Gå direkt till innehåll
Vad innebär solidaritet idag?

Pressmeddelande -

Vad innebär solidaritet idag?

Design: Metahaven

I ett nytt flerårigt projekt som drar igång lördag 17 oktober återvänder Tensta konsthall till begreppet solidaritet för att pröva dess giltighet idag. I en tid då fascistiska partier vinner mark i Europa och samhällsklimatet blir allt hårdare är det dags att fråga sig om solidaritetsbegreppet har en framtid. Eller måste vi hitta nya sätt för att beskriva samtidens politiska organisering och kamper? Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa handlar om förhållandet mellan konst och solidaritetsrörelser, och tar formen av en serie utställningar, workshops, presentationer och filmvisningar.

Startpunkten blir ett fullspäckat symposium, lördag 17 oktober, kl. 10:00–18:00, där konstnärer, aktivister, forskare och curatorer från olika delar av världen deltar. Programmet tar bl a upp den rådande flyktingkatastrofen, filmens roll under frihetsrörelsen i Guinea-Bissau, Bakurkommittéerna – ett nätverk som syftar till att skapa närhet till konflikterna i norra Kurdistan (Bakur) och solidaritetsutställningen The International Art Exhibition for Palestine i Beirut 1978. Även Gulf Labor Coalition deltar, en grupp konstnärer och kulturarbetare som protesterar mot de slavliknande arbetsförhållandena som drabbar de gästarbetare som bygger det nya Guggenheim i Förenade Arabemiraten.

Bland de inbjudna deltagarna finns Mathieu Kleyebe Abonnenc (Metz), Filipa César (Berlin), Kodwo Eshun (London), Peo Hansen (Norrköping), Ingela Johansson (Stockholm), Stefan Jonsson (Norrköping), Kristine Khouri (Beirut), Doreen Mende (Berlin), Bojana Piškur (Ljubljana), Natascha Sadr Haghighian (Berlin/Tehran), Rasha Salti (Beirut), Rojda Sekersöz (Stockholm), Håkan Thörn (Göteborg), Dmitry Vilensky (S:t Petersburg), Marion von Osten (Berlin), Mathias Wåg (Stockholm) och Aleksandra Ålund (Norrköping).

Symposiet är ett samarbete med REMESO: Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet, är kostnadsfritt och hålls på engelska.

Samma kväll kl 19:00–21:00 är det premiär för Filipa Césars filmprojekt Transmission from the Liberated Zones. Det är det första verket som producerats inom ramen för projektet Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa.

Presskontakt:
Asrin Haidari
asrin@tenstakonsthall.se
Tel: 070-454 78 98

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga