Gå direkt till innehåll
Foto: New Eelam av Christopher Kulendran Thomas
Foto: New Eelam av Christopher Kulendran Thomas

Pressmeddelande -

Nytt i Tensta: bostadsinnovation, en curatorisk pionjär och välfärdshistoria

Höstens utställningar på Tensta konsthall 11 oktober–14 januari

Presslunch 10 oktober, kl 11:00
Osa: asrin@tenstakonsthall.se

Medborgarskap och frågan om rätten till bostad slås ihop i konstverket och startup-företaget New Eelam: Tensta av Christopher Kulendran Thomas, presenterat i form av en bostadsmodul. Samtidigt blickar vi bakåt på välfärdsstatens uppbyggnad med flerbostadshus och deras prefabricerade betongpanelsystem när arkitekterna Erik Stenberg och Helena Westerlind bjuder in tre forskare från Santiago för att närmare undersöka hur arkitektursystemen under kalla kriget transporterades från Sovjetunionen till Kuba och Chile. Och vad är egentligen magisk byråkrati? Vi får en inblick i konstnären Måns Wranges, f d rektor på Kungl. Konsthögskolan, banbrytande och korsbefruktande praktik mellan konstnärligt arbete och curering, i en retrospektiv utställningen med fokus på 80- och 90-talet.

New Eelam är ett pågående projekt av konstnären Christopher Kulendran Thomas (London) som genom högteknologisk innovation möjliggör prenumerationer på bostäder på samma sätt som musik och filmer kan streamas. På Tensta konsthall presenteras en pastellfärgad rumslig installation som för tankarna till ett futuristiskt vardagsrum. Här finns ett eget ekosystem i miniatyr med bl a akvarier och växter.

I New Eelam reflekterar Kulendran Thomas kring frågan om medborgarskap – rätten att höra hemma någonstans – vilket är knutet till specifika nationer. I Thomas fall handlar det om de tamilska tigrarnas misslyckade kamp för ett eget land på Sri Lanka. Vad händer om tekniken istället möjliggör en mer flytande form av medborgarskap oberoende av landsgränser? Klassrummets gestaltning produceras i samarbete med Inredningsarkitektur & Möbeldesign (Konstfack).

Om New Eelam representerar nutidens visionära boendestrukturer så visar arkivutställningen Välfärdselement – Svenska miljonprogrammets byggsystem i en internationell kontext av arkitekterna Erik Stenberg, Helena Westerlind (Stockholm), Pedro Ignacio Alonso, Hugo Palmarola och José Hernández (Santiago) några av idéerna bakom Sveriges största miljonprogramsområde. Vilken bostadspolitik krävs idag för framtidens förorter? Arkitektoniska modeller och arkivmaterial kring de uppmärksammade prefabricerade betongpanelelementen presenteras, ett byggsystem som under 1940-talet utvecklades i ett land, Frankrike, för att sedan hamna i andra länder med radikalt annorlunda levnads- och produktionsförhållanden.

På Tensta konsthall visas Magisk byråkrati, en mindre retrospektiv som presenterar ett urval av projekt från 80- och 90-talen där Måns Wrange (Stockholm) har förenat konstnärligt arbete med curating. Utställningen utgår från skilda fenomen som utopisk byråkrati, magisk realism och immaterialitet. Magisk byråkrati är gestaltad i samarbete med arkitekten och formgivaren Igor Isaksson och är curerad av Nina Möntmann (Stockholm/Hamburg).

Utställningen innehåller rekonstruktioner och omgestaltningar av projekten med storskaliga väggpresentationer som guidar besökarna genom ett labyrintliknande rum. Wrange kommer bland annat att visa en rumslig version av The Stockholm Syndrome (1997–98), en digital utställning strukturerad som ett datorspel med flera lager, baserad på gisslandramat på Norrmalmstorg 1973. Därutöver visas en del av projektet The Aerial Kit (1984–1989) av gruppen VAVD Editions som han ingick i. En gul metallbox som rymmer objekt, dokument, ljud, bilder och rörlig bild som utifrån ett femtontal människoöden, händelser och fenomen som spänner över två sekel, utforskar hur luftrummet har använts för existentiella, visionära eller subversiva syften i Norden. Boxen fungerar likt konstnären Marcel Duchamps ”boite-en-valise” som ett portabelt minimuseum och kommer också att presenteras i sin helhet på Moderna Museet i samarbete med Tensta konsthall med start den 25 november.

Presskontakt:

Asrin Haidari
asrin@tenstakonsthall.se
070-454 7898

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Relaterat material

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga