Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Cykelplan för Stockholms län - storsatsning för fyrdubblad cykeltrafik

I dag presenterades en cykelplan för Stockholmsregionen, med ett nät av cykelvägar på ungefär 850 kilometer. Satsningen beräknas kosta 2,3 miljarder kr och möjliggöra en fyrdubbling av cykeltrafikens andel i Stockholms län.

Cykelplanen föreslår åtgärder för att skapa snabba, smidiga och säkra cykelstråk i hela länet.

Den beskriver också hur kombinationsresor med kollektivtrafik och cykel kan förenklas.

Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län från fem till 20 procent av resorna till år 2030.

- Vi vill underlätta arbetspendling med cykel, och en förutsättning för att fler ska cykla är bra cykelvägar. Nästa steg är komma överens om hur vi tillsammans gör verklighet av planen, säger Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm.

Planen pekar ut ett nät av regionala cykelstråk för arbetspendling med en samlad längd av ungefär 850 kilometer. Vissa sträckor finns redan, men mycket återstår att göra i form av nybygge och upprustning.

Den sammanlagda kostnaden uppskattas preliminärt till 2,3 miljarder.

- Stockholmarnas vanor och prioriteringar förändras. Allt fler söker ett bra alternativ till bilen för sina arbetsresor. Då är framkomlighet i kollektivtrafiken och på cykelvägarna viktiga för både attraktivitet och miljö, säger Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör Kommunförbundet Stockholms Län.

På vissa håll byggs det redan på delar av nätet. I år är utbyggnadsprojekt på gång i Älta mellan Nacka, Stockholm och Tyresö, och längs Enebybergsvägen/Täbyvägen i Täby och Danderyd. Andra kommuner som ligger i startgroparna för att börja bygga i år är Huddinge längs Glömstastråket, Järfälla på Österdalsvägen, Sigtuna på Karlsborgsvägen och Sollentuna längs Sollentunavägen.

- Stockholms läns utveckling är beroende av att hela infrastruktursystemet byggs ut och effektiviseras, och då är stora satsningar på cykel- och kollektivtrafik avgörande, säger Anette Scheibe Lorentzi, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm.

Cykelplanen har tagits fram av Trafikverket region Stockholm, Trafikförvaltningen och Tillväxt, Miljö och Regionplanering (TMR) vid Stockholms läns landsting samt Länsstyrelsen Stockholm. I arbetsgruppen har även Stockholms stad ingått samt länets övriga kommuner och intresseorganisationer.

Kommunerna genom Kommunförbundet Stockholms Län och Trafikverket driver nu tillsammans arbetet framåt. Genom en "cykelförklaring" ska kommuner och regionala planeringsaktörer ges möjlighet att ta gemensamt ansvar för att den regionala cykelsatsningen ska förverkligas.

Kontakt:
Ebba Larsson, Trafikverket, 010-124 01 17
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ämnen

Taggar

Regioner


Kommunförbundet Stockholms Län är en ideell förening bildad av, och för kommunerna i Stockholms län. Syftet är att inom länet stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen, att tillvarata kommunernas intressen, att främja samverkan mellan kommunerna och att bistå
kommunerna i deras verksamhet.

Presskontakt

Madeleine Sjöstrand

Madeleine Sjöstrand

Presskontakt Förbundsdirektör 08-615 94 01
Helen Ala-Kojola

Helen Ala-Kojola

Presskontakt Kommunikationschef 08-615 94 04