Gå direkt till innehåll
De fem nominerade till ROT-priset 2017
De fem nominerade till ROT-priset 2017

Pressmeddelande -

Och de fem nominerade till ROT-priset 2017 är…

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggande i Stockholm. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 19 maj i Kulturhuset.

De nominerade bidragen till ROT-priset är alla goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.

Juryn för årets ROT-pris består av:

 • Anna-Greta Leijon, ordförande
 • Jan Wejdmark, Newsec
 • Anders Larsson, Thetis AB
 • Kauno Grönberg, Janark Arkitekter AB, ROT-prisvinnare 2016

Årets nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017:

Råcksta Herrgård

Den anrika byggnaden från 1700-talet har under många år fungerat som kontorslokaler för Vattenfall och därefter använts som bostäder. Den nyligen genomförda renoveringen innebar att byggnaden återigen anpassades till bostadsanvändning och arbetet har skett i nära samråd med byggnadsantikvarisk expertis. De gamla rumsstrukturerna har återanvänts, golvsocklar har återskapats och samtliga takmålningar har omhändertagits och getts en stor och naturlig del i lägenhetsmiljöerna.

 • Beställare Urban Properties
 • Byggentreprenör Norrsidans Bygg AB
 • Arkitekt A-Sidan Arkitektkontor AB
 • Adress Vemdalsgatan 4, 162 74 Vällingby

Eastmaninstitutet

Eastmaninstitutet är för många synonymt med tandvård. Det q-märkta huset på Dalagatan har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats. Syftet med den aktuella ombyggnaden var att anpassa byggnaden till moderna och ändamålsenliga lokaler, som inrymmer alla Folktandvårdens specialistmottagningar.

 • Beställare Stockholms läns landsting, genom Locum AB
 • Byggentreprenör MVB ÖST AB
 • Arkitekt Nyréns Arkitektkontor AB
 • Adress Dalagatan 11, 113 24 Stockholm

Vasateatern

Den anrika Vasateatern har genomgått en mycket speciell ombyggnad och restaurering: från att hysa renodlad teaterverksamhet har teatern varsamt byggts om till konferens- och eventlokal. Stor vikt har lagts vid bevarande av den grönklassade teaterns ursprungskaraktär och ombyggnaden har genomförts med omfattande konservatorarbeten och antikvarisk medverkan.

 • Beställare KLP Fastigheter AB
 • Byggentreprenör FSG Entreprenad AB
 • Arkitekt Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
 • Adress Vasagatan 19, 111 20 Stockholm

Fittja People’s Palace - K2

Fastigheten på Krögarvägen 2 har fungerat som pilotprojekt för de fortsatta renoveringarna av miljonprogrammet i Fittja. Modernisering, energieffektivisering, respekt för kulturhistoriska värden samt miljömedvetenhet har stått i fokus under projektet.

 • Beställare Botkyrkabyggen
 • Byggentreprenör NCC - Avdelning hus Stockholm
 • Arkitekt Spridd
 • Adress Krögarvägen 2, 145 52 Norsborg

VAC Ängby Park

Sedan hösten 2012 är Frimurarbarnhusens gamla bostadsdelar och sjukstuga privatbostäder, medan matsalsbyggnaden, kyrksalen och skolan inrymmer Västerorts Aktivitetscenter (VAC). VAC är en verksamhet för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och en central aktivitet är lunchserveringen där mat lagas i storkök och serveras till alla inom verksamheten. Denna aktivitet kom att i samband med ombyggnaden att kompletteras med en mer utåtriktad kaféverksamhet.

 • Beställare Stena Fastigheter AB
 • Byggentreprenör Reomti Bygg AB
 • Arkitekt Anemon Arkitekter
 • Adress Ljunglöfsvägen 2, 168 50 Bromma

#rotpriset

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Presskontakt

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Relaterade event

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm