Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sex byggnader nominerade till ROT-priset 2010

Nu i maj avgörs vem som vinner Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2010. Sex projekt är nominerade:

Elite Hotel Marina Tower, Danvikstull

Den stora kvarnbyggnaden från 1891 i området Saltsjöqvarn vid Danvikstull har fått nytt liv. Den gamla mjölkvarnens kvaliteter har lyfts fram och exteriören har förändrats mycket litet. Tillbyggnader har koncentrerats till de delar av byggnaden som inte är påtagligt synliga från farleden. Idag är den gamla mjölkvarnen ett toppmodernt hotell med en av Stockholms finaste utsikter.

Byggentreprenör: NCC Construction Sverige. Arkitekter: Studio 1-11 och SandellSandberg.

AGAs nya huvudkontor på Lidingö

AGAs fabriks- och kontorslokaler på Lidingö har funnits sedan tidigt 1900-tal. Det s.k. Dalénumområdet har under åren utvecklats och karaktäriseras av byggnader från olika arkitekturstilar fram till sent 1970-tal. AGAs nya huvudkontor ligger nu i två av byggnaderna som ursprungligen var verkstäder. Den råa ursprungskaraktären, tegelfasader och trapphus är kvar. Ett nytt glasat atrium har skapats mellan byggnaderna.

Byggentreprenör: JM Entreprenad. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor.

Jakobsbergs sporthall

Den kommunala sporthallen i Jakobsberg från 1960-talet har byggts om och till och är idag en modern anläggning med 1 100 läktarplatser.

Byggentreprenör: BOL Entreprenad. Arkitekt: AW Arkitekter.

Stockholms Rådhus

Stockholms Rådhus från 1915 har fått 7 000 kvm ny golvyta. Det är främst Rådhusets två inre gårdar och miljön kring dessa som har byggts om. Bland annat har ett glastak byggts över gårdarna. Här har ett nytt stort inomhusrum skapats i nära anslutning till huvudentrén.

Byggentreprenör: PEAB. Arkitekt: Ahrbom & Partner.

 

Karamellan, Drottningholms slott

Karamellan på Drottningholms slottsområde rymmer idag slottscafé, besökscentrum och butik. På 1800-talet användes byggnaden till marketenteri- och schweizerirörelse.

Byggentreprenör: Byggnadsfirman Viktor Hanson. Arkitekt: AIX Arkitekter.

Kv Sågen, kontorshus, Hornstull

En av Stadsmuseet gulmärkt kontorsbyggnad från sent 1950-tal har byggts om och moderniserats till ett spännande färggrant kontorshus med butiker i gatuplanet. De tidigare slutna och mörka kontorsplanen är idag ljusa och effektiva. Huset är ett av relativt få hus innanför tullarna som kan erbjuda kontorslokaler med fasad mot alla väderstreck.

Byggentreprenör: Arcona och PEAB. Arkitekter: Wester+Elsner Arkitekter samt BSK Arkitekter.

 

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening år 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

 

Frågor besvaras av Anneli Albertsson, Stockholms Byggmästareförening, tel. 08-587 147 05 eller 073-616 12 75.

 

Mer information finns i bifogad pdf-fil. Högupplösta bilder finns på www.stockholmsbf.se/pressinformation

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag. Föreningen har ca 870 medlemsföretag och tillsammans med Södertälje och Gotland uppgår antalet medlemmar till ca 960 medlemsföretag.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Relaterat innehåll

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm