Gå direkt till innehåll
Nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018

Pressmeddelande -

Nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggnation i Stockholm och i år tävlar fem projekt om utmärkelsen.

De nominerade bidragen till ROT-priset är alla goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.

De nominerade till ROT-priset 2018 är:

1. Södra Station

Adress: Swedenborgsgatan 20, Stockholm

Beställare Fastighetsbolaget Stettin AB
Entreprenör FSG Entreprenad AB
Arkitekt GWSK Arkitekter AB

2. Bloms hus

Adress: Universitetsvägen 10 A, Stockholm

Beställare Akademiska Hus
Entreprenör Anders Byggare AB
Arkitekt Murman Arkitekter

3. Trollhättan 33

Adress: Brunkebergstorg 4-6, Stockholm

Beställare AMF Fastigheter
Entreprenör NCC Building AB
Arkitekt White Arkitekter AB

4. Kv Vallgossen 14

Adress: Sankt Göransgatan 95, Stockholm

Beställare AB Svenska Bostäder
Entreprenör Serneke
Arkitekt AIX Arkitekter/Södergruppen Arkitekter

5.Gustaf Vasa kyrka

Adress: Holländargatan 16, Stockholm

Beställare Gustaf Vasa församling
Entreprenör M3 Bygg
Arkitekt AIX Arkitekter AB

Läs mer om de nominerade: http://stockholmsbf.se/rot-priset/nominerade2018

Juryn för ROT-priset 2018 består av:

  • Anna-Greta Leijon, ordförande
  • Jan Wejdmark, Newsec
  • Anders Larsson, Thetis AB
  • Annika Lennman, Nyréns Arkitektkontor AB, ROT-prisvinnare 2017


Om ROT-priset

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 25 maj.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm