Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya järnvägsbron vinnare av Årets byggnad, Viksbergs säteri vinnare av Årets renovering i Södertälje

Nya järnvägsbron vinnare av Årets byggnad

Den nya järnvägsbron över Södertälje kanal är en 230 meter lång lyftbro som möjliggör bättre samverkan mellan tågtrafik och båttransport. Den öppningsbara bron är dimensionerad för 25 tons axellast och för en hastighet av 80 km i timmen. Bron har en segelfri höjd på 26 meter i tågtrafikläge. Vid broöppning lyfts den 420 ton tunga brodelen över kanalen upp till 41,5 meters höjd. Den nya bron innebär färre störningar i tågtrafiken, större båttransporter in i och ut ur Mälaren, färre broöppningar samt begränsade bullernivåer från tågtrafiken.

Motivering
”Den nya bron har blivit ett landmärke för Södertälje, väl synligt såväl för boende och arbetande i staden som för den som passerar staden via båt eller bil. Den har givits en mycket tilltalande och spännande form och färgsättning som på ett pedagogiskt sätt dessutom förtydligar brodelarnas olika funktioner. På nära betraktelseavstånd framgår att pylonerna av betong har utsmyckats med ett fantasifullt listmönster, kompletterat med band i diagonala mönster, som på ett skickligt och medvetet sätt döljer de nödvändiga gjutfogarna i betongen.”

Viksbergs säteri vinnare av Årets renovering:

Viksbergs säteri grundades år 1681 och ligger naturskönt vid Mälarens strand cirka 6 km från Södertälje centrum. Här bedrevs tidigare tegeltillverkning. I slutet av 1600-talet och under 1700-talet bedrevs hälsobrunnsverksamhet på platsen. Idag är säteriet en privatbostad med lokaler även för kurs- och konferensverksamhet. Under senare år har samtliga byggnader genomgått en varsam men omfattande renovering såväl utvändigt som invändigt.

Motivering
”Allt hantverk, från omslipning av de breda golvtiljorna till tapetsering och målning av väggarna, liksom bevarade dörrar och fönster har utförts med utomordentlig omsorg och kvalitet. I det som idag är matrum finns en originalmålning på väggen som man har lyckats restaurera. Drottning Kristina, som lär ha bott i huvudbyggnaden, skulle ha känt igen sig i det mesta om hon hade besökt Viksbergs Säteri idag, förutom när det gäller de moderna badrummen och nya köket. Att vårda och tillvarata flera hundra år gamla anor i samband med modern konferensverksamhet kräver en modig investering och stor hantverksskicklighet.”

Södertälje Byggmästareförening och Södertälje kommun utser årligen Årets byggnad och Årets renovering bland stadens färdigställda objekt, i syfte att lyfta fram, ge publicitet åt och uppmuntra till en god modern arkitektur värd att bevara för framtiden och ett kvalitativt modernt byggande.

För ytterligare information, kontakta Sargon Ablahad, 08‑523 012 79 eller Anneli Albertsson, 08-587 147 05 eller 073-616 12 75.

Ämnen

Taggar


Södertälje Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag. Föreningen har ca 80 medlemsföretag och tillsammans med Stockholms och Gotlands Byggmästareföreningar uppgår antalet medlemmar till ca 950 medlemsföretag.

Presskontakt

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Relaterat material