Gå direkt till innehåll
De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020

Pressmeddelande -

De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen.

Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande läggs det stor vikt vid i bedömningen. Förkortningen ROT står för Renovering, Ombyggnation och Tillbyggnad.

De nominerade till ROT-priset 2020 är:

Accelerator konsthall

Konsthallen Accelerator är en del av Stockholms universitet och är tänkt att fungera som en arena där allmänhet, studenter och forskare kan mötas. Det underjordiska före detta fysiklaboratoriet rymmer numera två stora utställningshallar med tillhörande kontor, seminarierum, verkstäder och förråd. Utställningar med internationell och svensk samtidskonst ska utgöra en levande del av campus.

Målet med interiören har varit att balansera de ursprungliga lokalernas suggestiva och råa känsla – med robusta ytor i tegel, betong, plåt och stål – genom varmare inslag av trä och läder. Projektet har komplicerats av läget under jord och av de begränsningar som den massiva betongstommen inneburit. Säkerhetsåtgärderna har varit omfattande i samband med dessa tunga arbeten. Metertjocka betongväggar och bjälklag har inneburit krävande rivningsarbeten och stora hinder för nya installationer.

Adress: Frescativägen 26 A, Stockholm
Beställare: Akademiska Hus
Entreprenör: Winge Byggnads AB
Arkitekt: 2BK Arkitekter AB

Johannes kyrka

Johannes kyrkas stora kulturhistoriska värden stod i centrum när en ny församlingslokal skulle byggas. Lösningen blev en ny samlingssal under den stora trappan till kyrkan tillsammans med de två kapellen vid trappans fot som under årtionden endast använts som förråd.

Den största byggtekniska utmaningen var det mycket djupa schakt som behövde grävas framför och precis intill den befintliga grundläggningen på det 70 meter höga kyrktornet. Under schaktningen uppstod ytterligare svårigheter: kapellen visade sig vara ytterst dåligt grundlagda och behövde stöttas upp genom stödmurar under trappan. En annan utmaning var att skapa bra ljus- och ljudmiljö i den underjordiska salen: två stora lanterniner infällda i markbeläggningen silar ner dagsljuset och olika akustiska lösningar motverkar de hårda ytorna. Ombyggnaden har inneburit att kyrkan kan användas mer, till exempel genom möjligheten att kunna arrangera konserter och andra tillställningar i den nya salen.

Adress: Johannesgatan 21, Stockholm
Beställare: Johannes Församling
Entreprenör: M3 Bygg
Arkitekt: Bach arkitekter AB

Kv Brädstapeln

Slumrande delar av kvarteret Brädstapeln tjänstgjorde tidigare som huvudkontor åt Trygg Hansa. Genom ett omfattande ombyggnadsprojekt har förråd och fönsterlösa mötesrum i källarplan gjorts publika, och paviljongbyggnaden har förvandlats från sluten banklokal till inbjudande huvudentré med restauranger. Genom att den ursprungliga idrottshallen med sin dubbla våningshöjd kunde delas upp i två plan har dessutom helt ny yta skapats inom byggnaden.

Projektet har strävat efter att behålla så mycket av byggnadens befintliga karaktär som möjligt och samtidigt spara resurser. Tidstypiska detaljer som bruneloxerad aluminium, synliga kassettbjälklag och träullsskivor har i stor utsträckning behållits och framhävts. Befintliga byggdelar har, istället för att rivas, blivit spännande inslag i de nya lokalerna. Kungsholmen har således fått ett helt ny och levande mötesplats med möjligheter att äta, träna, handla och umgås.

Adress: Fleminggatan 18, Stockholm
Beställare: Areim
Entreprenör: Arcona
Arkitekt: Equator Stockholm AB

Lidingö stadshus

Lidingö stadshus har genomgått en omfattande renovering som har resulterat i ett mervärde för såväl anställda som medborgare och utomstående besökare. Kommunhusets traditionella cellkontor och korridorer har omvandlats till aktivitetsbaserade arbetsplatser med plats för de sju förvaltningarnas 500 medarbetare. Ombyggnationen har skapat ett intresse för att vilja verka inom stadshusets väggar och flera nya verksamheter har flyttat in i fastigheten – däribland en krögare, vårdmottagning och bibliotek.

Stadshuset består av trehuskroppar med en förenande korridor och renoveringen genomfördes i en huskropp i taget. Utmaningarna har bland annat bestått i säkerhets- och accessfrågor, då huset inrymmer en rad olika aktörer (som medborgare, politiker och tjänstemän). En annan utmaning var att få till installationerna i den befintliga begränsade takhöjden. Projektet har präglats av stor transparens och gott samarbete mellan de olika inblandade parterna.

Adress: Lejonvägen 15, Lidingö
Beställare: Lidingö stad
Entreprenör: Veidekke
Arkitekt: Codesign

Schönborg

Fastigheten i korsningen Sankt Paulsgatan och Götgatan är omnämnt i arkitekturhistoriska texter som ”en mycket väl bevarad byggnad från 60-talets brutalism”. För att på bästa sätt ta tillvara husets värden och samtidigt genomföra nödvändig modernisering har arbetet skett i samarbete med en antikvarie vad gäller både in- och utsida av fastigheten. Fasad och tak har behövt bytas ut helt på grund av fuktskador och dålig energihållning. Trappuppgångarnas mosaik har restaurerats och i de 54 lägenheterna har tidstypiska detaljer behållits och materialen har valts med omsorg.

Den trånga återvändsgatan har inneburit logistiska utmaningar, vad gäller både ställningsbyggnation och leveranser, och stor vikt har lagts vid riskanalyser och säkerhetsarbete. Fokus har varit att skapa en tryggare och mer levande gatumiljö, och i samband med renoveringen har de kommersiella ytorna utvecklats och bidragit till ett bättre utbud för hela området.

Adress: St. Paulsgatan 2/Götgatan 22 A, Stockholm
Beställare: Fastighets AB S-borg
Entreprenör: Einar Mattsson Byggnads AB
Arkitekt: White arkitekter

Juryn för ROT-priset 2020

Anna-Greta Leijon, ordförande
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Josefin Larsson, Wingårdhs och vinnare av ROT-priset 2019

Prisutdelning

Vinnaren koras under ett frukostseminarium i Kulturhuset. På grund av situationen med Coronaviruset (covid-19) kommer prisutdelningen att ske under hösten 2020.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Presskontakt

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33
Ellen Norman

Ellen Norman

Kommunikatör +46 8 587 147 45

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm