Gå direkt till innehåll
Foto: Essity
Foto: Essity

Nyhet -

Globalt säkerhetsfokus hos Essity

På hygienföretaget Essity är säkerhet högsta prioritet. Nyligen arrangerades Essity Global Safety Week, där Essitys anläggningar världen över satte extra fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. I fabriken i Falkenberg var det entreprenörssäkerhet som fick lite extra uppmärksamhet under veckan.

Essity är en av världens största tillverkare av hygien- och hälsoprodukter. Bolaget bildades 2017 då hygiendelen i SCA knoppades av i ett eget bolag. I Falkenberg längs hallandskusten ligger en av Essitys produktionsanläggningar i Sverige, och där arbetar Magdalena Hellgren som RESH-manager (Risk, Environment, Safety and Health). Som RESH-manager är arbetsmiljö och säkerhetsfrågor som dagligen får stor uppmärksamhet i arbetet med att göra fabriken till en säker arbetsplats. Ett mantra som används är ”Ingenting vi gör är värt att skadas för”, något som tål att upprepas.

– Vi vill att alla ska komma hem från jobbet oskadda, säger Magdalena Hellgren. ”Ingenting vi gör är värt att skadas för” är något vi ofta återkommer till, speciellt när vi arbetar i större grupprojekt och har nya anställda. De som jobbar hos oss kommer ibland att vara stressade och trötta, men de ska åka hem i samma skick som när de kommer. Det är vår målsättning.

Ett globalt säkerhetsinitiativ

En vecka per år blir säkerhetsarbetet extra påtagligt när Essity Global Safety Week arrangeras, ett centralt återkommande evenemang där säkerhetsfrågor belyses i alla fabriker världen över. Varje år har sitt tema, och syftet är att minska arbetsplatsolyckorna och öka riskmedvetenheten.

– Vi har kört Essity Global Safety Week under ett par år, säger Magdalena Hellgren. Det görs på alla våra anläggningar i världen och år var temat "Everyone is a safety leader”. Där ville vi förmedla att alla ska känna sig ansvariga för sin anläggning, vilket här i Falkenberg berör 380 personer. Vill att alla ska förstå reglerna och ta ansvar.

Innehållet under Essity Global Safety Week får anläggningarna världen över själva utforma. I Falkenberg genomfördes under veckan flera aktiviteter som på olika sätt belyser säkerhetsfrågor, allt i från HLR-utbildningar, till fallteknik med en anställd som aktiv inom judo. Ryggraden i veckan är dock de teammöten som cheferna har med sina arbetsgrupper. Alla i fabriken är med och bidrar.

– I år hade vi fokus på ”beliefs och behaviour”, säger Magdalena Hellgren. Det är en stor sak för oss och något vi pratar mycket om. Under veckan stoppar vi produktionen när vi har teammötena och alla får diskutera hur de kan vara med och bidra. Vi tittar också på våra generella säkerhetsföreskrifter och ser till att alla är uppdaterade med innehållet.

Att alla har samma grundläggande säkerhetskunskaper är viktigt.

– Ofta är det de som är helt nya och de som har jobbat länge som drabbas av olyckor, av olika skäl, säger Magdalena Hellgren. Nyanställda har inte samma erfarenhet och gör inte samma riskbedömning, och de som har jobbat länge ser genvägar i arbetet.

Entreprenörer en särskilt utsatt riskgrupp

Inom industrin utgör entreprenörer och extrapersonal en grupp som ofta är överrepresenterad i olycksstatistiken, och i Falkenberg är det inget undantag. En stor andel lokala entreprenörer vistas dagligen i fabriken, och som ett led i att förbättra deras arbetsmiljö fokuserade man lite extra på deras säkerhet under Essity Global Safety Week. Tillsammans satte man sig ner för att diskutera och resonera kring förbättringar.

– Vi har många lokala entreprenörer som vistas på anläggningen, och de är viktiga för oss, berättar Magdalena Hellgren. Vi satte oss ner tillsammans och förde diskussioner med dem kring säkerheten och vilka risker de ser och vad vi kan förbättra. Eftersom de även arbetar på andra anläggningar kan vi lära av varandra.

Varje dag räknas

Även om en vecka med fullt fokus på säkerhet är viktigt, så är det det dagliga arbetet som räknas. Men Essity Global Safety Week har andra fördelar, menar Magdalena Hellgren:

– En svala gör ingen sommar kan man säga, men den här veckan kan ge oss lite medvind i säkerhetsarbetet och få alla att samlas kring ämnet. Det är de övriga 51 veckorna på året som är viktigast. Essity Global Safety Week signalerar att säkerhet är viktigt, och årets tema kan nog påminna om att alla förväntas arbeta med säkerheten.

Och när veckan är slut fortsätter arbetet med att göra fabriken till en säker arbetsplats.

– Det viktigaste är att man har lång och trogen tjänst i säkerhetsarbetet. Att vi fortsätter hantera risker, rapporterar tillbud och skapar en medvetenhet, slutar Magdalena Hellgren.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ulrika Röstlund

Ulrika Röstlund

Presskontakt Marknadschef +46 (0)76-677 22 12

Relaterat innehåll

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden