Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Byggbranschen satsar på arbetsmiljö och säkerhet

En viktig fokusfråga för byggbranschen är en säker arbetsplats. Stockholms Byggmästareförening har beslutat att, tillsammans med Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, erbjuda alla medlemsföretag i regionen en kostnadsfri halvdagsutbildning i första hjälpen samt information om aktivt arbetsmiljöarbete. Föreningen lanserar också en kampanj med rabatterat medlemspris på tre utvalda kurser inom säkerhetsområdet.

– Det är viktigt att alla i byggbranschen varje dag arbetar på en säker arbetsplats. Vi vill arbeta för en nollvision vad gäller olyckor; ingen ska förolyckas eller skadas på sin arbetsplats på grund av säkerhetsbrister. Därför satsar vi i år extra på frågor som handlar om arbetsmiljö och säkerhet. Som ett led i detta vill vi uppmuntra och uppmana företagen att utbilda sina medarbetare i säkerhetsfrågor, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Fallolyckor är en av de vanligare arbetsolyckorna inom byggindustrin. Därför är det förebyggande arbetet extra betydelsefullt inom detta område. Dessutom är det viktigt att kunna agera rätt om olyckan trots allt inträffar.

– Kurserna inom fallskydd och ställningsbyggnad ingjuter ett säkerhetstänk hos medarbetarna för att förebygga olyckor. Vi vill även påminna om att kursen i första hjälpen och hjärt- och lungräddning är viktig för alla på arbetsplatsen, tjänstemän såväl som yrkesarbetare, eftersom kunskap från denna kurs räddar liv, säger Elisabeth Martin.

Mer information:

Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening 070-561 32 00

Du kan läsa mer om erbjudandena på

http://www.stockholmsbf.se/arbetsmiljo

och

http://www.stockholmsbf.se/kurser


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 850, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Presskontakt

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Relaterat material