Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Checklista för lyckade byggprojekt

Att renovera sitt hem blir allt mer populärt, inte minst tack vare ROT-avdraget. Men att beställa byggtjänster kan vara svårt, särskilt för den som inte är van. Nu presenterar Stockholms Byggmästareförening en checklista som både konsumenter och byggföretag kan använda för att förbättra förutsättningarna för ett gott resultat.

-          Vi ser många tvister som hade kunnat undvikas om parterna bara hade talat klarspråk med varandra om arbetets omfattning, kostnader, tider och förutsättningar, säger Claes Sahlin, chefsjurist på Stockholms Byggmästareförening. Därför har vi tagit fram en checklista med de viktigaste sakerna att stämma av innan bygget sätter igång.

Checklista för konsumenter och byggföretag finns tillgänglig på www.stockholmsbf.se och är tänkt att underlätta kommunikationen mellan byggare och konsumenter.

-          Vi vet att det kan finnas ett glapp mellan konsumentens förväntningar och byggarens uppfattning om praxis i branschen, säger Elisabeth Martin, VD för Stockholms Byggmästareförening. Med den här checklistan vill vi underlätta för våra medlemsföretag att åta sig entreprenader för privatkunder.

Stockholms Byggmästareförening anordnar även kurser om att bygga för konsument. Nästa kurstillfälle planeras hösten 2010.

 

 

För mer information, kontakta Anneli Albertsson, 073-616 12 75

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Stockholmsområdet och har cirka 900 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen vill bidra till en progressiv utveckling av regionen, höja byggbranschens status inom sektorer som direkt berör våra medlemmars dagliga affärer och ge daglig service inom områden som entreprenadjuridik, avtalsrätt och övriga branschfrågor. Föreningen har också ett omfattande kursutbud.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm