundet samt handlett individuella idrottare i många olika sporter. Tillsammans med tre kollegor driver han idag 2motiv8.se, ett företag som erbjuder utbildningar för tränare, ledare, beslutsfattare och idrottsföräldrar. Hösten 2020 kom Johans helt omarbetade upplaga av boken ”Gör det bättre själv om du kan: Stötta ditt barn till hållbar och framgångsrik idrott”. Den ger idrottsföräldrar och tränare en manual till hur man tillsammans skapar tydliga roller i en sund och utmanande idrottsmiljö.

Att vara tränare är en av livets mest belönande aktiviteter, men förväntningarna på allt som ska åstadkommas kan ibland vara svåra att leva upp till. Förutom det mest självklara – att leda träning och match/tävling – finns det en mängd saker som hamnar på tränarens bord. Är det ens möjligt att leverera på alla parametrar?

Att vara bra på att inspirera, stärka gruppen, lära ut och dela med sig av idrottsspecifik kunskap räknas som självklara tränaruppgifter. Men som tränare förväntas du även vara omhändertagande, sköta administrationen, planera och kommunicera, skapa och bibehålla relationer och lösa konflikter. Bland mycket annat.

Social kompetens är nyckeln till mycket, men ledaregenskaper som nämns mer sällan är självkännedom och självreglering. Idrotten är en miljö som skapar passion, starka känslor och viljor. Att veta hur du själv reagerar i olika situationer och vad som triggar fram speciella beteenden hos dig är en styrka när du sedan ska förstå och tolka andras känslor och reaktioner.

Det transformerande ledarskapet ger goda resultat

Förmågan att tänka kritiskt och agera självständigt på ett sätt som gynnar gruppen är andra viktiga egenskaper hos en bra tränare. För att lyckas krävs inte bara god självkännedom, utan också stresstålighet som gör att du kan fatta beslut i svåra situationer. Att vara tränare i sammanhang där många personer och starka viljor är inblandade kan vara en utmaning.

Hur gör man då för att lyckas? En ledarstil som fått stor uppmärksamhet på senare tid är det transformerande ledarskapet. Arbetssättet är väl dokumenterat i forskning och har visat resultat som ökat välmående, behovstillfredsställelse, initiativförmåga, prestation, insats, motivation och gruppsammanhållning. Det transformerande ledarskapet ger bästa förutsättningar för att skapa en positiv och utvecklande relation mellan idrottare och tränare, och bygger på fyra konkreta delar:

1. ATT VARA EN FÖREBILD

Tränaren föregår med gott exempel och får därigenom förtroende och tillit. Att vara en förebild innebär bland annat att hjälpa idrottarna att fatta beslut och utveckla deras självförtroende.

2. ATT GE INSPIRATION OCH MOTIVATION

Tränaren målar upp en bild av framtiden som idrottarna vill arbeta mot tillsammans. Bilden innehåller såväl krav och förväntningar som optimism och samarbete.

3. ATT GE INTELLEKTUELL STIMULANS

Tränaren utmanar idrottarna att ifrågasätta gamla invanda mönster och uppmuntrar dem att komma med egna förslag och idéer. Det är inte farligt att misslyckas och man riskerar inte att bli kritiserad när man testar något nytt.

4. ATT FÖRMEDLA PERSONLIG OMTANKE

Tränaren uttrycker verkligt intresse för idrottaren och hans/hennes behov. Tränaren tar hänsyn till hela personen och utmaningar, utvecklingsplaner och feedback är individanpassade.

Bra ledarskap är ett hantverk. För att utvecklas som ledare krävs nyfikenhet och kunskap. Kunskapsinhämtandet kan ske informellt, tillsammans med en kollega eller vän, eller mer formellt via kurser och utbildningar. En stor, egen drivkraft och lust att utveckla sig själv även utanför de formella utbildningssystemen brukar vara det som ger bäst resultat över tid. Att hämta in ny kunskap, reflektera och diskutera med andra samt testa med idrottarna, helt enkelt.

Som tränare är det bra om du definierar vilka beteenden som påverkar dig, men för att få till en förändring måste du också utvärdera din egen utveckling. Fråga idrottarna om hur de uppfattar de beteenden du visar i ditt ledarskap. Det kan öppna dörren till en utveckling av hela gruppens beteenden och öka såväl kvalitet som trivsel.

En duktig tränare är skicklig på att samarbeta utan att förlora sin auktoritet. Det transformerande ledarskapet gör det möjligt för alla i gruppen – även idrottarna – att utveckla sitt ledarskap i idrotten och livet. Den skickliga tränaren etablerar även ett psykosocialt och känslomässigt stöd – dels genom att finnas där, men också genom att bygga ett starkt nätverk runt idrottsgruppen.FALLBY TIPSAR

Reflektera utanför den vanliga boxen

Reflektera, ensam eller tillsammans med andra tränare i gruppen, över tre saker du kan påverka.

  • Vad kan du om idrotten och vilken vilja och förmåga har du att utveckla dina kunskaper?
  • Hur skapar, upprätthåller och utvecklar du relationer i idrottsmiljön? Relationerna kan till exempel omfatta idrottarna, övriga tränare, idrottsföräldrar, beslutsfattare i föreningen, domare och motståndare.
  • Hur pass medveten är du om dina egna beteenden som ledare? Och hur pass medveten är du om hur varför de uppstår samt vilka konsekvenser de får?

Medvetandegör dina ledarskapsbeteenden

Studera ditt ledarskap utifrån de fyra punkter som ligger till grund för ett transformerande ledarskap.

Vilka beteenden har du som tränare? Och hur uppfattar de idrottare du arbetar med dessa beteenden?

För att undvika att landa i en rad klyschor som att du är ”positiv”, ”rak” eller ”snäll”, ska du fokusera på de konkreta beteenden idrottarna ser hos dig under träning och match. Välj ut några av de beteenden du vill visa dina spelare oftare.

Etablera relationen

Om du som tränare lyckas skapa en allians med idrottarna ökar möjligheten för er att nå dit ni vill. 
För att skapa närhet och etablera en gemensam plattform kan ni utveckla alliansen tillsammans utifrån fyra punkter. Se till att ni inte blir otydliga i era roller under processen. En viktig sak för dig som tränar yngre idrottare är att inte glömma bort idrottsföräldrarnas betydelsefulla roll.

  • Närhet. Skapa en känslomässig relation mellan idrottare och tränare. Idrottaren ska kunna lita på tränaren, man ska ha respekt för varandras roller och en äkta vilja att göra gott mot varandra.
  • Engagemang. Investera i ett långsiktigt samarbete mellan idrottare och tränare. Samarbetet ska innehålla förväntningar och bygga på en vilja att stanna i relationen.
  • Kompletterande. Stärk samarbetet och fokusera på hur viktigt det är att idrottare och tränare interagerar med varandra.
  • Samsyn. Skiljer sig idrottarens och tränarens syn på relationen sig åt? Genom att förstå varandra bättre och ha god kunskap om vad den andre tycker om relationen kan man nå ökad samsyn.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anna Holmberg

Anna Holmberg

VD Springhill Textile AB +46 42 25 08 23

Relaterat material

Relaterade nyheter

Skandinaviens ledande importföretag inom textila konsumentartiklar

Springhill Textile AB, med huvudsäte i Helsingborg Sverige erbjuder främst strumpor, underkläder, nattplagg, mössor, vantar, damkläder och hemtextil. De flesta av våra produkter säljs under egna starka varumärken, men vi producerar och säljer också under kunders egna varumärken, s.k. private label med distribution i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Våra sex affärsområden, Topeco, Crossbow, Gripsholm, Noble House, Time och GUTZ, ansvarar för bearbetning av respektive marknadssegment, medan sourcing, distribution, logistik, ekonomi och administration sköts centralt.

Springhills vision är att vara det ledande företaget inom textila konsumentvaror i Skandinavien och att erbjuda produkter i god kvalitet, hög servicenivå till en effektiv logistik. Vi eftersträvar en rak och ärlig kommunikation med våra samarbetspartners.

Springhill Textile AB
Mörsaregatan 25
254 66 Helsingborg
Sweden