Gå direkt till innehåll
Foto: Paulina Holmgren
Foto: Paulina Holmgren

Nyhet -

”Det är spännande att se hur vi alla gör den här viktiga resan”

Boliden har sedan lång tid tillbaka använt sig av SSG Säkerhetskörkort på sina gruvsajter. Samtliga 2000 anställda har genomgått utbildningen, som måste förnyas var tredje år.

SSG Säkerhetskörkort är idag liksom Entre-kortet en nödvändig säkerhetslegitimation för att över huvud taget kunna komma in på Bolidens anläggningar.

Annika Kruuna. Foto: Paulina Holmgren

– Vi tycker att det fungerar och har fungerat mycket bra. Vi är tacksamma för att det är någon annan som håller koll på att lagar och best practice-lösningar hela tiden är uppdaterade. Vi skulle själva ha svårt att kunna erbjuda samma validitet. SSG gör här ett pålitligt jobb och tillhandahåller ett bra material som är lätt att förstå och som tar upp det viktigaste och som också är bra anpassat för dagens verksamheter och system, säger Annika Kruuna, chef för hälsa och säkerhet på Boliden gruvstaben.

Ett nödvändigt första steg

På Boliden uppfattas SSGs säkerhetsutbildning för företagens egna anställda som ett bra och nödvändigt första steg.

– Vi tycker att SSG Säkerhetskörkort lägger en bra kunskapsgrund, som vi själva sedan kan jobba vidare med. Vi tillhandahåller en mängd obligatoriska vidareutbildningar – inte minst våra lokala säkerhetsutbildningar, som vi nu håller på att uppdatera. Vi ställer även krav på att såväl våra entreprenörer som våra egna anställda får mer kunskap om säkerhetsgenomgångar och riskanalyser, BAM, brandskydd och hjärt- och lungräddning. Alla nyanställda får dessutom en HMS introduktion under en hel dag. Internt prioriterar Boliden även arbetsmiljörisker, som fallande sten, och andra yrkeshygieniska frågor, säger Annika Kruuna och fortsätter:

– Just nu lyfter vi fram säkerhetskulturen genom att bedriva flera olika lokala projekt, där vi på ett bemötande sätt går in och stöttar organisationen för att nå ett högre steg på säkerhetskulturtrappan. Vi har här valt att fokusera på ett anrikningsverk eller en gruva i taget. Vi strävar också efter att detta kulturarbete ska vara efterfrågat från ledningen, vilket jag också uppfattar att det har varit och är.

Attitydförändring

Boliden har som ett resultat av det under många år medvetna säkerhetsarbetet kunnat konstatera en tydlig attitydförändring bland de anställda.

– Vi kan inte minst avläsa det på rapporteringen av avvikelser. I början var det mest fokus på olycksfall och sedan på tillbud, som då sågs som ett proaktivt säkerhetsarbete. Idag tycker vi själva att detta är en reaktiv rapportering av en olycka, som nästan har inträffat. Vi följer ständigt upp alla rapporteringar och vi kan se att vi har lyckats skapa en bra rapporteringskultur, som utgör en viktig del av vårt säkerhetskulturarbete. För fem år sedan hade vi kanske skrattat åt någon av dagens rapporter, men nu säger vi att även detta är viktigt och relevant och måste hanteras. Det har varit spännande att se hur vi alla har gjort och fortfarande gör den här viktiga resan, slutar Annika Kruuna.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ulrika Röstlund

Ulrika Röstlund

Presskontakt Tf Kommunikation- och marknadschef +46 (0)76-677 22 12

Relaterat innehåll

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden