Gå direkt till innehåll
LTTR – ­ queerpionjärer på Tensta konsthall

Pressmeddelande -

LTTR – ­ queerpionjärer på Tensta konsthall

Here We LTTR: 2002–2008
23.5–27.9 2015

Pressfrukost: 22 maj, kl 10:00
Öppning: 23 maj, kl 12:00–17:00

Osa: asrin@tenstakonsthall.se

LTTR, ett queerfeministiskt konstnärskollektiv med hjärtat i New York, och deras ambitiösa redaktörsarbete och kunskapsinsamlande, presenteras för första gången i Sverige i stor utställning på Tensta konsthall. 

I början på 2000-talet samlades gruppen kring en konstnärlig praktik som bl a resulterade i en serie performancer, uppläsningar och en årlig tidskrift. Tidskriften, som kan beskrivas som å ena sidan ett konstverk och å andra sidan en politisk händelse, antog för varje nummer en ny skepnad – t ex spiralblock med guldinskription, manillakuvert och LP-omslag. LTTR skapade ständigt nya dialoger och utmanade givna former, även sina egna. Förkortningen LTTR befann sig i ständig rörelse och kom under åren att betyda allt från Lesbians To The Rescue, Listen Translate Translate Record, Lesbians Tend To Read till Lacan Teaches To Repeat. På Tensta konsthall visas och aktiveras nu LTTRs normbrytande, lekfulla och viktiga arbete. LTTR är Ginger Brooks Takahashi, K8 Hardy, Ulrike Müller och Emily Roysdon.

I utställningen Here We LTTR: 2002–2008 presenteras gruppens fem tidskriftsnummer samt fotografier och annan dokumentation från den scen och rörelse som LTTR uppstod ur. En serie personliga visningar av utställningen görs av lokala och internationella gäster med koppling till LTTR och queer konst, aktivism och forskning. Bland de inbjudna finns konstnärerna Allison Smith och Matts Leiderstam, skribenten och asylrättsaktivisten Trifa Shakely samt forskarna Ulla Manns och teoretikern och författaren Paul B. Preciado. Den atmosfäriska installationen som LTTR utformat i samarbete med arkitekten Sara Brolund de Carvalho innehåller även videoverk som visades när nya nummer släpptes samt dokumentation från bl a performancekvällar.

Emily Roysdon, konstnär, professor på Konstfack och en av tidskriftens fyra redaktörer, skriver i förordet till första tidskriftsnumret: ”vi är här för att rekonstruera ett nytt team under ett gammalt hot. för att bejaka vår historiska födelse som feminister och röra oss med de briljanta kroppar, språk, identiteter och konst som skapats under denna långa resa. men den lesbiska som jag talar om, han är lika mångtydig i naturen som han är i poesin, och överallt, om igen, dyker hon upp.

I Roysdons poetiska förord uppstår queera identiteter i språket. Den lesbiska kan dyka upp över allt och om igen. Ett gränsöverskridande tilltal som är utmärkande för queerfeminismen, en feministisk inriktning som inte enkelt låter sig definieras. Queera strategier handlar ofta om att just kritisera definitioner och motsäga sig kategorier som man och kvinna. Att insistera på identitet och begär som pågående processer, ett blivande, är ett förhållningssätt som många queerfeminister sympatiserar med. På liknande vis är det inte heller ”varandet” utan ”görandet” som präglar LTTRs arbete: att sätta igång och sätta på spel, förskjuta meningars betydelser och aktivera den läsande kroppen.

Trots att förutsättningarna för lesbiska och queera liv skiljer sig mellan New York i början på 2000-talet och dagens Stockholm, finns det flera anledningar till att aktivera gruppens arbete idag. Under de senaste åren har flera hbtq-mötesplatser som fik och klubbar trängts undan eller lagt ner: t ex Hallongrottan, Copacabana, Roxy och Högkvarteret. De queera rum som uppstår i nuläget är ofta tillfälliga, enstaka och saknar den kontinuitet som majoritetssamhället utan ansträngning kan åtnjuta. Att aktivera LTTRs arbete i Stockholm är därför också att sätta ljus på aktuella och akuta frågor för queera grupper idag: Var är det möjligt att träffas, umgås och skapa?

www.lttr.org

Presskontakt:
Asrin Haidari
Kommunikatör
asrin@tenstakonsthall.se
Tel: 070-454 78 98

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga