Ny utställning på Birka – Tre århundranden, tre vikingaliv

Nyheter   •   Jul 09, 2020 10:09 CEST

Säsongen 2020 är det premiär och invigning av ny utställning på Birkamuseet, Birka Vikingastaden. Utställningen visar vikingarnas liv i olika perioder på 700-talet till 900-talet. Tre gravar och människoöden står i centrum för utställningen.

Stromma erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändrade villkor avseende sitt seniora icke säkerställda obligationslån

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 16:00 CEST

Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) (“Stromma”, eller “Bolaget”) instruerade den 4:e juni 2020 Intertrust (Sweden) AB (“Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att få obligationsinnehavararnas godkännande för att ändra villkoren avseende Bolagets existerande seniora icke säkerställda obligationslån 2016/2021 (ISIN:SE0008322333) med utestående belopp om 300 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationsinnehavarna röstade för sådana ändringar.

De föreslagna villkorsändringarna innehöll (i) en förlängning av Obligationernas löptid med 18 månader till den 27:e november 2022, (ii) möjlighet till upptagande av ytterligare senior skuld och ytterligare begränsningar avseende aktieägarlån, (iii) förlängning av prisstrukturen för förtidsinlösen, (iv) möjlighet till frivillig partiell återbetalning, (v) möjlighet till att göra sale and leaseback-transaktioner och (vi) efterföljande ändringar som ett resultat av de förslagna villkorsändringarna i (i)-(vi). Mer detaljerad information rörande villkorsförändringarna går att finna i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet och i investerarpresentationen som är publicerade på Bolagets hemsida (www.stromma.com).

Sista tid och dag för att rösta i det Skriftliga Förfarandet var kl. 12:00 den 24:e juni 2020. Stromma meddelar härmed att tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och att en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna enhälligt röstade för att godkänna de föreslagna villkorsförändringarna. Förändringarna av villkoren är villkorade av ett kapitaltillskott från ägaren om SEK 75 miljoner, vilket förväntas att ske senast den 6:e juli 2020. I samband med att de nya villkoren träder i kraft kommer dessa att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Resultatet från det Skriftliga Förfarandet kommer att finnas tillgängligt på Agentens hemsida (www.intertrustgroup.com).

Vi är glada över samarbetet med flera av våra intressenter som möjliggjorde kapitalinjektionen och förändringen av villkoren i obligationerna. Nu är det upp till oss på Stromma att fortsätta vårt hårda arbete och komma ur pandemin som ett starkare bolag” – Patric Sjöberg, VD och koncernchef

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Danske Bank A/S, Sverige Filial, har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i anslutning till det Skriftliga Förfarandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Hamberg, CFO Strömma Turism & Sjöfart AB

+46 70 206 73 05

bjorn.hamberg@stromma.se

Denna information är sådan information som Stromma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande, den 24:e juni 2020 kl.16.00(CEST).

Stromma är den ledande leverantören av upplevelser inom sightseeing i Norra Europa med mål att ge varje enskild gäst minnen för livet. Dessa upplevelser fokuserar på sightseeingturer, underhållning och aktiviteter för turister, lokalbefolkning och företag. Stromma har en historia som går tillbaka till 1809, med en stark tradition av historiska och kulturella värden. Idag är Strömma verksamma på 15 olika destinationer; Amsterdam, Utrecht, Köpenhamn, Århus, Oslo, Bergen, Ålesund, Geiranger, Stavanger, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Berlin. Strommas varumärken inkluderar de välkända namnen Göta Kanal Rederiaktiebolag, Paddan Sightseeing, Stromma Kanalbolaget, Canal Tours Copenhagen, Helsinki Sightseeing, Canal Tours Amsterdam, men även unika upplevelser som Birka (Vikingastaden), A’dam Lookout och Vaxholms Kastell. Läs mer på www.stromma.com.


Läs vidare »

Stromma inleder ett skriftligt förfarande för att ändra villkoren avseende sitt seniora icke säkerställda obligationslån

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 15:30 CEST

Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) (“Stromma”, eller “Bolaget”) har instruerat Intertrust (Sweden) AB (“Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att få obligationsinnehavararnas godkännande för att ändra villkoren avseende Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån 2016/2021 (ISIN:SE0008322333) med utstående belopp om 300 miljoner kronor (”Obligationerna”).

De föreslagna villkorsändringarna innehåller (i) en förlängning av Obligationernas löptid med 18 månader till den 27 november 2022, (ii) möjlighet till upptagande av ytterligare senior skuld eller aktieägarlån, (iii) förlängning av prisstrukturen för förtidsinlösen, (iv) möjlighet till frivillig partiell återbetalning, (v) möjlighet till att göra sale and leaseback-transaktioner och (vi) efterföljande ändringar som ett resultat av de förslagna villkorsändringarna i (i)-(v). Om villkorsändringarna röstas igenom av obligationsinnehavarna kommer de först att träda i kraft när Stommas ägare, Hans von Rettigs familjeintressen, tillskjutit ytterligare kapital om 75 miljoner kronor. Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, inkluderat de föreslagna villkorsändringarna i sin helhet och detaljerad information angående röstningsförfarandet, samt en investerarpresentation finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.stromma.com) och på Agentens hemsida (www.intertrustgroup.com)

Större innehavare av Obligationerna, vilka tillsammans representerar 63 procent av det totala nominella beloppet av Obligationerna, har åtagit sig att rösta för de föreslagna ändringarna i villkoren som är beskrivna i det Skriftiga Förfarandet.

Covid-19 påverkar fritids- och reseindustrin och därmed Strommas verksamhet. Vi arbetar med samtliga våra intressenter, både ägare och kreditgivare, för att hantera krisen och jag är ödmjuk inför den stöttning vi har fått. Det är också betryggande att vår ägare är djupt engagerad i verksamheten och villig att fortsätta stötta Stromma genom dessa utmanande tider. De föreslagna ändringarna i villkoren kommer att hjälpa Stromma manövrera genom krisen och ge oss flexibiliteten att komma ut starkare på andra sidan” -Patric Sjöberg, VD och koncernchef.

För att vara berättigad att rösta i det Skriftliga Förfarandet, måste en obligationsinnehavare den 10 juni 2020 vara registrerad i Bolagets skuldbok som en direktregistrerad ägare eller som en förvaltare av antingen en eller flera Obligationer. Agenten måste mottaga ett vederbörligen komplett röstningsformulär senast 12:00 (CEST) den 24 juni 2020. Det Skriftliga Förfarandet kan komma att avslutas i förtid om det tillämpliga omröstningskravet (kvorum och majoritet) för godkännande i det Skriftliga Förfarandet har mottagits före den 24 juni 2020.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Danske Bank A/S, Sverige Filial, agerar finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legala rådgivare till Bolaget i anslutning till det Skriftliga Förfarandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Hamberg, CFO Strömma Turism & Sjöfart AB
+46 70 206 73 05
bjorn.hamberg@stromma.se

Denna information är sådan information som Stromma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande, den 4 juni 2020 kl. 15.30  (CEST).

Stromma är den ledande leverantören av upplevelser inom sightseeing i Norra Europa med mål att ge varje enskild gäst minnen för livet. Dessa upplevelser fokuserar på sightseeingturer, underhållning och aktiviteter för turister, lokalbefolkning och företag. Stromma har en historia som går tillbaka till 1809, med en stark tradition av historiska och kulturella värden. Idag är Stromma verksamma på 15 olika destinationer; Amsterdam, Utrecht, Köpenhamn, Århus, Oslo, Bergen, Ålesund, Geiranger, Stavanger, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Berlin. Strömmas varumärken inkluderar de välkända namnen Göta Kanal Rederiaktiebolag, Paddan Sightseeing, Strömma Kanalbolaget, Canal Tours Copenhagen, Helsinki Sightseeing, Canal Tours Amsterdam, men även unika upplevelser som Birka (Vikingastaden), A’dam Lookout och Vaxholms Kastell. Läs mer på www.stromma.com.


Läs vidare »

Rederi AB Göta Kanal ställer in säsongens kryssningar

Nyheter   •   Maj 25, 2020 10:38 CEST

I mars såg det ut som om Strommas Rederi AB Göta Kanals kryssningssäsong försäljningsmässigt skulle bli det bästa året någonsin. Sedan slog Corona-pandemin till. Kunderna från länder utanför Sveriges gränser bokade av sina kryssningar. Detta tillsammans med osäkerheten kring reserekommendationerna för svenskar, gjorde att läget blev så kritiskt att rederiet måste ställa in kryssningssäsongen.

Update on Stromma’s operations in response to Covid-19

Nyheter   •   Mar 24, 2020 19:08 CET

In response to lower tourism demand caused by travel restrictions and other effects of Covid-19, Strömma Turism & Sjöfart AB (“Stromma”) has decided to close its operations in all active destinations and postponed season start in the remaining destinations which have not yet opened for the season. All offerings and operations in our 16 destinations are closed at moment.

The global measures taken to mitigate the spread of the COVID-19 virus have a major impact on traveling, both leisure and business. All travels, not only by air, are affected. Since many countries have closed their boarders, Stromma’s largest target group, international tourists, have disappeared from the market leading to a substantial decrease in demand for our tours and activities.

As a minimum, we expect our destinations to remain closed throughout April, which will mean an estimated loss of revenues in Q1 of 15-20 MSEK and in the start of Q2 of approx. 70 MSEK. Once restrictions of meeting and travelling are lifted, we will gradually re-open our tours and activities after seeing a proven demand on the market to keep production costs matching actual sales. We will have reduced offerings throughout the whole season due to this event. It is still too early to make any estimates of the full year impact on revenues and result.

Stromma is launching several activities to mitigate the loss of revenues and to adapt to lower demand during the course of the season. As a seasonal company we have per default a lot of variable costs which will be reduced along with reduced operations. COGS, which on average the last three years has been 32 % of revenues, will be reduced in proportion to revenues. Maintenance will be reduced since not all vessels will be in use even after reopening. The most effectful action is to abort all hiring of seasonal staff, which in a high season month consist of approx. 65 % of personnel costs. Since this crisis has rolled out during a period when we usually contract seasonal staff, we will simply not make any material new hires as planned and hence be able to avoid major layoffs within the operational staff. Other measures include some temporary layoffs, consultant stop, postponed non-critical projects, reduced marketing, and notice of permanent layoff in administrational staff.

Finally, Stromma will receive compensation of costs from our different governments. The most valuable of such available compensations include:

 • Netherlands: 90 % compensation of salaries if 100 % of revenues are lost to 22,5% compensation if 25 % lost, for at least 3 months starting 1st of March with possibility to prolongate another 3 months. No maximum salary;
 • Denmark: compensation of fixed costs from 9 March 2020 plus compensation for staff temporarily sent home with salary. Compensation is up to 23 TDKK per administrational employee and for staff paid by hour up to 26 TDKK;
 • Germany: 100 % compensation of salary cost, no maximum salary, 100 % compensation of social security fees, only lost working hours are compensated;
 • Sweden: salary compensation for temporary layoffs up to 23 TSEK per employee; and
 • Norway, 100 % compensation for salaries up to 600 TNOK/year during 20 days.

For further information, please contact:
Björn Hamberg, CFO Strömma Turism & Sjöfart AB
+46 70 206 73 05
bjorn.hamberg@stromma.se

This information is information that Strömma Turism & Sjöfart AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on March 24, 2020 at 19:10 CET.


Stromma is the leading provider of experiences within sightseeing in Northern Europe. Stromma offers experiences that aim to give every single guest memories for life. These experiences focus on sightseeing tours, entertainment and activities for tourists, local residents and companies. Stromma has a history dating back to 1809 with a strong tradition of historic and cultural values. Today Stromma operates in 15 destinations; Amsterdam, Utrecht, Copenhagen, Århus, Oslo, Bergen, Ålesund, Geiranger, Stavanger, Stockholm, Uppsala, Gothenburg, Malmö, Helsinki and Berlin. Stromma’s brands include the well-known names Göta Kanal Rederiaktiebolag, Paddan Sightseeing, Strömma Kanalbolaget, Canal Tours Copenhagen, Helsinki Sightseeing, Canal Tours Amsterdam, but also unique experiences like Birka (the Viking City), A’dam Lookout and Vaxholms Kastell. Read more on www.stromma.com.

In response to lower tourism demand caused by travel restrictions and other effects of Covid-19, Strömma Turism & Sjöfart AB (“Stromma”) has decided to close its operations in all active destinations and postponed season start in the remaining destinations which have not yet opened for the season. All offerings and operations in our 16 destinations are closed at moment.

Läs vidare »

Strömma Turism & Sjöfart byter revisorer

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2019 13:00 CET

På extra bolagsstämma den 30 december 2019 i Strömma Turism & Sjöfart AB beslutade stämman att välja Deloitte AB, med huvudrevisor Johan Telander, som bolagets revisor.

Efter att Strömma Buss AB, ett dotterbolag till Strömma Turism och Sjöfart AB, reklamerat 2013 och 2014 års revision i det för bolaget externa Sohlberg Buss AB, anser KPMG att de inte kan utföra en oberoende granskning av Strömma Turism & Sjöfart AB, eller dess svenska dotterbolag. Detta då Strömma Buss AB har rätt att resa krav på revisorerna och/eller KPMG.

För ytterligare information:

Björn Hamberg

Chief Financial Officer, CFO

E-post: bjorn.hamberg@stromma.se

Mobil: +46 70 206 73 05

Stromma is the leading provider of experiences within sightseeing in Northern Europe. Stromma offers experiences that aim to give every single guest lifelong memories. These experiences focus on sightseeing tours, entertainment and activities for tourists, local residents and companies. Stromma has a history dating back to 1809 with a strong tradition of historic and cultural values. Today Stromma operates in 15 destinations; Amsterdam, Utrecht, Copenhagen, Århus, Oslo, Bergen, Ålesund, Geiranger, Stavanger, Stockholm, Gothenburg, Malmö Helsinki and Berlin. Stromma’s 15 brands include the well-known names Göta Kanal Rederiaktiebolag, Paddan Sightseeing, Strömma Kanalbolaget, Canal Tours Copenhagen, Helsinki Sightseeing, Canal Tours Amsterdam, but also unique experiences like Birka (the Viking City), A’dam Lookout and Vaxholms Kastell. Read more on www.stromma.com.

Läs vidare »

Gratisfärjan till Djurgården – ny färjelinje i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 10:00 CEST

Idag, den 28 juni, är det premiär för en ny färjelinje till och från Djurgården. Ett antal aktörer på Djurgården anser att tillgängligheten till ett av Skandinaviens populäraste besöksmål behöver förbättras och går därför samman och finansierar en färja som trafikerar vattnet mellan Nybroplan och Djurgården under en månad sommaren 2019.

Stromma is starting new operation in Berlin

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 14:29 CEST

Stromma is now starting a sightseeing operation in Berlin and expanding its business to six countries in Northern Europe. The operation will start in April 2019 with 21 new Hop On Hop Off buses, with Euro 6 engines for environmentally friendly tours.

 • It’s very exciting to be a sightseeing provider in one of the world’s most interesting cities for the tourist. With our new buses we are also proud to contribute to improved air quality in the growing tourism sector in Berlin, says Jan Larsén, CEO for Stromma.

Stromma has a long history, dating back to 1809 and is the leading provider of sightseeing in Northern Europe with tour operations in 15 destinations. The new the operation in Berlin is introduced with 21 Hop On Hop Off buses, all with new environmentally friendly Euro 6 engines.

All buses will have the green Hop On Hop Off brand, used in other Stromma destinations and will be well recognized with the Berlin symbol, the bear. The commentary will be available in 16 different languages and the buses will operate all year round.

Stromma is also introducing a combination ticket with Hop On Hop Off boat, which is a new product in Berlin. The Hop On Hop Off Boat is operated by the well-known Reederei Riedel, with a fleet of 15 boats where the Hop On Hop Off ticket is valid on all tours.

Stromma’s operation in Berlin is led by Sebastian Klatt (COO) with a long experience from the Tourism Industry in Berlin.

For further information contact:

Jan Larsén

CEO Strömma Turism & Sjöfart AB (Stromma Group) and CEO Stromma DeutschlandE-mail: jan.larsen@stromma.se
Phone: +46 708947634

Sebastian Klatt

COO Stromma Deutschland

E-mail: Sebastian.klatt@stromma.com

Phone: +49 173 154 74 90

Stromma is the leading provider of experiences within sightseeing in Northern Europe. Stromma offers experiences that aim to give every single guest lifelong memories. These experiences focus on sightseeing tours, entertainment and activities for tourists, local residents and companies. Stromma has a history dating back to 1809 with a strong tradition of historic and cultural values. Today Stromma operates in 14 destinations; Amsterdam, Utrecht, Copenhagen, Århus, Oslo, Bergen, Ålesund, Geiranger, Stavanger, Stockholm, Gothenburg, Malmö, Helsinki and Berlin. Stromma’s 15 brands include the well-known names Göta Kanal Rederiaktiebolag, Paddan Sightseeing, Strömma Kanalbolaget, Canal Tours Copenhagen, Helsinki Sightseeing, Canal Tours Amsterdam, but also unique experiences like Birka (the Viking City), A’dam Lookout and Vaxholms Kastell. Read more on www.stromma.com.

Stromma is now starting a sightseeing operation in Berlin and expanding its business to six countries in Northern Europe. The operation will start in April 2019 with 21 new Hop On Hop Off buses, with Euro 6 engines for environmentally friendly tours.

Läs vidare »

Stromma inför KRAV-certifiering på alla restaurangbåtar

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 11:36 CET

Stromma fortsätter sitt hållbarhetsarbete och har infört KRAV-certifiering på samtliga restaurangbåtar samt på Vaxholms Kastell och Restaurang Särimner på Birka.

Rederi AB Göta Kanal jubilerar - har lockat turister i 150 år

Nyheter   •   Feb 25, 2019 15:00 CET

Den 27 februari i år är det hela 150 år sedan Rederi AB Göta Kanal grundades under namnet Ångfartygsaktiebolaget Motala Ström och började sin framgångssaga. Kryssningssträckan bär på mycket bevarad historia och fartyget M/S Juno är världens äldsta registrerade passagerarbåt med övernattningsmöjlighet.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Strömmas inhousebyrå
 • atdeelnkjelnn@nhstzjropsmmlba.gasedm
Om du inte hittar den bild du söker vi vår bildbank så kontakta vår inhousebyrå så hjälper vi dig med pressbilder.

 • Presskontakt
 • VD / CEO
 • Strömma Turism & Sjöfart AB
 • pasctralichi.sqhjogdbehlrgej@szotrrgomzfmakh.sukexj

 • Presskontakt
 • Marknadschef Sverige
 • Stromma Sverige
 • cemzcisgliika.mcsavtndrkbeturglk@sxptrahomnqmaij.smwexj

 • Presskontakt
 • Affärsområdeschef Sverige
 • Stromma Sverige
 • penltecer.jdhekunrxbicunsoyln@kbstirrolfmmaca.xqseyk fb
 • Direkt: +46 (0) 8-12 00 42 06
 • Mobil: +46 (0) 708-94 76 33

Om Strömma Turism & Sjöfart AB

Strömmas vision – att skapa minnen för livet!

Strömma Turism & Sjöfart är ett av Skandinaviens största upplevelseföretag med verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Bergen, Stavanger, Geiranger, Ålesund och Amsterdam.

Vår affärsidé är "Upplevelser, aktiviteter och nöje, för möten och fritid".

Vi erbjuder upplevelser för boende och turister - upplevelser som ska ge minnen för livet.