Gå direkt till innehåll
ÄLSKADE BARN - om föräldraskap i nytt land i Almedalen

Pressmeddelande -

ÄLSKADE BARN - om föräldraskap i nytt land i Almedalen

I Almedalen berättar Studiefrämjandet om "Älskade Barn", ett nytt omfattande studiematerial om barn och föräldraskap. Älskade Barn riktar sig till föräldrar som är nya i Sverige. Studiecirklarna utgår från FN:s barnkonvention och använder folkbildningens metodik med delaktighet och demokratiska samtal.

– Studiecirklarna Älskade Barn är folkbildning när den är som bäst.Innehållet utgår från deltagarnas genuina behov och bygger på deras egna frågor kring rollen som förälder i ett nytt land, säger Johnny Nilsson, förbundschef på Studiefrämjandet riksförbundet.

Nu har Studiefrämjandet inlett samarbeten med kommuner och etniska föreningar på flera håll i landet och fått ett stort gensvar för satsningen på föräldrafrågor.

Studiematerialet Älskade barn handlar om vardagslivet i familjen och utanför hemmet, om barnomsorg, skola och fritid, om normer och värderingar samt om samhällsfrågor som socialtjänsten och antiagalagen. Flera deltagare och cirkelledare vittnar om att studiecirklarna gett dem större kunskap om Sverige och skapat självförtroende i föräldraskapet:

– Cirklarna Älskade barn har förändrat min syn på min roll som pappa, säger Hussain Alessa , från Jämshög som är cirkelledare för studiecirklarna.

– Jag har lärt mig så mycket om det svenska samhället, berättar Hawalul Mohammed, cirkelledare i Borås.

Johnny Nilsson framhåller styrkan med samverkan kring föräldrastöd mellan olika aktörer i samhället:

– Älskade Barn är exempel på en utmärkt möjlighet för partnerskap mellan det offentliga och civila samhället. Här har vi gemensamma mål och tillsammans möter vi ett viktigt samhällsintresse, säger Johnny Nilsson.

I Almedalen möts representanter från såväl kommuner, frivilligorganisationer, civilsamhället och forskningen för att diskutera föräldrastöd och hur vi kan bli ännu bättre på att samverka kring det. Medverkar gör Hawalul Mohammed, cirkelledare i Borås, forskare Caroline Tovatt, Delegationen för migrationsstudier, Luma Mehmeti från Rädda Barnen, Eva-Britt Leander, utvecklingsstrateg i Tensta Stockholms stad och Johnny Nilsson, förbundschef Studiefrämjandet.

Seminarium: Älskade Barn - om föräldraskap i nytt land
Tisdag den 5 juli kl. 15.00-16.30 i Studiefrämjandets lokaler i Visby på Mejerigatan 1

Kontaktpersoner:

Johnny Nilsson, förbundschef Studiefrämjandet, 070-542 48 33, johnny.p.nilsson@studieframjandet.se

Karin Ekermann, Utvecklingsledare Studiefrämjandet, 08-545 70 714, 070-399 87 53 karin.ekermann@studieframjandet.se

Bifogad bilaga: Information om ÄLSKADE BARN

Länk till Facebook: https://www.facebook.com/events/1563527917276954/

Mer info om Älskade Barn-materialet och annat integrationsarbete:http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Miljo--samhalle/Foraldrar--barn/

Se en film om hur Studiefrämjandet jobbar med mångfald, integration och inkludering (däribland Älskade Barn): https://www.youtube.com/watch?v=ZSJxsu2GlbM

Länk till Almedalskalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37395?redir

Ämnen

Kategorier


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Kontakter

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.