Skip to main content

Taggar

Bygga Stockholm

Dagens Infrastruktur

Nordiska projekt

Svensk byggtidning

Hållbara livsmiljöer måste vara utgångspunkten

Hållbara livsmiljöer måste vara utgångspunkten

Nyheter   •   Nov 24, 2020 11:00 CET

Samhällsbyggandet måste bli klimatpositivt i framtiden, det räcker inte med klimatneutralt när vi har en skuld att betala tillbaka. Och hållbara livsmiljöer måste vara utgångspunkten när vi uppför byggnader och bostäder, nu och framöver. Med mer träbyggande underlättas denna övergång till en ny utgångspunkt för allt som vi bygger, samtidigt som vi reducerar byggandets emissioner av koldioxid.

Digital hydraulikkonferens bjöd på brett program

Digital hydraulikkonferens bjöd på brett program

Nyheter   •   Nov 23, 2020 11:51 CET

Hydraulikdagarna som varje år arrangeras av SGG genomfördes i år i form av en serie digitalt sända seminarier. Betryggande för denna nya form av arrangemanget var att det som vanligt leddes av Rickard Sjöblom – projektledare på SSG – nu i rollen som ”digital moderator”.

Bygger lägenheter i centralt läge i Malmö

Bygger lägenheter i centralt läge i Malmö

Nyheter   •   Nov 23, 2020 08:05 CET

Behovet av bostäder, för unga och förstagångsköpare, är stort i Malmö och just nu sker en förtätning av staden, där kvarteret Brännaren återskapar den industriellhistoriska karaktär där gammalt och nytt blandas i ny tappning. Här uppförs bostadsrättslägenheter på blivande A-läge.

JCB ökar satsningen på elmaskiner och laddning

JCB ökar satsningen på elmaskiner och laddning

Nyheter   •   Nov 20, 2020 11:47 CET

JCB har tagit ett rejält kliv i omställningen till alternativ drift av anläggningsmaskiner. Den brittiska maskintillverkaren lanserar en minigrävare med hytt, en teleskoplastare och två dumprar, alla med helelektrisk drift. Till dessa finns även lösningar för laddning där tillgång på el saknas.

Energiprojekt kapar uppvärmningskostnader i Vilhelmina Folkets Hus

Energiprojekt kapar uppvärmningskostnader i Vilhelmina Folkets Hus

Nyheter   •   Nov 20, 2020 08:05 CET

I Vilhelmina Folkets Hus har ett stort energiprojekt genomförts. Bergvärme har ersatt fjärrvärme. Avsikten är att minska energikostnaderna, få en bättre kontroll på energiflödena och kostnaderna, minska klimatpåverkan och samtidigt förbättra inomhusklimatet.

Där europeisk gruvdrift möter världen

Där europeisk gruvdrift möter världen

Nyheter   •   Nov 19, 2020 13:20 CET

Virtuell, 8-9 december 2020: Med deltagande av 400+ deltagare från 100+ globala gruvföretag planeras det andra årliga europeiska gruvkonventionet att äga rum den 8–9 december i ett helt digitalt format som EMC 2020 - Virtual Edition, i stället för en personlig händelse.

United Spaces öppnar nytt och spår mer coworking

United Spaces öppnar nytt och spår mer coworking

Nyheter   •   Nov 17, 2020 15:02 CET

En nyrenoverad coworking-arena med plats för 500 medlemmar i en ikonisk byggnad i centrala Stockholm! Efter årsskiftet öppnar United Spaces Torsgatan. En ny arbets- och mötesplats i Stockholms Gasverks och Stockholm Vattens gamla byggnad i centrala Stockholm.

Håll Nollan – samverkan med sikte på nollvisionen i byggbranschen

Håll Nollan – samverkan med sikte på nollvisionen i byggbranschen

Nyheter   •   Nov 15, 2020 15:33 CET

Håll Nollan startades 2017 på initiativ av Akademiska Hus och tolv andra aktörer; byggherrar, entreprenörer och branschföreningar. Det är en förening för samverkan med målet noll olyckor i byggbranschen. Detta gör man genom att på olika sätt sprida kunskap och dela erfarenheter.

Investeringar i samband med underhållsstopp i Bäckhammar

Investeringar i samband med underhållsstopp i Bäckhammar

Nyheter   •   Nov 13, 2020 08:05 CET

Under tolv dygn i september genomfördes ett årligt underhållsstopp hos Nordic Paper i Bäckhammar. Förutom ordinarie service, besiktningar och mindre jobb, färdigställdes ett antal investeringsprojekt under stoppet.

Kyrkans monumentala kulturhistoriska arv

Kyrkans monumentala kulturhistoriska arv

Nyheter   •   Nov 12, 2020 11:54 CET

Mötet med Kristina Segerström, stiftsingenjör och hållbarhetsansvarig i Stockholms stift inom Svenska Kyrkan, mynnar ut i ett samtal bokstavligen mellan himmel och jord. Främst förstås fokus på det omfattande arbete som sker med att uppgradera stiftets alla kyrkor till dagens krav på hållbarhet och tillgänglighet

Byggbranschens säkerhetspark – en plats för undervisning med reflektion och diskussion

Byggbranschens säkerhetspark – en plats för undervisning med reflektion och diskussion

Nyheter   •   Nov 11, 2020 11:32 CET

På initiativ av Byggföretagen och i samarbete med flera stora aktörer har en så kallad säkerhetspark inrättats på Kolstavägen vid Arlanda. Här kan alltifrån gymnasieelever och yrkesmän till byggherrar och projektörer reflektera och diskutera olika arbetsmoment och riskscenarier.

Fredrik Bloms klassiska båtsmanskasern på Skeppsholmen återställs efter brand

Fredrik Bloms klassiska båtsmanskasern på Skeppsholmen återställs efter brand

Nyheter   •   Nov 11, 2020 08:05 CET

Engagemanget för hållbarhet och omsorg av det kulturhistoriska arvet är de intryck jag får i samtalet med Erika Haglund Engdahl, projektledare för Statens fastighetsverk som leder etapp 2 av det spännande projektet med att återställa av Båtmanskasernen (Kasern II) på Skeppsholmen, ursprungligen uppförd 1816-19.

Expansion Obbola – återigen ett gigantiskt projekt hos SCA

Expansion Obbola – återigen ett gigantiskt projekt hos SCA

Nyheter   •   Nov 10, 2020 10:28 CET

Ökande efterfrågan på förpackningsmaterial gör att SCA investerar hela 7,5 miljarder kronor vid linerbruket i Obbola. Åtgärder i massafabriken och framförallt i pappersbruket – som får en helt ny pappersmaskin – innebär att kapaciteten kan höjas från dagens 450000 till 725000 ton liner årligen.

Cirkulärt tänkande på BASTA-dagen

Cirkulärt tänkande på BASTA-dagen

Nyheter   •   Nov 09, 2020 13:32 CET

Sammanhängande digitala kedjor av relevant miljöinformation var ett återkommande ämne på BASTA-dagen. Organisationen presenterade också viktiga nyheter sedan sist. Ett tema för konferensen var cirkulär ekonomi, det vill säga att material återvinns och produkter återanvänds på ett hållbart sätt.

Väg 97 Södra Sunderbyn till Sävast blir mötesfri

Väg 97 Södra Sunderbyn till Sävast blir mötesfri

Nyheter   •   Nov 08, 2020 16:27 CET

Väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast byggs om till mötesfri väg för att öka säkerhet och framkomlighet. Vägen breddas och får mitträcken samt tre nya trafikplatser. Samtidigt byggs en parallellväg vid sidan av väg 97. När projektet står klart kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden att vara mötesfri.

Gemensamt spadtag för nya Helsingborg

Gemensamt spadtag för nya Helsingborg

Nyheter   •   Nov 06, 2020 15:26 CET

Med gemensamma krafter tog Henrik Lindén, vd Sundprojekt, Kristian Jansson, regionchef Serneke, och Johan Hultman, regionchef och projektutvecklare i Slättö Förvaltning, de första spadtagen till ytterligare två höga punkthus och radhus i r:2 projektet på Ringstorpshöjden i Helsingborg.

Byggen av nya färjelägen bäddar för Trelleborgs vision om Sjöstad

Byggen av nya färjelägen bäddar för Trelleborgs vision om Sjöstad

Nyheter   •   Nov 05, 2020 15:13 CET

Med de nya färjelägena 13 och 14 har Trelleborg kommit en bra bit på väg att bädda för visionen Kuststad 2025. För varje kaj som nybyggs längre ut mot sydost stängs en gammal kaj i innerhamnen och ger plats för stadens expansion med bostäder i nya Sjöstaden.

Nya Svinesundsbron får tidig renovering

Nya Svinesundsbron får tidig renovering

Nyheter   •   Nov 04, 2020 10:25 CET

Trots att nya Svinesundsbron endast är 15 år gammal har den fått kraftiga rostangrepp på brons ståldelar. Stålbalksbron hänger i en båge av betong och även den har fått skador. Under fyra somrar renoveras nu brons slitna delar.

Tyskland med Frankfurtmässan – språngbräda även för svenska företag

Tyskland med Frankfurtmässan – språngbräda även för svenska företag

Nyheter   •   Nov 02, 2020 15:36 CET

Frankfurtmässan har en central roll för att lyfta fram innovationer och skapa kontakt mellan leverantörer och kunder. Inte minst är mässan en språngbräda för svenska företag på väg till den tyska och internationella marknaden. Kontaktskapande i Tyskland blir generellt också ett proaktivt agerande för aktörer som vill påverka och ta del av de stimulanspaket från EU.

Fastighetsbranschens Energidag 2020 - Är du redo för OFF-GRID?

Fastighetsbranschens Energidag 2020 - Är du redo för OFF-GRID?

Nyheter   •   Okt 27, 2020 11:38 CET

Välkommen till årets fullspäckade konferensdag som ger dig all information du behöver för att bli uppdaterad om senaste läget inom energifrågor med fokus på fastigheter.