Gå direkt till innehåll
Svenskar på hemligt uppdrag i Guinea-Bissau – Ny film om befrielsekrigets nyckelpersoner

Pressmeddelande -

Svenskar på hemligt uppdrag i Guinea-Bissau – Ny film om befrielsekrigets nyckelpersoner

Nu öppnar ett nytt filmprojekt, Transmission from the Liberated Zones (Sändningar från befriade områden), av den prisbelönta konstnären och filmskaparen Filipa César, på Tensta konsthall. I filmen möter konstnären fyra svenskar som på olika sätt deltog i befrielsekriget i Guinea-Bissau: den socialdemokratiska politikern Birgitta Dahl, FN-utsände Folke Löfgren samt dokumentärfilmarna Lennart Malmer och Ingela Romare.

César har sedan 2008 arbetat med experimentellt filmskapande som behandlar Portugals koloniala historia och särskilt den avkolonialiseringsprocess som omgärdade Guinea-Bissau. En specifik konflikt som kom att utgöra exempel för många andra afrikanska befrielsekamper under samma period.

Befrielsekriget leddes av den karismatiska Amílcar Cabral, grundare av PAIGC, ett parti med syfte att befria Guinea och Kap Verde från kolonialmakten Portugal. Cabral bedrev en lågintensiv krigsföring som innefattade väpnad kamp men också uppbyggandet av ett nytt samhälle med skolor och byråkratiska system. Cabral var en poetisk talare, en nationalhjälte och en ledare med stark tilltro konsten. Han hade ett utbrett internationellt kontaktnät, Olof Palme var en av hans nära vänner. På ett personligt plan kom många internationella personer att solidarisera sig med konflikten. I Césars film producerad för Tensta konsthall porträtteras den svenska närvaron i Guinea-Bissau genom mötet Birgitta Dahl, FN-utsände Folke Löfgren samt dokumentärfilmarna Lennart Malmer och Ingela Romare. De fyra vistades vid olika tillfällen i den tropiska djungeln där gerillakriget rasade mellan 1969 och 1973.

I samtalen med Dahl, Löfgren, Malmer och Romare bryts den linjära berättelsen upp med hjälp av dokument, fotografier och handfasta minnen. De återvänder till gerillans gemenskap, svårigheten att lämna sina barn när bomberna föll runt omkring dem, och hur det kändes att ikläda sig befrielserörelsens uniform. Minnesbilderna kanaliseras genom föremål, fotografier och videoband och sammankopplas genom erfarenheten av en sorts förkroppsligad solidaritet. Presentatör i filmen är en ung pojke och hans egen historia driver filmens samtal framåt, skapar en länk mellan nuet och det förgångna.

Transmission from the Liberated Zones utgör startpunkten för en två år lång programlinje på Tensta konsthall, Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa, som undersöker samtidskonstens förhållande till internationella solidaritetsrörelser och vad begreppet solidaritet kan betyda idag.

Filmen visas fram till 10 januari 2016.

Presskontakt:
Asrin Haidari
asrin@tenstakonsthall.se

070-454 7898

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Relaterat material

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga