Pressmeddelande -

Byggprojekt: S:t Johannes kyrka

Det är en helt fantastisk känsla att komma till bygget, nu när väggarna till de nya lokalerna är uppe. Nu kan man gå in och ställa sig i "köket" för att gå vidare via "kapprummet" till den "stora församlingssalen" och vidare in i ett av kapellen. Med väggarna på plats blir de nya lokalerna verkliga och på något vis känns de även större. Det blir lättare att visualisera hur det kommer att bli och det skapar både iver och glädje! Så mycket fin verksamhet vi ska bedriva här!


Komplementbyggnaden för avfallshantering och förråd har nu fått klartecken för byggstart. Byggnaden integreras intill det ena kapellet och väggarna ska putsas invändigt och utvändigt kläs med tjärad träpanel. Taket som ovanifrån ska ge intryck av att vara en del av slänten täcks med ört, sedum och gräs.

Avlopp grävs ner genom allén ut till Döbelnsgatan. Det skulle ha borrats ner genom allén, men då man bedömde att det var för stora risker med borrningen grävs nu avloppet ner istället. Detta sker i samråd med arboristerna för att säkra de vackra trädens välmående vid kyrkan.

Komplementbyggnaden. Bild: Jessica Mossberg.

Väggarna till den nya församlingssalen är nu på plats och arbetet med valv och tak påbörjas. Det är ett enormt arbete. Det akustiska taket ska skapas av hål, vågor och utrymmen för teknik såsom projektor, ljus, ljud. Hela 1500 stycken tio centimeters stora hål ska gjutas i taket för att ljudet inte ska studsa runt och göra det svårt att samtala inne i den stora församlingssalen (se illustration från Lone-Pia Bach, Bach Arkitekter AB, ovan). Akustikputsen ska utföras med mycket stor precision. Samtliga skarvar ska vara absolut täta och släta efter gjutning och inga höjningar eller gropar får förekomma. Även ett stort arbete med eldragning görs nu i taket. Det är svårt att förstå hur elektrikerna kan hålla reda på alla dessa olika elkablar när man står och beskådar dem uppe på taket (se bild nedan).

Eldragning i taket. Bild: Jessica Mossberg.

Vidare ska arbetet med att knacka bort fuktskador och saltvandringar i kapellväggarna påbörjas innan månaden är slut. Innan det arbetet kan börja ska först ribborna i valv samt listverk på väggarna mallas. Detta för att utgöra en ny form för återställning av formen. Därefter ska trappan börjas byggas upp igen, steg för steg. Den har flyttats fram för att församlingssalen skall få plats under den. Det är ett arbete som beräknas ta cirka sex månader.

I förra veckan fick vi i församlingen träffa byggledare och arkitekter. De berättade om de många utmaningar som de ställts inför under byggets gång och gav oss också en inblick i materialval och teknik för de nya lokalerna och jag tror att vi alla kände en stor beundran för det fantastiska arbete de gör för vår kyrka.

Valv skapas. Bild: Jessica Mossberg.

1500 "bollar" ska monteras i takformen för att skapa det akustiska taket.

1500 runda "bollar" ska monteras i formen för att skapa det akustiska taket. Bild: Jessica Mossberg.

Takformen skapas. Påminner lite om en tågvagn, kanske är det restaurangvagnen som anlänt :-)

Takformen skapas. Ser ut som om restaurangvagnen har anlänt.. Bild: Jessica Mossberg.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Religion, tro

Kategorier

  • byggprojekt
  • renovering
  • kyrka
  • s:t johannes församling
  • stockholm

Behoven av gemenskap, sammanhållning, livstolkning och ”en röd tråd genom livet” har ökat närmast lavinartat i det moderna, stressade urbana samhället. Inte minst i Stockholms innerstad. Aldrig har behovet av en relevant och trygg kyrka varit större.

Därför satsar vi nu aktivt på att vara kyrkan mitt i stan. Oavsett vad du tror eller inte tror på, så tror vi mest av allt på människan. Alla människor måste få tid och plats att samla kraft. Konceptet kallar vi Kom ner på jorden!

S:t Johannes församling ligger i Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholm och har drygt 6000 medlemmar. 

Gudstjänster | Diakoni | Musik | Barn- & familj | Ungdom | Kör | Samtal och stöd | Kommunikationssamverkan norr

Kontakter

Jessica Mossberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-799 79 40

Relaterat innehåll