Gå direkt till innehåll
Utställningskatalog till The International Art Exhibition for Palestine, Beirut, 1978
Utställningskatalog till The International Art Exhibition for Palestine, Beirut, 1978

Pressmeddelande -

Museer i exil: arabvärldens viktigaste utställning försvann i bombanfall

17–19 februari
Symposium: Utgrävningar av internationell solidaritet: Konstnärliga aktioner, museografi och utställningshistorier av Kristine Khouri och Rasha Salti (Beirut)

Varför glömdes en av arabvärldens största konstutställningar bort? Utställningen The International Art Exhibition for Palestine som invigdes i Beirut 1978 är en blind fläck i konsthistorien. Sambandet med det traumatiska arvet efter inbördeskriget i Libanon kan ha gjort att den fallit i glömska, men samtidigt har andra utställningar i regionen, vars internationella dignitet och skala inte varit jämförbara, fått en självklar position i historieskrivningen. Genom ett gediget researcharbete har curatorerna Kristine Khouri och Rasha Salti spårat berättelsen om en av arabvärldens mest ambitiösa konstprojekt i modern tid. Nu presenteras arbetet på Tenta konsthall och historien kopplas ihop med svenska solidaritetsaktioner under samma tid.

Under fem år har Khouri och Salti forskat kring den högst unika utställningen som organiserades av PLO (Palestinska befrielseorganisationen) och bestod av ca 200 konstverk som donerats av konstnärer från hela världen, däribland kända namn som Roberto Matta, Antoni Tàpies och Joan Miró. Med sina 200 verk, donerade av 200 konstnärer från nästan 30 länder, var utställningen tänkt att utgöra startpunkten för ett palestinskt exilmuseum och tog formen av en ambulerande utställning till dess att den kunde överlämnas till ett fritt och demokratiskt Palestina. När Israel 1982 attackerade Beirut bombades arkivbyggnaden och materialet gick förlorat.

Projektet är en del av Tensta konsthalls större projekt Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa, en flerårig undersökning av förhållandet mellan konst och solidaritetsrörelser som yttrar sig genom en serie utställningar, workshops, presentationer och filmvisningar. Namnet Eros-effekten kommer från en essä med samma namn, skriven 1989 av forskaren och aktivisten George N Katsiaficas.

Program under helgen

Fredag 17.2
 Seminarium för studenter från Internationella curatorprogrammet på Stockholms universitet, Filmvetenskapen på Institutionen för mediastudier vid Stockholms universitet och Kungl. KonsthögskolanLördag 18.2, 14:00–16:00 
Öppen föreläsning: Fyra berättelser om museer i exil av Kristine Khouri och Rasha Salti

Söndag 19.2, 13:00–15:30 
Vittnesseminarium: Sverige i solidaritet med Chile, Palestina och historien om det Internationella motståndsmuseet Salvador Allende på Moderna museet 1978
. I samarbete med Samtidshistoriska institutet och Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Deltagare: Bitte Alling-Ode (konstnär), Yvonne Fredriksson (Palestinagrupperna), Lars-Gösta Hellström (Palestinagrupperna), Sonja Martinson Uppman (kulturpersonlighet och journalist), Björn Springfeldt (tidigare chef på Moderna museet) och Eva Zetterberg (politiker och tidigare ambassadör i Santiago de Chile). Moderatorer är Kristine Khouri, Rasha Salti och Charlotte Bydler (lektor och forskare, Södertörns högskola).

Presskontakt:
Asrin Haidari
asrin@tenstakonsthall.se

070 454 7898

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga