Gå direkt till innehåll
Kartläggning av svenskarnas träningsvanor: Kvinnor och män tränar lika mycket men föredrar olika träningsformer

Pressmeddelande -

Kartläggning av svenskarnas träningsvanor: Kvinnor och män tränar lika mycket men föredrar olika träningsformer

Mer än hälften av svenskarna (57%) tränar minst 2-3 gånger i veckan och de populäraste träningsformerna är promenader, styrketräning och löpning. Men vad och varför man tränar skiljer sig åt mellan könen och olika åldersgrupper. Det är några av resultaten ur Stadiums årliga undersökning av svenskarnas tränings- och motionsvanor som genomförs av Sifo.

Även om en majoritet av svenskarna motionerar regelbundet så svarade en av fem personer (20 procent) i undersökningen att de bara tränar någon gång i halvåret eller mer sällan, varav sju procent aldrig tränar till skillnad mot elva procent i fjol. De främsta anledningarna till att inte träna är att man prioriterar andra fritidsaktiviteter, inte gillar att motionera samt att barn och familj tar upp tiden.

– Att röra på sig är viktigt för alla, oavsett ålder, förutsättningar och kön. Det är därför glädjande att fler väljer att vara aktiva och att vi ser en positiv utveckling de senaste åren. Tillsammans med alla föreningar och partners vi samarbetar med hoppas vi kunna fortsätta inspirera fler till ett aktivt liv, säger Angelica Larsson, PR-ansvarig på Stadium.

De främsta anledningarna att träna/motionera
1. Vill få bättre hälsa
2. Vill få bättre kondition
3. Vill bli starkare
4. Tycker det är roligt
5. Vill få snyggare kropp

Det är fler kvinnor än män som tränar för att bli starkare (40 procent av kvinnorna, 23 procent av männen) medan det är fler män som tränar för att förbereda sig inför en tävling (åtta procent av männen, tre procent av kvinnorna). Dock tränar kvinnor och män ungefär lika mycket men föredrar olika träningsformer.

– Kvinnorna föredrar i högre utsträckning promenader och gruppträning eller pass som träningsform. Männen i sin tur är mer förtjusta i löpning och bollsporter. Träningsvanorna förändras också i takt med att vi blir äldre och vår livssituation förändras, vilket är helt naturligt, fortsätter Angelica Larsson.

Förutom skillnaderna mellan män och kvinnor skiljer sig även svenskarnas träningsvanor åt beroende på ålder. Det är fler i åldersgruppen 18-29 år som tränar för att få en snyggare kropp (43 procent) och för att bli starkare (42 procent) medan de äldre i åldersgrupperna 50-64 år och 65-79 år i större utsträckning tränar för att få bättre kondition (53, respektive 62 procent). Enligt undersökningen framgår det också att styrketräning är den populäraste träningsformen i åldern 18-29 år medan promenader dominerar i åldersgruppen 50-79 år.

De mest populära träningsformerna 2018

1. Gång/promenad (med eller utan stavar)
2. Styrketräning
3. Löpning/joggning
4. Cykel
5. Gruppträning/pass
6. Bollsporter
7. Yoga
8. Simning
9. Längdskidor/rullskidor
10. Ridsport

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 11 till 16 december 2018. Totalt medverkade 1 000 personer i undersökningen. När en cell är tom innebär det att ingen svarat detta alternativ. Om det står 0% i en cell betyder det att svar finns men det är så få att det avrundats till 0% (t.ex. 0,3%).

Hur ofta tränar du?

Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Varje dag 6% 5% 7% 6% 3% 7% 8%
4-6 gånger i veckan 16% 16% 16% 17% 15% 14% 17%
2-3 gånger i veckan 35% 34% 35% 36% 32% 38% 36%
En gång i veckan 15% 17% 14% 16% 17% 12% 15%
1-2 gånger per månad 7% 5% 8% 9% 10% 5% 0%
Några gånger i halvåret eller mer sällan 13% 13% 14% 10% 17% 13% 10%
Aldrig 7% 9% 4% 4% 5% 10% 9%
Tveksam, vet ej 2% 1% 2% 1% 1% 1% 4%

Hur mycket tid lägger du på träning eller motion i veckan?

Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Mindre än 30 minuter i veckan 1% 1% 0% 2% 1%
30min – 1 timme i veckan 13% 14% 12% 15% 13% 11% 13%
1-2 timmar i veckan 26% 28% 23% 24% 29% 22% 27%
2-3 timmar i veckan 29% 27% 30% 22% 29% 34% 28%
4-6 timmar i veckan 24% 22% 26% 26% 24% 23% 23%
7 timmar eller mer 8% 7% 8% 12% 4% 8% 8%
Tveksam, vet ej 0% 1% 1% 0%

Vilka är de tre främsta anledningarna till att du tränar/motionerar?

Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Jag tycker det är roligt 29% 28% 29% 34% 34% 24% 20%
Ja vill få bättre hälsa 73% 72% 74% 71% 73% 75% 73%
Jag vill få snyggare kropp 23% 23% 22% 43% 32% 11% 1%
Jag vill rehabilitera en skada 11% 8% 14% 5% 11% 12% 14%
Jag vill förbereda mig inför ett lopp/tävling 5% 8% 3% 7% 8% 3% 2%
Jag vill kunna unna mig mat och dryck 18% 19% 18% 18% 17% 28% 10%
Jag vill bli starkare 31% 23% 40% 42% 30% 27% 27%
Jag vill få bättre kondition 46% 48% 44% 29% 43% 53% 62%
Jag får möjlighet att träffa kompisar 6% 8% 4% 10% 5% 4% 6%
Annat 7% 6% 8% 4% 7% 8% 8%
Tveksam, vet ej

När du tränar eller motionerar – vad gör du oftast?

Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Gång/promenad, med eller utan stavar 53% 39% 66% 36% 43% 62% 74%
Löpning/joggning 24% 30% 18% 35% 31% 19% 7%
Cykel 20% 20% 20% 19% 19% 22% 21%
Styrketräning 36% 39% 33% 49% 37% 32% 24%
Gruppträning/pass 17% 9% 26% 18% 17% 16% 18%
Crossfit 2% 3% 1% 1% 3% 3% 0%
Simning 7% 7% 6% 6% 8% 6% 7%
Längdskidor/rullskidor 4% 6% 2% 4% 6% 2% 3%
Ridsport 2% 4% 4% 3% 1%
Bollsport (t.ex. fotboll, golf, racketsport) 9% 16% 2% 16% 10% 8% 3%
Kampsport (t.ex. MMA, judo, aikido) 1% 2% 1% 2% 2% 1%
Yoga 8% 1% 15% 11% 10% 5% 6%
Annat 11% 9% 14% 9% 8% 12% 17%
Tveksam, vet ej

Vilken är den vanligaste anledningen till att du inte tränar eller motionerar oftare?

Alla Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år
Jag gillar inte att träna motionera 21% 20% 21% 25% 19% 17% 28%
Barn eller familj tar upp den tiden 16% 12% 19% 13% 30% 4%
Jobbet tar upp den tiden 13% 15% 11% 28% 6% 19% 2%
Jag prioriterar andra fritidsaktiviteter 22% 24% 21% 17% 23% 31% 13%
Jag är orolig för att få skador 1% 1% 2% 2%
Jag är hindrad av sjukdom, skada eller annat fysiskt hinder 15% 16% 14% 5% 9% 18% 38%
Det är för dyrt 2% 1% 3% 5% 2% 5%
Annat 10% 10% 9% 5% 12% 10% 7%
Tveksam, vet ej 1% 1% 1% 1% 6%

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse samt Sneakers Point har företaget cirka 170 butiker totalt i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 800 anställda. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla www.stadium.se.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Sveriges största sport- och sportmodekedja

Stadium är Sveriges största sport- och sportmodekedja. Med koncepten Stadium och Stadium Outlet har företaget cirka 190 butiker totalt i Sverige, Finland och Norge. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som sedan starten 1995 har aktiverat över 100 000 barn och ungdomar och skänkt över 65 mkr till föreningslivet.
Koncernen har närmare 3 500 anställda och ägs av familjen Eklöf. Omsättningen år 20/21 var ca 7 mdr exklusive moms.
Med en vision om att aktivera världen vill Stadium inspirera till ett aktivt liv för alla.

Stadium
Norra Promenaden 63
601 60 Norrköping
Sverige