Gå direkt till innehåll
Fair Play Byggs första årsrapport. Ett samarbete mellan Byggnads Stockholm Gotland och Stockholms Byggmästareförening
Fair Play Byggs första årsrapport. Ett samarbete mellan Byggnads Stockholm Gotland och Stockholms Byggmästareförening

Pressmeddelande -

Fair Play Bygg tipsar om brottslighet i byggbranschen

Fair Play Bygg får tips om brottslighet i byggbranschen, fördjupar och kompletterar tipsen samt lämnar över kvalificerat underlag till olika myndigheter. Nu är första årsrapporten klar och totalt kom det in 106 tips förra året, varav 42 lämnades vidare till myndigheter. Fair Play Bygg är ett samarbete mellan Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening.

Under 2016 lämnades totalt 42 tips över till myndigheter. De flesta rörde misstankar om svart arbetskraft och lämnades till Skatteverket. Nyligen nystade Skatteverket upp en stor ställningshärva med underlag från Fair Play Bygg. Ställningsföretaget har bland annat använt svart arbetskraft och fuskat med skatten. Företaget ska, enligt Skatteverkets beslut, betala 3,7 miljoner kronor för obetalda skatter och fick ställningsmaterial på över två miljoner kronor beslagtagna av Kronofogden.

Andra myndigheter som fått tips från Fair Play Bygg är Ekobrottsmyndigheten där det pågår minst en förundersökning i ett omfattande ärende. Polisen och Arbetsmiljöverket samt en kommun i Stockholms län har även dessa fått tips av Fair Play Bygg. 

- Några av tipsen gäller att byggnadsarbetare bor i industriområden vilket enligt räddningstjänsten är direkt farligt eftersom brandskyddet inte är anpassat för boende. Det är dessutom olagligt att bo i industrilokaler, berättar Peringvar Östblom, Fair Play Byggs arbetsgrupp.

Varför har ni startat Fair Play Bygg?
- Ur ett fackligt perspektiv är det viktigt att vi får bukt med kriminaliteten i byggbranschen. Vi ser ju hur arbetstillfällen glider våra medlemmar ur händerna när seriösa företag konkurreras ut av kriminella och oseriösa företag. Vi vill ha en bransch i ordning och reda och det vill Stockholms Byggmästareförening också. Därför är det bra att vi gör det här gemensamt, säger Lars Holmström, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland.

- Inom Byggmästareföreningen är frågor om en sund konkurrens en av de absolut viktigaste att driva. Ett företag som inte följer gällande spelregler kan ge ett lägre pris och konkurrerar därigenom på andra villkor än de som gör rätt för sig. Det vill vi komma till rätta med genom Fair Play Bygg och vårt samarbete med Byggnads Stockholm Gotland, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Hur fortsätter ni?
– Det är för tidigt att dra för stora slutsatser av rapporten men vi fortsätter vårt arbete för en sund byggbransch. Projektet Fair Play Bygg fortsätter och till sommaren anordnar vi seminarium i Almedalen på Gotland för att belysa frågorna ytterligare, säger Lars Holmström.


Mer information kontakta Fair Play Bygg, Peringvar Östblom tel. 070 528 70 02.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Presskontakt

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm