Gå direkt till innehåll
Ny ordförande i Tensta konsthalls styrelse vill sätta folkbildning i fokus

Pressmeddelande -

Ny ordförande i Tensta konsthalls styrelse vill sätta folkbildning i fokus

Qaisar Mahmood ny styrelseordförande i Tensta konsthalls stiftelse.

– Det är en ära att ha fått förtroendet att tillsammans med styrelsen och verksamhetschefen Maria Lind fortsätta bygga på den allt stadigare grund som arbetats fram. Konsthallens verksamhet har fått en stark förankring lokalt såväl som nationellt och internationellt. Jag har kommit att allt mer inse värdet av kulturens betydelse för att motverka ojämlikheter i samhället. Tensta konsthall fyller en viktig funktion både för att erbjuda boende i Tensta tillgång till kvalitativ samtidskonst och till att öka samhällets intresse för Tensta och andra miljonprogramsområden, säger Qaisar Mahmood.

Qaisar Mahmood har en gedigen erfarenhet av förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i styrelserna på Färgfabriken, myndigheten Ungdomsstyrelsen, bolagsstyrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern och insynsrådet för Svenska Institutet. Han är för närvarande avdelningschef för Kulturmiljöavdelningen vid Riksantikvarieämbetet, aktiv samhällsdebattör i dagspolitiken och författare till boken Jakten på svenskheten (Natur och Kultur 2012).

Qaisar Mahmood är själv uppvuxen i Tensta under 1980- och 90-talen och betonar Tensta konsthall som en central plats för lokalsamhället och vikten av en ökad och mer kontinuerlig finansiering.

– Personligen ser jag fram emot vilka fantastiska saker Nyhetsbyrån, en långsiktig satsning för unga som är intresserade av journalistik, kan leda till. Kursen lyfter frågor kring hur hela Stockholm kan ta plats på konst- och journalistikskolorna, i konstlivet samt på redaktionerna, säger Qaisar Mahmood.

Qaisar Mahmood efterträder Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker, som varit ordförande sedan hösten 2008.

– Vi har under de senaste åren arbetat för att gå från ett angeläget projekt till att bli en mer permanent och etablerad konsthall. Vi är inte riktigt där ännu men jag är övertygad om att Qaisar Mahmood och styrelsen, tillsammans med Maria Lind, kommer att fortsätta driva det framåt. Det har varit en spännande tid och jag är oerhört glad över att ha varit en del av arbetet, säger Calle Nathanson.

Styrelsen består i övrigt av: Christina Jerlin, Anna Kettner, Sven Lorentzi, Birgitta Rydell och Katarina Sjögren.

Presskontakt
Asrin Haidari
Kommunikatör
asrin@tenstakonsthall.se
Tel: 070-454 78 98

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Relaterat material

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga