Gå direkt till innehåll
Näringsminister Ibrahim Baylan föreläste på Industri & Framtid 2019. Fotograf: Pax Engström Nyström.
Näringsminister Ibrahim Baylan föreläste på Industri & Framtid 2019. Fotograf: Pax Engström Nyström.

Nyhet -

"Vi måste satsa på livslångt lärande"

– Vi måste satsa på livslångt lärande. Detta är ett gemensamt åtagande mellan den offentliga sektorn, privata sektorn och akademin. Idag är det ett av de stora problemen och en av våra riktigt stora utmaningar, sammanfattade näringsminister Ibrahim Baylan på SSGs konferens Industri & Framtid.

Under SSG:s konferens ”Industri & Framtid” konstaterades att Sverige har många möjligheter men också många utmaningar. Enligt Svenska Institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt så rankar OECD Sverige näst högst efter Australien när det gäller välutbildad arbetskraft, inte minst bland kvinnor. Samtidigt utgör just kompetensbristen ett stort problem, som behöver lösas.

Professor Jan Gulliksen, KTH, menar att roten till det onda redan finns i grundskolan och gymnasiet.

– Vår stora hämsko är skolan, vår skola ligger så långt efter andra jämförbara länder. Det här måste vi göra något åt. Skolan är en sektor som är förändringstrött, därför att den har varit utsatt för alldeles för mycket experiment. Jag tror att det vore bra om näringslivet tar ett större ansvar och är mer aktiv när det gäller att styra och utveckla utbildningen, förklarade han.

Kompetensbristen alarmerande

När det sedan gäller högre utbildning är bilden ännu dystrare.

– Vi måste satsa på livslångt lärande. Detta är ett gemensamt åtagande mellan den offentliga sektorn, privata sektorn och akademin. Idag är det ett av de stora problemen och en av våra riktigt stora utmaningar, sammanfattade näringsminister Ibrahim Baylan och fick medhåll av Investors ordförande Jacob Wallenberg:

– Jag efterlyser spetskunskap. Vi behöver nya typer av specialistkunnande och specialutbildningar. Vi måste också se till att existerande medarbetare ges möjlighet att kompetensutvecklas. Att bygga spets, excellence och bredd är ett stort och omfattande arbete ute på arbetsplatserna. För detta krävs en kraftsamling mellan alla aktörer och en prioritering på vad vi vill vara särskilt duktiga på. Vi måste se till att vi får in spetsforskare och samtidigt satsa på fördjupning av svenska forskare. Våra konkurrenter i andra länder satsar stort på just detta. Satsar vi inte själva på detta nu kommer de att konkurrera ut oss,

Professor Jan Gulliksen, KTH, fyllde på:

– Vi kommer att få en halveringstid på kunskap framöver, som år 2021 är nere på tre års aktualitetstid. Alla som arbetar behöver därför ägna 20 procent av sin arbetstid hela livet igenom till kompetensutveckling.

Jacob Wallenbergs önskelista

Jacob Wallenberg fortsatte i sitt anförande med att lyfta fram fem områden som Sverige måste förbättra och satsa på för att kunna attrahera kompetens till landet:

  • Utbyggnaden av 5G är helt centralt för att svensk industri ska kunna satsa ännu mer på kommunikation.
  • Vi måste arbeta mer gränsöverskridande.
  • Vi måste få till en fungerande hyresmarknad.
  • Vi måste lösa problematiken kring beskattning av personaloptioner
  • Infrastrukturen måste vara utbyggd och fungera.
  • Vi måste orka hålla kvar de stora företagens huvudkontor i landet. Huvudkontoren samlar kompetens och skapar kluster av excellence.
  • Vi måste vara fortsatt duktiga på hållbarhet. För nästa generation är den här frågan extra viktig.

Sverige har mycket att erbjuda

Trots kompetensproblematiken menade Terese Treutiger, vice VD Microsoft, att Microsoft alltid haft en förkärlek för Sverige.

– Utmaningarna kring den tekniska kompetensen är desamma för alla bolag i alla länder, men det Sverige har och som landet har lyckats med är en öppenhet till samverkan mellan olika företag. Vi förstår hur vi ska stimulera innovationer och realisera en go-to-marketmodell - det finns inbyggt i vår företagskultur, förklarade hon och fick här medhåll av Jacob Wallenberg:

– Vi är ett land som bottnar i mycket teknik, vi är företagsamma i grunden, vi har nått stora framgångar inom internationell handel. Det är en fantastisk bottenplatta, som vi ska bygga vidare på. Vi har dessutom frisk luft, det är härligt att bo här. Men mycket av det här blir snabbt historia - vi får inte blunda för att det samtidigt springs väldigt fort runt omkring oss.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ulrika Röstlund

Ulrika Röstlund

Presskontakt Marknadschef +46 (0)76-677 22 12

Relaterat innehåll

Relaterade event

Setting new standards.

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster inom arbetsmiljö och hållbarhet, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio kommittéer med experter från hela den svenska industrin skapar vi standardiserade lösningar på gemensamma problem som finns i industrins vardag. Vårt mål är att SSG ska vara det självklara valet och en självklar partner för industrin.

Vi jobbar med:

Tjänster för industrin
Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade och tillgängliga dygnet runt. Vi tar även fram tekniska standarder, anvisningar och standardiserade lösningar för internationell processindustri.

Utbildningar och konferenser
Vi tar fram utbildningar och anordnar konferenser inom teknik, underhåll, inköp, hälsa, miljö och säkerhet.

SSG - Setting new standards.

SSG Standard Solutions Group AB
Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Sweden