Gå direkt till innehåll
Vinnarna i Årets byggnadsverk och Årets renovering tillsammans med Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande, och Sofia Jonsson från Södertälje Byggmästareförening. Foto: Jessica Söderström.
Vinnarna i Årets byggnadsverk och Årets renovering tillsammans med Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande, och Sofia Jonsson från Södertälje Byggmästareförening. Foto: Jessica Söderström.

Pressmeddelande -

Nibble Gård och Hälsan Östertälje vann Årets byggnadsverk respektive Årets renovering 2016 i Södertälje

Utmärkelsen Årets byggnadsverk och Årets renovering 2016 i Södertälje är avgjord. I år belönas ett nybyggt stall i Järna för att det ger en bra miljö för kor och en renovering, från tryckerilokal till rehabiliteringscenter, i Östertälje som ger nytt liv till området.

Varje år utses Årets byggnadsverk och Årets renovering i Södertälje för att lyfta fram god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering. Under hösten har södertäljeborna fått möjlighet att säga sitt när det gäller vilket byggnadsverk och vilken renovering och fler södertäljebor än tidigare har röstat på sin favoritbyggnad. Tillsammans med röster från stadsbyggnadsnämnden och Södertälje Byggmästareförening har två vinnare korats, vilket uppmärksammades på Södertäljegalan den 11 november.

Årets byggnadsverk

För tre år sedan brann ladugården invid Naturbruksskolan i Järna ned. Nu står här en modern anläggning bestående av två byggnader: kostall och hölada. Vid utformningen av Nibble Gård var fokus miljön och välmåendet för korna i stallet. Idag rör sig korna fritt i ladan, det finns ett naturligt ljusinsläpp och god ventilation. Av hållbarhetsskäll har byggnadens yttre utformning ett långt sluttande tak åt söder som optimerats för att solcellerna ska kunna ta emot så mycket ljus som möjligt.

– Södertälje kommer växa så det knakar under de kommande åren, det gör att ett pris som Årets byggnadsverk blir ännu viktigare. Nibble gård visar på att inlevelse, kunskap, lekfullhet och balans kan skapa en bra miljö. Det är även en byggnad som visar att en storartad arkitektur fungerar bra i ett vardagligt sammanhang. En god bebyggelse handlar om både stads- och landsbygdsutveckling, där omsorgen om funktion och detaljer är viktiga faktorer, säger Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Årets renovering

Idag är det en modern rehabiliteringsanläggning, men fram till för fyra år sedan bedrevs en tryckeriverksamhet i fastigheten. Målet i renoveringen var att gå från en grov tryckerilokal till att få en riktigt nöjd ny hyresgäst med lokaler som är anpassade efter den nya verksamheten. En utmaning var att ordna en bra lösning där människor naturligt kan röra sig i lokalen och få ett ljusinsläpp för att skapa harmoni för de som arbetar och vistas i anläggningen.

– Årets renovering visar tydligt på hur fastighetsägare genom att ändra och anpassa sina byggnader kan ge dem nytt innehåll och därmed en mycket längre livslängd. Det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv att vi värnar om det som redan har byggts och har kraft att göra nödvändiga ombyggnader för att de ska vara fyllda med ett innehåll som behövs för området, säger Elisabeth Martin, föreningschef Södertälje Byggmästareförening.


Nibble Gård, Ytterjärna - vinnare av Årets byggnadsverk 2016

Juryns motivering:

För att med inlevelse, kunskap, lekfullhet och balans skapa en bra miljö för såväl kor, människor som hö. Ett projekt som visar att omsorg om funktionen, sammanhanget, användarna och detaljerna kan ge storartad arkitektur i ett till synes vardagligt sammanhang.

Beställare/fastighetsägare: Nibblestiftelsen

Arkitekter: Pietsch Arkitekter och Asante arkitektur & design

Byggentreprenör: Sjötorpsbygg

Fastighetsbeteckning: Ytterjärna-Nibble 1:1 


Hälsan Östertälje - vinnare av Årets renovering 2016

Juryns motivering:

För att genom en ny användning av en äldre fastighet, när förutsättningarna i samhället ändras, visa på ett hållbart byggande som vitaliserar sitt närområde. Ett bra exempel på hur nära samarbeten mellan fastighetsägare, verksamhet och konsulter kan ge både ändamålsenliga och tekniskt avancerade lokaler med en egen prägel.

Beställare/fastighetsägare: Ivarsson i Östertälje KB

Arkitekter: Diabas arkitekter AB

Byggentreprenör: Delad entreprenad med Snickarteamet i Täby AB, Skandinavisk El & Automation Kontroll AB, BT Rör Service/Piomar AB, BRIAB/LIBA Entreprenad AB

Fastighetsbeteckning: Torpeden 8


Mer information:

Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande, Södertälje kommun,

Elisabeth Martin, föreningschef Södertälje Byggmästareförening, 070-561 32 00

Jessica Söderström, projektledare Södertälje kommun, 08-523 039 32

Sofia Jonsson, Södertälje Byggmästareförening, 073-661 47 02

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. 

Södertälje Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag. Föreningen har cirka 80 medlemsföretag.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm