Pressmeddelande -

Enastående byggprojekt under S:t Johannes kyrka

Att äga en fastighet i form av en fantastiskt vacker kyrka från 1890, mitt i city, som inte har någon serveringslokal, har gjort det svårt att använda den på ett tillfredsställande sätt. Nu med den nya moderna församlingssalen öppnas möjligheterna upp!

I mitten av september fick vi i församlingen en fin rundtur i de nya lokalerna. Sven Löfvenberg på Fastighetssamverkan norr, projektchef för hela byggprojektet och platschef för projektet Anders Radinger på M3 bygg informerade oss om nuläget och hur projektet framskrider.

Att bygga modernt i kulturhistorisk miljö är otroligt ovanligt. Det finns ingen annan kyrka i Sverige där man gjort något liknande. Då ska man ta i beaktning att det finns det 3500 kyrkor i Sverige. Det finns egentligen bara ett exempel i hela världen där man byggt en serveringslokal under en kyrka tidigare. Det är i London under kyrkan St Martin in the fields.

Från början var det tänkt att den nya församlingssalen skulle ha ett takvalv i trä men efter förslag från M3 bygg, som är oerhört duktiga på betong, ändrades planen till att gjuta takvalvet i betong istället. Det är något som aldrig förut gjorts så taket är helt unikt. Redan nu är takvalvet, som just kommit fram ur sin gjutform, väldigt vackert och vi kan bara föreställa oss hur fint det blir när taket blivit målat och fått ledljus inmonterade. Betonggjutningen av valvet är i världsklass och bara måste ses.

Nu när det akustiska takvalvet kommit fram från sin gjutform, kan man inte annat än att häpna. Det här är en gjutning i världsklass!

Takvalvet är inte bara estetiskt vackert, det fyller även den viktiga akustiska funktionen att hindra ljudet från att studsa runt och göra det svårt att samtala i rummet. Vidare ska väggarna träs med träpanel i olika storlekar.

Hela byggprojektet jobbar med certifieringssystemet Sunda hus, vilket innebär att allt material och varenda skruv som används i bygget är klassat ur miljösynpunkt och dokumenterat och valt efter miljöbelastningssynpunkt.

Grundstrukturen är att det blir tre möteslokaler, där man kan mötas i olika former, och alla tre är separerade och ljudskilda från varandra. Men möteslokalerna kan även hänga ihop som en för stora sällskap. En riktigt fin konferensanläggning. Vår kyrkoherde Catharina Segerbank informerade både oss i arbetslaget och byggets arbetare om hur vi ska använda de nya fina lokalerna. Alla som bor och arbetar här i Stockholm och Sverige ska kunna hyra lokalerna till olika former av sammanträden och möten. Lokalerna tänker hon ska även användas till dopkaffe, begravningskaffe och bröllopsmiddagar. Det är dock kyrkorådet som beslutar användningsområdet för lokalerna. 

Med hela 250 kvadratmeter och plats för cirka 60 sittande gäster kommer vi kunna erbjuda företag och föreningar en komplett konferensanläggning när allt står klart. För artister erbjuder kyrkan ett fantastiskt rum för stämningsfulla konserter och möjlighet till mingel och eftersits i de nybyggda möteslokalerna. 

Inredarna Cecilia och Ursula från Kinnarps Sverige var även på plats på vår informationsträff. De lyssnade in våra önskemål och funderingar. Kinnarps är en av några utvalda leverantörer till Svenska kyrkan, som uppfyller de hårda hållbarhetskrav som kyrkan ställer på sina leverantörer.

Efter rundturen blev vi bjudna på god grillunch i solen.

Nuläge

All rumsbildning är nu klar och innerväggarna på plats. Innertaket, det vackra gjutna valvet, målas nu och innergolv ska sedan läggas. Det blir ett snyggt ljust golv i kalksten. Ventilationsentreprenaderna har satt igång med att dra ventilationsrör. Det krävs väldigt mycket luft för att många personer ska kunna vistas i lokalerna. Ett enormt fläktaggregat är på plats i det intilliggande teknikrummet. Rörentreprenaden pågår också med att dra fjärrvärme.

Utvändigt sker återfyllning utav mark. Lecakulor har använts för att fylla upp utrymmet mellan kyrkan och församlingssalen. Detta då det visade sig bli för tungt att fylla upp med grus. Den stora kyrktrappan byggs upp, med samma trappstegsstenar som tidigare. Dessa har legat uppmärkta och utspridda på kyrkogården sedan bygget startade. 41 st stenar är dock så illa skadade att de måste bytas ut. Gräsmattan där stenarna legat återställs nu också. Vidare har allén ner mot Internationella skolan återställts och den blev faktiskt ännu finare än den var innan!

TÄVLING!

Något som inte än är klart är vad den nya församlingssalen ska heta. Därför har kyrkorådet beslutat att utlysa en namntävling, där vinnande bidrag får ett pris om 3000 kr i presentkort på närliggande varuhus. Tävlingen kommer att utlysas inom kort både på vår hemsida och på vår facebooksida. Håll utkick och börja gärna fundera på bra namn redan nu!

Relaterade länkar

Ämnen

  • Filosofi

Kategorier

  • konferenslokal
  • byggprojekt
  • renovering
  • kyrka
  • stockholm
  • s:t johannes kyrka
  • församlingssal
  • norrmalm

Behoven av gemenskap, sammanhållning, livstolkning och ”en röd tråd genom livet” har ökat närmast lavinartat i det moderna, stressade urbana samhället. Inte minst i Stockholms innerstad. Aldrig har behovet av en relevant och trygg kyrka varit större.

Därför satsar vi nu aktivt på att vara kyrkan mitt i stan. Oavsett vad du tror eller inte tror på, så tror vi mest av allt på människan. Alla människor måste få tid och plats att samla kraft. Konceptet kallar vi Kom ner på jorden!

S:t Johannes församling ligger i Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholm och har drygt 6000 medlemmar. 

Presskontakt

Jessica Mossberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-799 79 40

Relaterat innehåll