Gå direkt till innehåll
NY SATSNING FÖRNYAR JOURNALISTIKEN

Pressmeddelande -

NY SATSNING FÖRNYAR JOURNALISTIKEN

Nyhetsbyrån – ett samarbete mellan Tensta konsthall, JMK och Konstfack

Händelserna kring polissammandrabbningarna i Tensta förra veckan sätter återigen ljuset på brister i medias rapportering. Än en gång är journalister snabbt på plats men arbetar utifrån en sensationsartad logik där faktafel och bristande nyansering reproducerar bilder av Tensta som en problemförort. Frågan om tolkningsföreträde är ett akut demokratiproblem. Analysen kring den likriktade journalist- och konstnärskåren är gjord för länge sedan. Nu återstår handling för att andra röster ska höras.

Nyhetsbyrån är en långsiktig satsning och ett samarbete mellan Tensta konsthall, JMK, Konstfack och nätverket StreetGäris som möjliggörs med stöd från Allmänna Arvsfonden. Nyhetsbyrån vill på sikt fungera som en nationell nyhetsbyrå för en mer kvalitativ journalistik, där representation är en viktig del. Ambitionen är att spela en central roll som kunskapsbank i etablerade mediers nödvändiga omvärldsbevakning. Genom att jobba nära Tensta konsthalls verksamhet lånas tillvägagångssätt från konsten. Hur kan konstens metoder vara givande i kritiken mot en medielogik som slår hårt mot förorterna och hur kan vi istället arbeta genom eftertanke och reflektion?

– Jag är trött inte bara på det faktum att media ger en felaktig bild, utan att de just vill ge EN bild av områden som Tensta. Det finns inte en statisk bild av området utan många föränderliga bilder och det vill vi lyfta, säger Julia Söderblom Arce, deltagare i Nyhetsbyrån.

En tiotal unga mellan 18–26 år med ambitioner att förnya journalistiken ses två gånger i veckan för att undersöka olika former av dokumentärt berättande. Nyhetsbyrån är organiserad som en kurs som skuggar utvalda moment på JMK och Konstfack men som också tillsammans med inbjudna konstnärer testar okonventionella metoder som sällan får plats inom nyhetsjournalistiken. Tillsammans med gästföreläsare arrangeras workshops, seminarier och redaktionella uppgifter med syftet att erbjuda unga en experimentell form av förberedande kurs inom dokumentärt berättande och journalistik. Satsningen är ett handfast exempel på hur institutioner konkret kan jobba med att fullfölja sitt uppdrag att vara till för alla medborgare.

– Det är nödvändigt att vi får in studenter med andra bakgrunder och erfarenheter för att kunna bryta upp den homogena sammansättningen i journalistkåren. Erfarenheterna från projektet har stor betydelse för hur JMK behöver anpassa sin utbildning för att nå de studentgrupper som vi vill ska söka till oss, säger Gunilla Hultén, studierektor för journalistutbildningen vid JMK, Stockholms universitet.

– I alla homogena grupper riskerar relevanta samtidsperspektiv att osynliggöras och intressanta historier att aldrig berättas. Att skapa ett intresse för journalistik och visuell kommunikation hos unga människor från förorten hoppas jag leder till att dessa i framtiden söker sig till konst- och journalistikskolorna och snart arbetar på tidnings-, teve- och radioredaktioner. De behövs i dagens medieklimat, säger Joanna Rubin Dranger, professor i Illustration på Konstfack.

Torsdag 4 juni, kl 16:30 presenteras delar av Nyhetsbyråns arbete på Tensta konsthall.

Presskontakt:
Asrin Haidari
Kommunikatör
Tel: 070-454 78 98

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga