Gå direkt till innehåll
I bild från vänster: Nahla Masood, Stanislaw Lux, Maria Chergui, Annika Löfgren, Sarina Bandicksson, Jan Nadem, Amanda Hanna och Aleksandar Prodanovic.
I bild från vänster: Nahla Masood, Stanislaw Lux, Maria Chergui, Annika Löfgren, Sarina Bandicksson, Jan Nadem, Amanda Hanna och Aleksandar Prodanovic.

Pressmeddelande -

Civilsamhället mot segregation

Studiefrämjandet Sörmland har tillsammans med Årbyföreningen – Årby M, Rädda Barnens Ungdomsförbund och organisationen Sisters i Business fått 3,7 miljoner kronor för projektet ”Civilsamhället mot segregation” av Delmos, Delegationen mot segregation.

-Vår vision är att skapa och utveckla naturliga och trygga mötesplatser i Årby, både fysiska och virtuella, för att i samverkan med andra bryta och motverka segregation, säger Aleksandar Prodanovic, projektledare på Studiefrämjandet.

Projektet har tre inriktningar:

  • Att bygga hållbara strukturer för samverkan mellan civilsamhället, kommunen och invånarna i Årby.
  • Att bryta segregationen genom aktiviteter tillsammans med årbyborna.
  • Att arbeta med kompetenshöjning kring segregation och barn och ungas rättigheter och utveckla nya arbetssätt och metoder.

-Civilsamhällets organisationer, alla de föreningar som verkar i Årbyområdet, har en unik lokalkännedom och kunskap som behövs för att minska segregationen samtidigt som man redan har kontakt med dem som bor i området. Tillsammans kan vi genomföra mängder av aktiviteter och bygga hållbara nätverk, konstaterar Aleksandar Prodanovic.

Årby, med sina 4800 invånare, är en av Eskilstunas mest tätbefolkade stadsdelar och utpekat som socioekonomiskt utsatt. I jämförelse med Eskilstuna som helhet är utbildningsnivån och inkomsterna låga och den upplevda otryggheten hög. Inför ansökan gjorde Sisters in Business intervjuer med unga i åldern 13-25 år i området som visade att ungdomarna saknar att bli sedda och hörda av vuxna, saknar någonstans att känna tillhörighet, mår psykiskt dåligt och saknar mål och motivation.

-Många av de aktiviteter vi planerar vänder sig till barn och ungdomar med allt från läxhjälp och skapandeaktiviteter till dröm- och talangskola. Vi ska skapa forum för samtal och diskussion om känslor, utmaningar och funderingar inför framtiden, men också jobba med personlig utveckling, affärsskola och föräldrainsatser för att föräldrarna ska kunna och orka engagera sig i sina barns skola och fritid, säger Aleksandar Prodanovic.

Mer fakta: projektet stöds av Eskilstuna kommun och kommer att samverka med de kommunala och statliga verksamheter som redan finns i Årby som Årbyskolan, Årby Fritidsgård, Öppna förskolan, Årby bibliotek, Jobbcentrum och socialtjänsten men även polisen, fastighetsägare i området, Klara framtid och Coop i Årby.

Hittills har Delmos godkänt projektet under ett år. Men målsättningen är att det ska pågå under tre år.

Kontakt: Aleksandar Prodanovic, Studiefrämjandet Sörmland, 070-950 69 07 

Ämnen

Regioner


Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser och föreläsningar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser. Vi har en särskild inriktning på om natur, djur, miljö och kultur.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Vi arbetar med hållbarhet som ledstjärna och är en plattform för samtal om hur vi skapar bästa möjliga värld för oss och kommande generationer. 

Presskontakt

Theo Hammar

Theo Hammar

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 070-733 0510
Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.

Studiefrämjandet
Långholmsgatan 27
Box 38 184 100 64 Stockholm