Gå direkt till innehåll
Utan egen lya i Stockholm på 1800-talet - Mamsell Josabeth Sjöberg

Pressmeddelande -

Utan egen lya i Stockholm på 1800-talet - Mamsell Josabeth Sjöberg

Utställning på Tensta Konsthall: Mamsell Josabeth Sjöberg

26 oktober 2013 – 12 januari 2014

Under titeln Tensta Museum öppnar Tensta konsthall en utställning med Josabeth Sjöbergs unika teckningar från mitten av 1800-talet och framåt. Bilderna ger med sin detaljrikedom en ovanlig inblick i en vanlig stockholmares hem för 150 år sedan, långt innan inredningsreportage, hyresrätter och egennytta.

Josabeth Sjöberg försörjde sig som musiklärare men la ner sin själ i mer än sextio detaljrika akvareller som idag ingår i Stadsmuseets samling. De flesta av akvarellerna föreställer tolv av hennes hyresrum och utomhusmiljöer i Stockholm. Fotografiet uppfanns ungefär vid denna tid, så det är sällsynt med bilder som kan visa hur de flesta människor bodde då.

Rummen i Josabeth Sjöbergs akvareller vittnar om en enkel tillvaro med gamla möbler som kompletteras med nya när hon ärver lite pengar. Musikinstrumenten intar en central plats och ett fåtal tavlor, bland annat ett självporträtt och ett kopparstick av Uppsala domkyrka, känns igen från bostad till bostad. De tidigaste akvarellernas enfärgade tapeter ersätts med tiden av mer moderna blommönster. Själv figurerar hon tillsammans med privatelever, sin hyresvärdinna men också med vännen Ferdinand Tollin, som var författare och rabulist. I en akvarell möter vi henne hos fattigläkaren Fabian Levin som opererar henne i bröstet, i en annan sopar hon golvet. På andra bilder maler hon kaffe och hänger upp gardiner. Flera av akvarellerna skildrar välgörenhetsinrättningar för äldre damer, Drottninghemmet och Borgerskapets Enkehus, där man bodde kollektivt i salar med sovbås.

När Josabeth Sjöberg föddes 1812 i en borgerlig familj hade Sveriges huvudstad 63.000 invånare. Befolkningen minskade medan brott, fylleri, könssjukdomar och dödlighet ökade. I mitten av seklet var bostadsbristen akut och eftersom Mamsell Josabeth förblev ensamstående utan förmögenhet kunde hon aldrig sätta eget bo utan var, liksom så många andra i Stockholm vid den här tiden, utlämnad till ett ständigt flyttande mellan olika hyresbostäder.


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga