Gå direkt till innehåll
EU överväger ett förbud mot vitt snus trots att 700 000 EU-medborgare dör i förtid varje år på grund av rökningsrelaterade orsaker. Sverige, det enda EU-landet med undantag för snus, EUs överlägset lägsta andel rökare och rökrelaterade sjukdomar.
EU överväger ett förbud mot vitt snus trots att 700 000 EU-medborgare dör i förtid varje år på grund av rökningsrelaterade orsaker. Sverige, det enda EU-landet med undantag för snus, EUs överlägset lägsta andel rökare och rökrelaterade sjukdomar.

Pressmeddelande -

Debattartikel: Rädda nikotinpåsar från EU:s förbudsiver

EU överväger att förbjuda nikotinpåsar, även kända som vitt snus, trots att de är ett betydligt mindre skadligt alternativ till cigaretter. Sverige måste agera för att försvara snuset och dess positiva effekter på folkhälsan.

I DN 8 februari skriver man om att EU överväger ett totalförbud mot vitt snus. Artikeln avslöjar ett antal saker om hur EU utvärderar vitt snus och om hur svenska myndigheter avstår från att försvara den svenska modellen som lett till världens lägsta andel, strax över 5%, dagliga rökare och överlägset lägst andel tobaksorsakad cancer och hjärt- och lungsjukodomar i Europa.

I artikeln framgår att:

-Konsultbolaget Open Evidence, med en handfull anställda som rådger EU kommissionen, anser att “EU:s befintliga snusförbud har varit bra för folkhälsan och för den gemensamma marknaden. Därför bör förbudet utvidgas till att omfatta även nikotinpåsar.”

-Svenska myndigheter, som Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, har avböjt att delta i utredningsarbetet för ett eventuellt förbud.

-Sverige har mycket små chanser att få ett nationellt undantag för nikotinpåsar på samma sätt som vi har för snus.

Bengt Wibergs kommentar

Fakta i frågan är att det i EU finns cirka 100 miljoner dagliga rökare och cirka 700 000 av dessa dör årligen av rökorsakade sjukdomar. I Sverige, där snus, nikotinpåsar, e-cig m.fl. är tillåtna, är dödligheten i rökorsakade cancer och hjärt- och lungsjukdomar överlägset lägst i hela Europa. Samtidigt konsumerar svenskar lika mycket nikotin som den genomsnittlige europén eftersom vi i Sverige snusar istället för att röka. Internationellt kallas fenomenet “The Swedish Experience” med vilket menas att mycket stor del av befolkningen valt mindre farliga nikotinprodukter istället för cigaretter och därigenom, med nationella data, bevisat epidemiologist att Sverige är ett exceptionellt undantag när det gäller rökningens skadeeffekter.

Det finns alltså god anledning att tro att om europeer snusade i lika hög utsträckning som svenskar så skulle hundratusentals liv kunna räddas varje år. Trots detta väljer alltså svenska myndigheter att stå tysta när EU-kommissionen får rådet att förbjuda nikotinpåsar som är den enda snusprodukten som tillåts i övriga Europa (med några undantag).

Svenska och europeiska politiker behöver påminnas om att nikotin i sig självt inte är cancerogent. Det är i allra högsta grad beroendeframkallande men det är också andra njutningsmedel som till exempel koffein. Beroendeframkallande produkter kan anses vara beklagliga men så länge de varken bidrar till ökad dödlighet eller andra allvarliga konsekvenser för samhället så bör beslutet att använda dem vara upp till den vuxna individen.

Ett europeiskt förbud mot tobaksfritt snus skulle sannolikt omöjliggöra att övriga Europa någonsin når ner till en så låg andel dagliga rökare som Sverige eller Norge. För svensk del skulle det också öka risken att rökningen ökar i Sverige.

Snarare än att tyst stå bredvid borde Sveriges kliva fram i denna viktiga fråga där vi har ett särskilt riksintresse men även kunskap och förespråka att EU anammar vår mycket framgångsrika politik som tycks supportas av M, L, KD, SD och C i Riksdagen. Man skulle då även kunna vara delaktig i att täppa till de hål som ännu finns i den svenska lagstiftningen. Under 2022 infördes en omfattande lag för vitt snus som bl.a. införde officiell åldersgräns, avsevärt begränsar tillåten marknadsföring, ställer tuffa krav på tillverkning och märkning av vitt snus. Det man däremot inte införde var en maxgräns för mängden nikotin vilket möjliggjort för oseriösa aktörer på marknaden, ofta från Östeuropa, att tävla om hur mycket nikotin som går att få in i en prilla vitt snus.

Bengt Wiberg

Grundare av EUforsnus med medlemmar från 100 länder där cirka 85% har lyckats sluta röka med hjälp av snus eller nikotinpåsar. Bengt är också uppfinnaren och patentinnehavaren av en ny sorts portionspåse för snus och tobaksfritt snus som skyddar tandköttet mot sveda och irritation.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bengt är grundaren av det internationella nätverket EUforsnus med tusentals supporters och medlemmar från 100 länder vars gemensamma nämnare är att ha kunnat sluta röka med hjälp av snus och/eller vitt snus och att snus och nikotinpåsar borde tillåtas i alla länder där mindre skadliga alternativ till rökning inte tillåts.

Bengt är också grundaren av Sting Free AB som är ett startup-bolag på Lidingö som har utvecklat och patenterat en ny och förbättrad portionspåse för tobaksfria nikotinpåsar och snus, där ena sidan har ett integrerad skydd för tandköttet och munslemhinnan. Skyddet minskar effektivt den brännande känslan och irritation som normalt orsakas av dessa produkter. Stingfree-tekniken är patentgodkänd i USA och Europa. Fastighetsmiljardären Erik Selin är näst största ägare i bolaget. Familjen Wiberg har aktiemajoriteten i bolaget.

Kontakter

Daniel Wiberg

Daniel Wiberg

Presskontakt CEO and part owner +46 729 732 394
Bengt Wiberg

Bengt Wiberg

Presskontakt President and founder +46-760151082

Relaterat innehåll

Sting Free AB har utvecklat en helt ny och förbättrad portionspåse för snus och nikotinportioner med ett patenterat skydd för tandköttet

Stingfree AB är ett svenskt startup-företag som grundades av Bengt Wiberg, en pensionerad ekonomichef och livslång snusanvändare. Bengt är också uppfinnaren av tekniken efter att hans tandläkare beordrat honom att sluta snusa på grund av skador på tandköttet och munslemhinnan. Tekniken täcker en ny och förbättrad portionspåse där den ena sidan av portionspåsen har ett integrerat skydd mot sveda och irritation på tandköttet. Stingfree tekniken är patentgodkänd i hela Europa och USA. Företagets vision är en rökfri värld.