Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Heta debatter på Bostadsforum: Moderaterna lovar skattefri andrahandsuthyrning

Gör inkomster från uthyrning av en begränsad del av bostaden skattefria på samma sätt som i Norge, uppmanade Ewa Thalén Finné, Moderaterna, i en bostadspolitisk debatt vid tisdagens Bostadsforum, som arrangerades av Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms Byggmästareförening.

 

Temat för årets Bostadsforum var Bostäder så in i Norden och seminariet inleddes med en översikt över de olika bostadspolitiska valen och utmaningarna i Norden. Dagens situation har sitt ursprung i tiden runt andra världskriget. Finland satsade stort på bostadssparande medan Sverige och Danmark valde hyresreglering. Norge, som har Europas minst reglerade bostadsmarknad, fokuserade på eget ägande och idag äger nästan 80 % av norrmännen sin egen bostad.

 

Hela den svensk bostadspolitik har sin grund i hyresregleringen 1942, konstaterade Jan Jörnmark, docent Chalmers resp. Handelshögskolan i Göteborg. Han påpekade också att Sverige har halverat sitt bostadsbyggande vart tjugonde år sedan 60-talet och att plan- och bygglagen togs fram med avsikt att minska städernas tillväxt – inte underlätta den.

 

Representanter från båda de politiska blocken debatterade dagens och framtidens bostadspolitik. Ungdomsförbunden var oväntat eniga om att slopa kravet på parkeringsplats till mindre bostäder. Däremot debatterades livligt om den så kallade flyttkedjan är en möjlighet eller en myt. Arkitekten och debattören Kärstin Kärnekull avslutade dagen med att kommentera att det bästa sättet att få igång en fungerande flyttkedja är att bygga attraktiva bostäder för äldre, som annars gärna bor kvar i sina stora bostäder även sedan barnen har flyttat.

 

Talare vid Bostadsforum 2010 – Bostäder så in i Norden

 

Emilia Bjuggren, ordf. SSU Stockholm

 

Jakop Dalunde, språkrör Grön Ungdom

 

Anders Ekegren, ordförande KSLs samhällsbyggnadsberedning

 

Tina Ghasemi, MUF Stockholm

 

Arne Giske, Divisionschef Eiendom Skandinavia, Veidekke.

 

Jan Jörnmark, docent Chalmers resp. Handelshögskolan i Göteborg

 

Kärstin Kärnekull, arkitekt och debattör

 

Martti Lujanen, tidigare överdirektör vid miljöministeriet i Helsingfors

 

Johan Löfstrand, Socialdemokraterna

 

Pia Nielsen, Områdechef, Center for Bydesign, Københavns Kommune

 

Ewa Thalén Finné, Moderaterna

 

Charlie Weimers, förbundsordf. KDU och riksdagskandidat (KD)

 

 

 

 

För mer information, kontakta Anneli Albertsson, 08-587 147 05 eller 073-616 12 75.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag. Föreningen har ca 870 medlemsföretag och tillsammans med Södertälje och Gotland uppgår antalet medlemmar till ca 960 medlemsföretag.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Relaterat innehåll

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm